Nieuws en Publicaties
18/09/2023
Economische Publicaties

Germany Corporate Payment Survey 2023

Coface Corporate payment survey for Germany

TERUG OP WEG NAAR DE SLECHTE OUDE TIJDEN 

Deze nieuwe editie van Coface's enquête over de betalingservaring van bedrijven in Duitsland werd uitgevoerd in juli en augustus 2023, met deelname van 1.075 bedrijven.

In tegenstelling tot vorig jaar werd het betalingsgedrag dit jaar niet beïnvloed door bijzondere gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie of het begin van de oorlog in Oekraïne en de resulterende prijsdruk op grondstoffen. Dit leidde tot een normalisatie-effect en de betalingscijfers van 2023 kwamen dichter bij de niveaus vóór de pandemie.

 

Opnieuw boden meer bedrijven betalingsvoorwaarden aan in 2023 (79% van alle deelnemers), wat vergelijkbaar is met 2019 (81%). De algemene voorkeur voor korte krediettermijnen in Duitsland bleef ongewijzigd: meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven vroeg om betalingen binnen 30 dagen in 2023, terwijl ultra-lange krediettermijnen (120+ dagen) zeldzaam bleven. De betalingsvertragingcijfers tonen aan hoezeer overheidssteunmaatregelen bedrijven de afgelopen jaren hebben geholpen. Nu bijna alle COVID-19-gerelateerde steunmaatregelen zijn beëindigd en het effect van energie subsidies is afgevlakt, is het aantal bedrijven dat betalingsvertragingen rapporteert genormaliseerd en gestegen tot een aandeel van 76% in 2023, duidelijk boven dat van de periode 2020-2022, maar niet zo hoog als in 2019 (85%). Toch is het vermeldenswaardig dat ze boven de pre-pandemische niveaus liggen in de sectoren automotive, transport en ICT.

De gemiddelde duur van betalingsvertragingen steeg naar 30,1 dagen in 2023 (+1,4 dagen ten opzichte van 2022), wat nog steeds merkbaar lager is dan het pre-pandemische gemiddelde van 39,7 dagen. De meeste sectoren (met uitzondering van hout, bouw en textiel-kleding) meldden een toename van de duur van betalingsvertragingen.

Met een gemiddelde van 22 dagen ervoeren bedrijven in de papierverpakkingssector dit jaar de kortste wachttijd, terwijl bedrijven in de financiële sector het meest geduld moesten hebben, met een gemiddelde vertraging van 39,2 dagen. Hoewel het betalingsgedrag zelfs na deze verslechtering relatief goed blijft, zijn bedrijven zeer pessimistisch over hun zakelijke vooruitzichten. Het zicht op hun huidige zakelijke situatie is dit jaar bijzonder negatief, aangezien slechts 13% van de deelnemers denkt dat hun situatie beter is dan in 2022, terwijl 41% deze als slechter beschouwt. De vooruitzichten voor 2024 zijn ook somber. Slechts 20% van de deelnemers verwacht herstel voor hun bedrijf, terwijl 28% zich voorbereidt op een nog slechtere vooruitzicht.

 

Hoewel de impact van afzonderlijke grote risico's, zoals verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens, is afgenomen, neemt het aantal risico's dat bedrijven gelijktijdig beïnvloedt toe.

In deze omgeving verloor Duitsland steun als een goede zakelijke locatie in vergelijking met 2022, terwijl de Verenigde Staten en Oost-Europa aan populariteit wonnen. China werd ook iets aantrekkelijker, maar de steun bleef op een zeer laag niveau in historisch perspectief. Dit is ook het resultaat van de risicoverlagende strategieën van Duitse bedrijven die proberen hun zakelijke afhankelijkheid van individuele landen, leveranciers of klanten te verminderen.

Dit jaar kiest al 12% van de deelnemende bedrijven voor risicovermindering, waarbij textiel-kleding het meest wordt beïnvloed. Voor de komende drie jaar verwacht 25% van alle Duitse bedrijven in onze enquête een risicoverlagingsstrategie te gebruiken voor hun bedrijf.

Deze publicatie downloaden : Germany Corporate Payment Survey 2023 (1,64 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English