Nieuws en Publicaties
12/11/2018
Economische Publicaties

Verenigde Arabische Emiraten: een nieuwe plaats in de nieuwe wereldhandel?

Verenigde Arabische Emiraten: een nieuwe plaats in de nieuwe wereldhandel?

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft de op een na grootste en de meest gediversifieerde economie in de Gulf Cooperation Council (GCC). Dankzij de inspanningen van de autoriteiten om de export van de afgelopen drie decennia te diversifiëren, daalde het aandeel van de oliesector in het bbp en in de totale uitvoer tot respectievelijk 30% en 16% in 2016 (vergeleken met 43% en 76% in 2001). Het land is een regionaal knooppunt geworden voor handel en logistiek. Deze aanmoediging van nieuwe industrieën heeft de federatie geholpen haar comparatieve voordeel in sectoren zoals metalen, mineralen en kunststoffen te vergroten en tegelijkertijd haar concurrentievermogen in de oliesector te behouden.
Om de economische integratie te bevorderen en de handelsbanden te verbreden, heeft de VAE met veel landen verschillende overeenkomsten gesloten op economisch, handels-, investerings- en technisch gebied. Door de strategische ligging van het land kan het een centrale rol spelen bij de wederuitvoer van goederen uit verschillende landen over de hele wereld naar Arabische landen. De wederuitvoer maakt bijna 60% van de totale uitvoer uit.
Bovendien heeft de VAE al jaren prioriteit gegeven aan het verbeteren van de handelsrelaties met China, aangezien laatstgenoemde een van de belangrijkste betalers van de federatie-energieproducten is. In 2013 heeft China het Belt and Road Initiative (BRI) aangekondigd, een initiatief dat tot doel heeft Azië, Afrika en Europa met elkaar te verbinden. Het initiatief heeft aanzienlijke voordelen voor de VAE in termen van het stimuleren van handel en investeringen, evenals toegang tot bredere markten, vooral met betrekking tot de bouw, metalen, handel, logistiek en koolwaterstofsectoren.
Ondanks deze aanzienlijke vooruitgang, bevindt de VAE zich slechts halverwege haar proces van diversificatie van de handel: opkomende sectoren blijven grondstoffengerelateerd en de diversificatie heeft de productie in dit stadium nog niet beïnvloed. Daarom stellen ze UAE-bedrijven in grote mate niet in staat om een productieproces in verschillende landen te implementeren. De integratie van de VAE in mondiale waardeketens is daarom nog niet in zicht.Download de publicatie

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Verenigde Arabische Emiraten: een nieuwe plaats in de nieuwe wereldhan... (1,91 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt?
 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen.

 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English