Over Coface

Onze medewerkers

Met een wereldwijde aanwezigheid vormen de experts van Coface waardevolle partners, die onze expertise in kredietverzekeringen uitdragen.

Werken bij Coface, dat is deel uitmaken van een internationale Groep en samen met ons streven naar perfectie in het verzekeren van handelstransacties en in de ontwikkeling van ons bedrijf. Het is ook een deskundige in de economische aspecten van een land: vermits de experts van Coface over de hele wereld gevestigd zijn, moeten ze de lokale cultuur begrijpen om het vertrouwen van onze klanten te winnen.
 
SPREIDING VAN DE COFACE MEDEWERKERS PER REGIO:
Coface medewerkers per regio

Onze 4 prioriteiten

Onze 4 engagementen voor ons personeelsbeleid

Duidelijkheid verschaffen aan onze medewerkers

Ieder jaar en in elk land beoordelen we de prestaties en competenties van elke medewerker. Dit is een essentiële fase om hen inzicht te geven in hun carrièreperspectieven.

 

In sommige gevallen bereidt het hen voor op een functie met een grotere verantwoordelijkheid zoals specialist, functioneel of operationeel expert of manager. Via deze oefening kunnen we de medewerkers eruit pikken die in staat zijn om hogere functies uit te oefenen. Daarom krijgen ze een lokale ondersteuning in combinatie met een gecentraliseerde loopbaanbegeleiding. 

 

Talent aantrekken

Bij Coface nemen alle nieuwe leidinggevenden in hun eerste jaar deel aan een trainingsprogramma. Tijdens deze training leren ze onze bedrijfscultuur kenen en bouwen ze een eigen netwerk van interne contacten uit. Daarnaast leren ze tijdens de training het brede spectrum van producten en diensten van Coface kennen, dat samen met onze internationale aanwezigheid nieuwe kansen biedt voor hen.

 

Experts opleiden

De activiteiten van Coface vereisen een technische expertise die enkel door het bedrijf kan aangeleerd worden aan de nieuwe medewerkers. De eerste paar maanden na indiensttreding krijgt iedere nieuwe medewerker van Coface bijgevolg een gespecialiseerde training, die binnen elke regio wordt verzorgd door ervaren interne managers, gekwalificeerde consultants en lokale specialisten. Dit programma, voornamelijk gericht op risicoanalyse, uitgebreide informatie, schadeclaims en het innen van onbetaalde facturen, biedt medewerkers de kans om hun kennis uit te breiden. Bovendien kunnen ze zo hun beste beroepservaringen delen met collega's uit andere landen.

 

Erkennen en belonen van prestaties

Met zijn beloningsbeleid wil Coface resultaten belonen en elke medewerker stimuleren om initiatief te nemen. Daarnaast kent de Groep ook een variabele beloning toe aan de meest toegewijde medewerkers, waarbij rekening gehouden wordt met de eigen prestaties en de bijdrage tot het bedrijfsresultaat.

Diversiteit en uitmuntendheid combineren

KERNCIJFERS OVER ONZE MEDEWERKERS

  • Meer dan 4 300 medewerkers wereldwijd
  • 72 verschillende nationaliteiten 
  • 56% vrouwen

Met meer dan 72 nationaliteiten in de Groep, hecht Coface veel belang aan diversiteit. Dit is essentieel om bedrijven in 66 landen een dienstverlening op maat te kunnen aanbieden en om onze uitmuntende reputatie te handhaven.

 

Onze medewerkers, met diverse professionele achtergronden en profielen, zijn onontbeerlijk voor ons succes.

 

We hechten ook veel belang aan een gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen. Op het niveau van het uitvoerend comité is deze gelijke verhouding bereikt.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English