Nieuws en Publicaties
17/10/2023
Economische Publicaties

Macroeconomie op de proef gesteld door micro-economische verslechtering in de Coface Barometer voor Q3-2023

Macroeconomics put to the test by microeconomic deterioration

De voortdurende daling van de inflatie in de afgelopen maanden, tegen de achtergrond van dalende grondstofprijzen, in combinatie met een bloeiende arbeidsmarkt en nog steeds solide loondynamiek, heeft de hoop op een zachte landing voor de wereldeconomie nieuw leven ingeblazen. Nu bijna als vanzelfsprekend wordt beschouwd in de Verenigde Staten, wint dergelijke hoop terrein in Europa, waar de energiesituatie veel geruststellender is dan een jaar geleden en waar wetsvoorstellen voor de begroting suggereren - voorlopig - slechts een (zeer) lichte aanscherping van de fiscale maatregelen. China, dat de voorkeur geeft aan de langere weg om de excessen uit het verleden te zuiveren, zal zeker aanzienlijk vertragen (+4% in 2024, na +4,5% dit jaar), maar blijft een van de belangrijkste drijvende krachten van een nog herstellende wereldeconomie. Kortom, het spook van een recessie verdwijnt, zoals blijkt uit het feit dat de rendementscurves in de meeste ontwikkelde economieën steeds minder omgekeerd zijn.

Hoewel het algehele economische beeld ongetwijfeld beter is dan een jaar geleden, onderschrijven we deze zeer optimistische lezing van de situatie niet volledig. Boven op de risico's die al vaak zijn genoemd, waarvan sommige blijven toenemen (financiële stabiliteit, sociale en politieke risico's - die we bijwerken in deze nieuwe editie van onze barometer), moeten we in gedachten houden dat de strijd tegen inflatie nog niet is gewonnen, of zelfs de (pijnlijke) laatste fase heeft bereikt: exclusief energie blijft de inflatie ruim boven de doelstellingen die zijn vastgesteld door centrale banken, terwijl de situatie op de oliemarkt (opnieuw) gespannen is geworden na de aanvallen in Israël. In plaats van de voortekenen te lezen in de rendementscurves, die al bijna 15 jaar onleesbaar zijn gemaakt door ingrepen van centrale banken, moeten we ook erkennen dat de recente afvlakking van de rendementscurves meer te maken heeft met een correctie van (slechte) marktverwachtingen op het gebied van monetair beleid (een koerswijziging die steeds verder weg beweegt) en een herwaardering van het soevereine risico in een context van recorduitgiftes van obligaties dan met een werkelijke appetijt voor risico op basis van een gunstiger groeivooruitzicht. Overigens dalen de aandelenmarkten (met ongeveer 5% sinds begin augustus op de meeste markten) en worden de bedrijfswinsten over het algemeen naar beneden bijgesteld.

Hierin ligt het belangrijkste risico voor de macro-economie op korte en middellange termijn: hoewel hoge niveaus van winstgevendheid en kasstromen bedrijven in staat hebben gesteld de sterke tegenwind van de afgelopen kwartalen te doorstaan, bedreigt de versnelling van het aantal insolventies in de afgelopen maanden, te midden van krimpende kasposities, verslechterende marges en stijgende rentekosten, nu de vicieuze cirkel van lage claims, veerkrachtige werkgelegenheid en negatieve besparingen van huishoudens. Uiteindelijk zou dit een grotere impact kunnen hebben dan aanvankelijk verwacht op de eindvraag, en daarmee op de mondiale groei. Met andere woorden, het zijn niet de bedrijven die afhankelijk zijn van het economische klimaat, maar het is de macro-economie die voortkomt uit de micro-economie. De risico's voor onze wereldwijde groeivoorspellingen voor 2024 (+2,2%, na +2,4% dit jaar - aanzienlijk lager dan die van het consensus) blijven dus in wezen negatief, met name in de ontwikkelde economieën.

In deze context hebben we aangepast 7 country risk assessments (2 upgrades and 5 downgrades) en 33 sector risk assessments (17 upgrades and 16 downgrades), Wat een zekere mate van stabiliteit in onze verwachtingen voor de komende 18 maanden weerspiegelt, in een omgeving die zeer volatiel en onzeker blijft

Deze publicatie downloaden : Macroeconomie op de proef gesteld door micro-economische verslechterin... (16,75 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English