Ons aanbod

Risicoanalyses en beoordelingen

Toegang tot onze meest strategische informatie, waarmee u het wanbetalingsrisico van bedrijven kunt beoordelen en de algemene kwaliteit van het ondernemingsklimaat kunt evalueren.

Onze risicoanalyse is gebaseerd op:

  • onze macro-economische expertise in het beoordelen van landenrisico's;
  • onze contextuele bedrijfsexpertise;
  • onze micro-economische expertise die voortvloeit uit meer dan 60 jaar ervaring met betalingen.

Coface biedt u analyses en evaluaties om enerzijds het risico dat bedrijven in een bepaald land in gebreke blijven in te schatten, en anderzijds om de algemene kwaliteit van het ondernemingsklimaat te beoordelen in het land waarnaar u goederen of diensten wil exporteren.

 

 

 

 

Analyse van het landenrisico
Dankzij de ervaring van Coface inzake landenrisico's, werden 158 evaluaties van landen op basis van macro-economische, financiële en politieke gegevens vrij beschikbaar gemaakt.

Ze worden regelmatig bijgewerkt en omvatten een schatting van het gemiddelde kredietrisico voor de bedrijven in een bepaald land. Dit is een waardevol instrument omdat het een indicatie geeft van de potentiële invloed van een land op de financiële verbintenissen van bedrijven.

 

Natuurlijk kunnen er degelijke bedrijven zijn in risicovolle landen, net zoals er riskante bedrijven te vinden zijn in betrouwbare landen. Het algemene risico is dus een combinatie van bedrijfsspecifieke factoren en factoren die verband houden met het land waarin het bedrijf actief is. Onze analyses bevatten een rangschikking volgens zeven trappen. Gerangschikt van minder naar meer risico: A1, A2, A3, A4, B, C en D.

 

 

Evaluatie van het ondernemingsklimaat
De evaluatie van het ondernemingsklimaat omvat het meten van de kwaliteit van het bestuur in de privésector, met andere woorden de financiële transparantie van bedrijven en de effectiviteit van de rechtbanken in het vereffenen van schulden.

 

Bij Coface doen we dit op basis van:

  • interne raadpleging van al onze vestigingen wereldwijd
  • evaluaties van het ondernemingsklimaat door internationale organisaties

Om een ondernemingsklimaat te evalueren, focussen de meeste evaluaties op de liquiditeit en de algemene solvabiliteit van het land. Coface gaat verder, door de risicobeoordeling op zijn micro-economische kennis te baseren.

 

 

Volgens ons is het van het grootste belang om te weten:

  • of de boekhoudkundige gegevens van een bedrijf een betrouwbare weergave zijn van de reële financiële toestand;
  • of het lokale rechtssysteem een fair en effectief oordeel zal vellen wanneer schulden niet betaald worden.

 

Deze beoordeling is gestoeld op het wereldwijde netwerk van Coface en op onze expertise en ervaring in het analyseren van risico's, het doorlichten van bedrijven en het beheren van vorderingen. Onze evaluaties van het ondernemingsklimaat omvatten een rangschikking volgens zeven trappen. Gerangschikt van minder naar meer risico: A1, A2, A3, A4, B, C en D.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English