Nieuws en Publicaties
17/09/2018
Economische Publicaties

Politieke risico's in Azië nemen toe

Politieke risico's in Azië nemen toe

Volgens de Political Risk Index van Coface scoorde Azië 45% op de laatste risicoklasse, boven het wereldgemiddelde van 35%. Niettemin blijft deze score lager dan die van Sub-Sahara Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Centraal-Europa en Latijns-Amerika.
Binnen de regio scoort Zuid-Azië de hoogste score voor politieke risico's, gevolgd door Zuidoost-Azië. Oost-Azië heeft de snelste versnelling van de politieke risico's gemeld in het afgelopen decennium, met name in China, waar het algemene niveau tussen 2007 en 2017 met 7,2 procentpunt steeg. Dit was vooral te wijten aan de bijzonder hoge score voor de index voor sociale kwetsbaarheid van het land. Sociale druk in verband met inkomensongelijkheid en corruptie zijn de hoogste in Zuid- en Zuidoost-Azië, ondanks hun sterke economische activiteit.
Het risicomodel van Coface omvat ook een "penalty" -score voor landen met een hoog aantal conflicten en terroristische aanslagen. Nogmaals, Zuid- en Zuidoost-Azië kennen hoge beveiligingsrisico's als gevolg van etnische, religieuze en linguïstische fractionalisering, resulterend in spanningen tussen de verschillende groepen. Voorbeelden van deze landen zijn India, Pakistan, Myanmar en de Filippijnen.
Economische groei en politieke risico's zijn met elkaar verbonden. Verslechterde economische omstandigheden leiden vaak tot hogere politieke risico's. Belangrijker is dat toegenomen politieke risico's de economische activiteit via twee transmissiekanalen negatief kunnen beïnvloeden. Ten eerste kunnen uitstroom van een economie leiden tot dalende aandelenmarkten en stijgende obligatierendementen, die op hun beurt leiden tot een verslechtering van de financieringsvoorwaarden. Ten tweede betekenen hogere schuldendienstkosten een daling van het vertrouwen van bedrijven en huishoudens, wat leidt tot vertragingen of annuleringen van investeringsbeslissingen en uitgavenbeslissingen.
In de toekomst kunnen deze risico's de vooruitzichten voor sommige Aziatische economieën vertroebelen. Het lijkt erop dat de afgelopen jaren een groot deel van de ontwikkeling van de politieke risico's in de regio is gekoppeld aan de toenemende politieke kwetsbaarheid, verergerd door een toename van minder democratische bestuursstijlen.

Deze publicatie downloaden : Politieke risico's in Azië nemen toe (1,91 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt?
 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen.

 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English