Nieuws en Publicaties
26/05/2021
Economische Publicaties

betaalonderzoek bij chinese bedrijven 2021: kortere krediettermijnen in bijna alle sectoren, met uitzondering van de bouw-, de voedingsmiddelen en d...

Etude paiement risque Chine

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 in zorgde voor toenemende onzekerheid in de vooruitzichten voor de bedrijfswereld. Chinese ondernemingen gingen meer tools voor kredietbeheer hanteren in een poging hun cashflow positie te verbeteren en in een lastige economische context te overleven. Uit het Coface betaalonderzoek bij Chinese bedrijven 2021 blijkt dat de betaaltermijnen in 2020 gemiddeld met 11 dagen werden ingekort tot 75 dagen, terwijl de spreiding van krediettermijnen eerder naar een inkorting dan naar een verlenging neigde.
Het aandeel respondenten dat een gemiddelde krediettermijn tussen 31 en 60 dagen toekende, steeg in 2020 van 20 % naar 30 procent. Tegelijk stemden minder respondenten in met meer dan 120 dagen (nog amper 13 %). 

De studie bracht verder aan het licht dat minder bedrijven in 2020 met achterstallige betalingen werden geconfronteerd, deels omwille van striktere kredietvoorwaarden, maar mogelijks ook dankzij overheidssteun in de vorm van belastingverlagingen, leningwaarborgen en kwijtschelding van leningrente. Ondanks de moeilijke context, maakten bedrijven in 11 van de 13 sectoren melding van een daling in betaalachterstand. In de kleinhandel zagen we geen verandering, terwijl de bouwsector net met méér achterstallige betalingen werd geconfronteerd. Qua gemiddelde betaalachterstand (dagen) lagen bouw en energie ver boven het gemiddelde in 2020. Zorgwekkender was de aanzienlijke toename in het aantal firma’s in die twee sectoren die bevestigden dat ultralange betaalachterstanden (ULBA’s: meer dan 180 dagen) meer dan 10 % van de jaaromzet uitmaakten. Dat doet immers ernstige cashflow risico’s vermoeden. Uit recente gegevens blijkt trouwens dat er sprake zou zijn van meer wanbetalingen bij Chinese bedrijven.  

Nu het economisch herstel zich in de eerste maanden van 2021 lijkt door te zetten, tonen bedrijven zich optimistischer over de prognoses voor verkoop en cashflow in het lopende jaar. De basis voor het herstel is echter niet breed genoeg en blijft onevenwichtig over de verschillende sectoren gespreid. Ondernemingen konden vorig jaar bovendien terugvallen op verregaande fiscale en financiële steunmaatregelen, die wellicht in de loop van het jaar zullen worden afgebouwd. Coface verwacht in 2021 meer wanbetalingen en meer faillissementen, vooral in sectoren waar de cashflow risico’s in 2020 opliepen onder invloed van de vertragende kredietgroei. De betaalstudie bij Chinese bedrijven 2021 liep van februari tot april van dit jaar. Aan de studie werkten meer dan 600 bedrijven in 13 brede sectoren op het Chinese vasteland mee. 

 

Deze studie is alleen in het Engels beschikbaar. Download het!

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : betaalonderzoek bij chinese bedrijven 2021: kortere krediettermijnen i... (888,88 kB)
Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English