Nieuws en Publicaties
28/09/2018
Bedrijfspublicaties

Faillissementen in Centraal- en Oost-Europa: de goede tijden zijn voorbij

Faillissementen in Centraal- en Oost-Europa: de goede tijden zijn voorbij

De regio Centraal en Oost-Europa (COE) kan zich de afgelopen jaren verheugen in de toegenomen economische activiteit. Dit was in het bijzonder zichtbaar in 2017, het jaar dat het gemiddelde BBP in de regio met 4,5% toenam - de grootste stijging sinds 2008. De consumptie van de particulieren en de stimulans vanuit heroplevende investeringen in vaste activa, droegen sterk bij aan deze groei. Toch was het positieve ondernemingsklimaat in 2017 onvoldoende om een verbetering van de liquiditeitspositie van bedrijven te bewerkstelligen.

 

Het totaal aantal faillissementen steeg in 2017 met 6,4%, wat een kentering betekent van de trend van de afgelopen jaren, waaronder een afname van 6% in 2016 en een val van 14% in 2015. Een andere verandering is het feit dat in 2017 een groter aantal landen is getroffen door de toename van het aantal faillissementen. Gedurende het jaar meldden negen landen een toename van het aantal faillissementen (Kroatië, Estland, Hongarije, Litouwen, Polen, Roemenië, Rusland, Servië en Slovenië), terwijl slechts vijf landen een daling noteerden (Bulgarije, Tsjechische Republiek, Letland, Slowakije en Oekraïne).

 

tabel

 

De resultaten per land zijn zeer uiteenlopend; van een daling in faillissementen van 27,1% in Slowakije en 26% in de Tsjechische Republiek, naar lichte toenames van 2,4% in Estland en 2,5% in Roemenië, tot een plotselinge stijging met 40,1% in Kroatië. Deze landen hebben enkele oorzaken gemeen voor de verslechterende liquiditeit bij bedrijven, die vervolgens in sommige gevallen tot faillissementen geleid hebben. "Een hoge bezettingsgraad en de stijgende vraag heeft bedrijven aangemoedigd om hun capaciteit uit te breiden”, legt Grzegorz Sielewicz, Regional Economist van Coface Central & Eastern Europe uit. “Bovendien gaf het positieve economische klimaat aanleiding tot het opzetten van nieuwe bedrijven, ondanks de grote concurrentie die in een aantal sectoren heerst. Bedrijven hebben weliswaar een toename van hun omzet weten te bewerkstelligen, maar in mindere mate een toename van hun winsten. De winstontwikkeling werd beperkt door stijgende kosten, waaronder oplopende lonen en stijgende inkoopkosten - wat bevestigd wordt door de snel stijgende prijsindices.”

 

Bovendien is het vervullen van vacatures voor bedrijven in de CEE-regio een groot obstakel geworden voor hun activiteiten en hun potentiële expansie. Volgens de ondernemers-enquête van Eurostat noemen bedrijven deze barrière vaker als punt van zorg,eerder dan de onzekerheid naar de vraag naar hun producten en diensten. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de economische acceleratie niet de enige factor is die de liquiditeit van de bedrijven uit de regio treft.

Voor 2018 en 2019 verwacht Coface een aanhoudende toename van het aantal regionale faillissementen. Dit bevestigt dat de economische cyclus in Centraal en Oost-Europa op zijn eind loopt. In 2018 wordt een gemiddelde stijging van 10,4% in het aantal faillissementen verwacht, met meer landen die een toename zullen melden. Naar verwachting zal Polen een versnelde toename van het aantal faillissementen en herstructureringen zien. Servië en Kroatië zullen aan de andere kant een afname van het aantal faillissementen realiseren. Een zwakkere economische groei zal de drijvende kracht zijn voor de stijging van het gemiddeld aantal faillissementen (15,5%) in 2019.

 

Download de publicatie
Deze publicatie downloaden : Faillissementen in Centraal- en Oost-Europa: de goede tijden zijn voor... (854,46 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt?
 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen.

 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English