Ons aanbod

Single Risk

Onze garantieoplossingen op maat om uw contracten geval per geval te beschermen voor export of in België.

Vier goede redenen om voor Single Risk te kiezen

 • Bescherming tegen risico's die eigen zijn aan buitenlandse handel;
 • Vijf soorten garanties die alle behoeftes en alle sectoren dekken;
 • Aanpasbare individuele polissen op maat die u met uw makelaar opmaakt;
 • Verzekeringsoplossingen voor meerdere landen of debiteuren en voor individuele of meerdere risico's.
Wijzigingen in de wetgeving, contractbreuk, onteigening, nationalisering, gewapende conflicten, sociale onrust, terreur, enz. Omdat de wereld onstabiel is, biedt Coface zijn 'Single Risk' oplossing aan voor bedrijven en financiële instellingen die commerciële en politieke risico's lopen in het buitenland.

 

'Single Risk' draait rond vijf vernieuwende contracten:

 • Garantie tegen politiek risico
 • Binnenlandse- en exportgarantie
 • Importgarantie
 • Financieringsgarantie
 • Investeringsgarantie

Een waardevolle dienstverlening...

Een waardevolle dienstverlening...

Een bedrijf uit de oliesector heeft een filiaal in Venezuela. Als gevolg van nationalisaties in deze strategisch belangrijke sector voor het land, verliest het bedrijf zijn activa, die geconfisqueerd worden door de Venezolaanse staat.

 

De Single Risk polis dekt voor 100% de netto boekwaarde van de investering.

 

Zodra het gedekte bedrag uitbetaald is, tracht de polishouder in samenwerking met Coface de verzekerde bedragen terug te vorderen, die nu incasso's vormen voor Coface.

 

 

 

 

 

 

Een bedrijf dat marktleider is in de productie van elektrische uitrustingen sluit een contract met een overheidsbedrijf uit Noord-Afrika. Om onduidelijke redenen verbreekt de koper het contract tijdens het productieproces, ook al is het Franse bedrijf zijn contractuele verplichtingen nagekomen.

 

De Single Risk polis van Coface dekt de verliezen van de exporteur voor 90%.

 

Zodra het gedekte bedrag uitbetaald is, tracht de polishouder in samenwerking met Coface de verzekerde bedragen terug te vorderen, die nu incasso's voor Coface vormen.

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English