Nieuws en Publicaties
02/10/2019
Economische Publicaties

Faillissementen in MOE's: tot nu toe goed, ondanks een steeds uitdagender wordende wereldwijde economische omgeving.

Faillissementen in MOE's: tot nu toe goed, ondanks een steeds uitdagender wordende wereldwijde economische omgeving.

Zoals vaak bij insolventietrends wordt de economische situatie pas met vertraging ervaren in de statistieken van faillissementen van bedrijven. In de Midden- en Oost-Europese regio (MOE) konden bedrijven profiteren van de sterke vraag in de afgelopen jaren, zowel in eigen land als daarbuiten. Een periode van gunstige macro-economische omstandigheden heeft gevolgen gehad voor de solvabiliteit van bedrijven in de MOE-regio. Het BBP gewogen gemiddelde van het aantal faillissementen is in 2018 met 4,2% gedaald, in tegenstelling tot de toename van de procedures die een jaar eerder werden geregistreerd. In 2018 is het aantal insolventieprocedures in tien landen gedaald, terwijl het aantal insolventieprocedures in slechts vier landen is toegenomen. De uitsplitsing naar regio wijst op een grote verscheidenheid aan dynamiek, variërend van een daling van het aantal insolventies in Oekraïne met 35% tot een stijging van 42% in Kroatië.

De economische vooruitzichten voor de MOE-landen lijken echter veel minder dynamisch: de vertraging van de eurozone, de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China en het onduidelijke proces van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie baren de exporteurs zorgen vanwege de mogelijke gevolgen voor zowel hun bedrijven als de MOE-economieën. Een lager groeitempo dat in de MOE-regio wordt verwacht, zal immers vooral te wijten zijn aan de directe en indirecte gevolgen van de tragere buitenlandse vraag. De gemiddelde groei van MOE's zal naar verwachting 3,6% in 2019 en 3,2% in 2020 bedragen.

Aangezien de MOE-economieën meestal openstaan voor externe markten, zal de zwakkere buitenlandse vraag zich niet alleen uiten in groeipercentages, maar ook geleidelijk aan via insolventiestatistieken. In dit verband zullen sectoren die sterk zijn blootgesteld aan buitenlandse markten, zoals de automobielindustrie en de toeleveranciers van onderdelen(chemische en metaalsectoren bvb), het zwaar te verduren krijgen.
Bovendien zullen ook de transporten getroffen worden en dit geldt vooral voor landen met een sterke aanwezigheid op buitenlandse markten, zoals Polen, de Baltische staten, Hongarije en Roemenië. Zo is er dit jaar in Polen bijvoorbeeld al een toename van failliet procedures vastgesteld.

Ook de binnenlandse markt is niet vrij van beperkingen. De MOE-regio heeft nog steeds te maken met een sterke stijging van de lonen van de werknemers, wat gunstig is voor de consumptie van de huishoudens, maar een zorg voor de bedrijven. Het tekort aan arbeidskrachten werd het belangrijkste obstakel voor de huidige activiteiten van bedrijven, wat de potentiële expansie beperkt. Achterstallige betalingen blijven een punt van zorg voor bedrijven en kunnen tot insolventie leiden. Hoewel de detailhandel de afgelopen jaren een van de belangrijkste begunstigden van een solide economische activiteit is geweest (voornamelijk gevoed door de consumptie van huishoudens), hebben MOE-bedrijven in de detailhandel faillissementen geregistreerd. De sterke concurrentie, de lage marges en de verdere druk op de lonen zijn een van de remmen die bedrijven ervan weerhouden om ten volle te profiteren van de laatste economische versnelling. Waarschijnlijk zullen opnieuw faillissementen in vraaggestuurde consumentensectoren worden geregistreerd, waarbij vooral kleinere bedrijven zullen worden getroffen, die de huidige uitdagingen moeilijker aan te pakken hebben dan hun grotere concurrenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Faillissementen in MOE's: tot nu toe goed, ondanks een steeds uitdagen... (480,63 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt? 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen. 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English