Nieuws en Publicaties
18/01/2022
Economische Publicaties

Betalingsonderzoek 2021 in Marokko

Morocco Corporate Payment Survey 2021: shortened delays across the year. Image of Marrakesh city skyline in Morocco with snowy Atlas mountains in the background.

In het tweede kwartaal van 2021 voerde Coface haar vijfde onderzoek uit naar het betalingsgedrag van bedrijven in Marokko, met als doel de evolutie van de betalingstermijnen en achterstanden te volgen. Het betalingsgedrag weerspiegelt zowel de evolutie van de economische conjunctuur als het ondernemingsklimaat.

 

Volgens de resultaten van dit onderzoek blijven de contractuele betalingstermijnen in Marokko lang, met gemiddeld 79 dagen. Hoewel ze nog steeds hoog zijn, zijn ze aanzienlijk verbeterd, met een verkorting van ongeveer 14 dagen in vergelijking met onze enquête van begin 2019. Onze resultaten wijzen er echter ook op dat betalingsachterstanden wijdverbreid blijven: bijna de helft van onze steekproef meldde in de afgelopen zes maanden betalingsachterstanden van meer dan drie maanden. Terwijl het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 is gekrompen (naar schatting -6,3% in 2020, na 2,5% in 2019, Coface voorspelt 4,5% in 2021), hebben meer bedrijven een verslechtering waargenomen.

Deze verslechtering is het gevolg van de grote impact van de COVID-19-pandemie, die gepaard ging met drastische overheidsmaatregelen die de economische activiteit belemmerden (lockdowns, avondklokken, sluiting van grenzen voor buitenlandse toeristen, sluiting van scholen en werkplekken, reisverbod). Ondanks de steun van de staat aan de gezinnen, met name de meest kwetsbare (financiële steun aan informele werknemers of aan degenen die niet onder de sociale zekerheid vallen), en aan de bedrijven (gemakkelijkere toegang tot krediet in de vorm van Damane Relance, Damane Oxygene, Relance TPE; uitstel van betaling van sociale lasten en belastingen), met name in de zwaarst getroffen sectoren (toerisme, vervoer, luchtvaart, auto-industrie), heeft de crisis zich laten voelen in de bedrijven. Dit gold met name voor kleine en zeer kleine ondernemingen (VSE's). Slechts een kwart van de respondenten verklaarde echter steun te hebben ontvangen.

Voor 2021 verwacht bijna de helft van de ondervraagde bedrijven dat de betalingstermijnen stabiel zullen blijven en meer dan een derde dat ze zullen toenemen. Onze respondenten denken waarschijnlijk dat de verbetering van de economische situatie niet zal leiden tot een verkorting van de betalingstermijnen, omdat er geen zicht is op de evolutie van de pandemie en op het einde van de noodtoestand (gepland voor 31 januari 2022).

 

Klik op onderstaande afbeelding om het volledige onderzoek te downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Betalingsonderzoek 2021 in Marokko (1,56 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English