Nieuws en Publicaties
04/03/2019
Economische Publicaties

Polen betalingsonderzoek 2019: Robuuste economische groei heeft betalingsvertragingen niet doen verdwijnen

Polen betalingsonderzoek 2019: Robuuste economische groei heeft betalingsvertragingen niet doen verdwijnen

De derde editie van Coface's onderzoek naar betalingservaringen in Polen werd uitgevoerd in december 2018, met 293 bedrijven die aan het onderzoek deelnamen.
Het betalingsonderzoek onderzocht het betalingsgedrag van bedrijven, dat zowel de conjunctuur op korte termijn als de meer structurele bedrijfsomgeving weerspiegelt. 2018 kende een piekperiode van economisch herstel, waarbij de groei van het BBP versnelde tot 5,1% in 2018 - het hoogste niveau van economische expansie sinds 2011. Een dergelijke gunstige macro-economische omgeving schiep gunstige omstandigheden voor bedrijven.
Ondanks de verwachte vertraging van de bbp-groei, dat wil zeggen + 3,7% dit jaar volgens Coface, verwacht 52% van de bedrijven dat hun winstgevendheid op korte termijn zal stijgen. Met name in de kleding-, automobiel- en de energiesector wordt een omzetverbetering verwacht. Omgekeerd voorspellen de sectoren farma, metalen en bouwnijverheid een lagere omzet in de komende maanden.
Volgens onze enquête verwachten 9 van de 12 sectoren dat het bedrag aan uitstaande vorderingen de komende maanden zal afnemen. Volgens onze analyse worden verkopen op krediet uitbundig uitgevoerd, en hebben 99% van de bedrijven last van betalingsvertragingen. In de loop van de economische versnelling namen de uitstaande vorderingen in 2018 af, maar slechts licht. Uit onze studie blijkt dat Poolse bedrijven een gemiddelde betalingsvertragingen ervaren van 59,9 dagen, d.w.z. bijna 3 dagen korter dan in onze vorige enquête in 2017. De textiel-kledingsector is de bestevan de klas, met betalingsvertragingen van "slechts" 26 dagen. Net als bij onze vorige enquête, werden de langste betalingsvertragingen ervaren door transport- en constructiebedrijven, met respectievelijk bijna 140 en 105 dagen. Beide sectoren hebben wat dit betreft een lichte verbetering ten opzichte van 2017 gekend, maar toch wordt een verslechtering verwacht in 2019. De hoogste toename van betalingsachterstandsperioden werd geregistreerd door de detailhandel (een stijging van 15 tot 44 dagen).

 

Download the publication

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Polen betalingsonderzoek 2019: Robuuste economische groei heeft betali... (748,46 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt? 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen. 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English