Over Coface

Onze missie

Bedrijven ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen

Wij beschermen uw bedrijf tegen het risico van niet-betaling dankzij ons ruim aanbod aan kredietverzekeringen. Elke bedrijf, ongeacht de omvang of sector, dient zijn binnenlandse en exporttransacties te beschermen tegen het risico van niet-betaling.
 
 

KREDIETVERZEKERING MET Coface

Coface beschikt over een compleet assortiment aan kredietverzekeringen om bedrijven te beschermen tegen het risico van niet-betaling. Een kredietverzekering van Coface houdt ook een analyse van het landenrisico, het sectorrisico en de kredietwaardigheid in, om het voor onze klanten mogelijk te maken om de risico's die ze moeten nemen beter in te schatten en te vermijden.
80%

van de bedrijven heeft te kampen met wanbetaling

BESCHERMING EN REACTIVITEIT

De 'Made in Coface' bescherming is gebaseerd op een krachtig preventiesysteem: onze experts worden over de hele wereld ingezet om de financiële gezondheid van bedrijven te analyseren en wanbetalingen te vermijden.

 

Deze dagelijkse opvolging wordt uitgevoerd voor de gehele of een deel van de debiteurenportefeuille van onze klanten, in een sfeer van complementariteit en samenwerking met bedrijven.

25%

van de faillissementen zijn te wijten aan onbetaalde facturen

Bij een niet-betaling, vergoedt Coface het verzekerde bedrijf om de impact van het verlies te verzachten. Zodra het uitstaande bedrag gekend is, worden onze experts ingeschakeld om het openstaand bedrag terug te vorderen van de koper.

 

We maken gebruik van de beste incassotechnieken, bewezen door onze experts, om de kansen op een succesvolle invordering te maximaliseren en dit binnen een redelijke termijn;

+ COFACE

  • Een direct commercieel team voor heel België
  • Gespecialiseerde makelaars in heel het land
  • Centraal beheer van key accounts in Brussel

 

MENSELIJKHEID CENTRAAL IN ONZE AANPAK

Een partnerschap op lange termijn op basis van wederzijds vertrouwen: de kredietverzekeringsactiviteit vereist een hechte en regelmatige band tussen verzekeraar en verzekerde.

 

Bij Coface is ontmoeten, delen en aanpassen de basis waarop de relatie met onze bedrijven berust. Al onze menselijke en technische middelen worden aangewend om deze aanpak te stimuleren.

OVER DE EXPERTISE VAN COFACE

OVER DE EXPERTISE VAN COFACE

Specifieke en innovatieve evaluatietools

Een van de prioriteiten van Coface is om het bedrijven mogelijk te maken om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Om dit te doen, ontwikkelen we efficiënte en vernieuwende tools om in real time de risico's voor bedrijven te detecteren, te beoordelen en op te volgen: landenrisico's, sector- en kredietrisico.

 

 

De experts van Coface volgen de evolutie op van het gemiddelde risico van internationale bedrijven die op korte termijn betrokken zijn bij een handelstransactie. Voor elk van de 158 landen die bestudeerd worden, beschikt de Groep over 7 beoordelingen van het risico voor bedrijven, gaande van A1 (laagste risico) tot D (hoogste risico).

 

Coface rondt deze dienst af met een beoordeling (eveneens van A1 tot D) van de kwaliteit van het handelsklimaat in deze landen: betrouwbaarheid en beschikbaarheid van boekhoudkundige rekeningen, efficiëntie van het rechtssysteem en de kwaliteit van de instellingen. Coface volgt ook de belangrijke ontwikkelingen binnen sectoren. Dankzij de ervaring van zijn risicoanalisten, kan de Groep de economische vooruitzichten voor een sector analyseren en de mogelijke invloed van de financiële situatie van bedrijven op handelstransacties op korte termijn.

 

> Ontdek de Coface risicobeoordelingskaart en onze sectorpanorama's

 

Een breed aanbod aan informatie met een hoge toegevoegde waarde

Om te zorgen voor een efficiënte risicopreventie en beslissingen met kennis van zaken te nemen, heeft de risicoanalist informatie over kopers nodig. Deze moet een betrouwbaar overzicht van hun financiële situatie bevatten om goed te kunnen inschatten of ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Coface, vertrekkend vanuit klassieke 'basis'-informatie, verbetert deze interne bedrijfsgegevens en werkt ze bij.

 

Deze informatie wordt aangevuld met interviews en bezoeken ter plaatse, die worden uitgevoerd door circa 200 medewerkers in 23 centra over heel de wereld. Hierdoor kan Coface gedetailleerde informatie inzamelen over 2,4 miljoen actieve debiteuren in de wereld. Een Coface-team van ongeveer 70 medewerkers verdiept zich in de grootste debiteuren, aan de hand van een specifiek beoordelingsinstrument: 'Debtor Risk Assessment.' (DRA)

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English