Nieuws en Publicaties
26/07/2021
Economische Publicaties

Zal de boom van de elektrische autometalen aanhouden?

Coface Focus: Will the electric vehicle metals boom last? The photo shows a woman connecting an electric car to an energy source.

Er is veel vraag naar metalen die in elektrische voertuigen (EV, PHEV of BEV) worden gebruikt, vooral lithium, kobalt en koper. Logisch,want deze wagensstaan centraal inaangezien zij aan de spits staan van eenderevolutieinvande auto-industrie. Strenge regelgeving,steunregelingensteunmaatregelenvan staten en de bereidheid van klanten om EV'ste kopenen te bezitten, stuwen de vraag naar deze voertuigen op. Het onevenwicht tussen vraag en aanbod drijft de prijzen echter op, terwijl het marktaandeel van EV'sdat van traditionele motoren nog niet heeft ingehaald. Daarom verwachten wijvoor deze metalengeen grote neerwaartse prijsrisico's voor de komende twee jaar (in vergelijking met de niveaus van 2020). Marktonevenwichtigheden tussen vraag en aanbod kunnen niet van de ene dag op de andere worden weggewerkt, aangezien investeringen in extra capaciteit of een beter beheer van hulpbronnen jaren vergenom online te komen. Naarmate de prijzen stijgen, verwachten wij dat andere batterijconfiguraties of het gebruik van waterstof als energiebron meer druk zullen uitoefenen op het gebruik van metalen zoals kobalt of lithium. Dekostbaredureintegratie van deze materialen stimuleert onderzoek & ontwikkeling en daardoor de toepassing van andere materialen en technologieën, zoals batterijen zonder kobalt. Bovendienkankunnende huidige dynamiek op het gebied van alternatieve batterijconfiguraties en de invoering van waterstofeen spelbreker zijneen gamechanger zijnvoor de industrie, aangezien veel landenzich haasten om industrieën, en dus producten, te ontwikkelenhier fors in investerenom op korte (2 jaar) tot middellange termijn (tot tien jaar) een voorsprong te nemenopmetde volgende generatie voertuigen.

Deze publicatie downloaden : Zal de boom van de elektrische autometalen aanhouden? (469,12 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English