Nieuws en Publicaties
21/10/2021
Economische Publicaties

Risicobarometer landen en sectoren : Q3 2021 (Quarterly Update)

Barometer van het landen- en sectorrisico: Q3 2021 Quarterly Update. De afbeelding toont een karretje voor lege schappen in een supermarkt.

Meer dan 18 maanden na het begin van de wereldwijde recessie veroorzaakt door de COVID-19-pandemie zet het economisch herstel door. Deze tendens is voor een groot deel te danken aan de vooruitgang die in de zomer is geboekt bij de vaccinatie, met name in de geavanceerde economieën, waardoor de mobiliteitsbeperkingen zijn verlicht. Dit bevordert op zijn beurt een opleving van de consumptie van diensten met een hoog contactgehalte, zoals detailhandel, catering, logies en recreatie. De hoge spaargelden die de huishoudens vorig jaar hebben opgebouwd – toen de consumptieve bestedingen daalden in perioden van strikte beheersing en de inkomens stegen, mede dankzij massale overheidssteun – is een belangrijke factor in de opleving van de gezinsbestedingen in de geavanceerde economieën. De situatie blijft heterogeen in de opkomende economieën: de opleving komt ten goede aan de landen gericht op de export, terwijl de economieën die van diensten afhankelijk zijn, achterop blijven hinken.

Ondanks de positieve vooruitzichten – onze prognose voor de wereldwijde bbp-groei in 2021 en 2022 blijft ongewijzigd – zijn er steeds meer tekenen dat het mondiale herstel aan kracht inboet. Tegen de achtergrond van een aantrekkende vraag hebben ziekte-uitbraken in kritieke schakels van de toeleveringsketen geleid tot verstoringen van het aanbod, wat op zijn beurt de prijsdruk heeft aangewakkerd. Verstoringen in de toeleveringsketens als gevolg van congestieproblemen in de havens, gebrek aan containers en schepen, en overbezette productiecapaciteit hebben geleid tot tekorten en prijsstijgingen, en beginnen de productie en verkoop van fabrikanten over de hele wereld te beïnvloeden. De wanverhouding tussen vraag en aanbod heeft geleid tot hogere prijzen voor grondstoffen en productiemiddelen, wat in veel landen de inflatie aanwakkert omdat dit wordt doorberekend aan de consument. Naast de aanhoudende dreiging van COVID-19 wordt de lijst van risico's en onzekerheden nog aangevuld met bevoorradingsproblemen, een tekort aan arbeidskrachten en inflatie. Tegelijkertijd draagt ook de economische vertraging in China bij tot een minder gunstige hersteldynamiek.

In het derde kwartaal van 2021 heeft Coface, gelet op het aanhoudende herstel, zijn risicobeoordelingen voor 26 landen verhoogd, waaronder Duitsland (A2),  Frankrijk (A2), Italië (A4), Spanje (A2),  België (A2) en Zwitserland (A1). De kracht van de uitvoer van industrieproducten naar geavanceerde markten leidt tot hogere waarderingen voor de exporterende economieën van Midden- en Oost-Europa (PolenHongarijeTsjechië enz.), Azië (Zuid-Korea, Singapore, Hongkong) en van  Turkije (B). Nadat vorig jaar in de nasleep van de pandemie 78 landenrisico's naar beneden werden bijgesteld, komen deze 26 herindelingen bovenop de 16 in de eerste helft van het jaar. Dit kwartaal gaan zij vergezeld van 30 herindelingen van sectorbeoordelingen, die eveneens verbeteringen weerspiegelen na de wijdverbreide neerwaartse bijstellingen in de eerste helft van 2020.

 

De publicatie downloaden: Risicobarometer Landen en Sectoren - T3 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Risicobarometer landen en sectoren : Q3 2021 (Quarterly Update) (6,78 MB)
Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English