Nieuws en Publicaties
11/05/2022
Economische Publicaties

Enquête van Coface over bedrijfsbetalingen in China in 2022

China Corporate Payment Survey 2022: Longer payment delays and rising credit risks in some sectors. Aerial view of Shenzhen, China.

Uit de Enquête van Coface over bedrijfsbetalingen in China, waaraan 1.000 bedrijven deelnamen, blijkt dat in 2021 minder bedrijven melding maakten van betalingsachterstand, maar dat de bedrijven die dat wel deden, spraken van langere perioden van achterstallige betalingen dan het jaar voordien. De gemiddelde betalingsachterstand is gestegen van 79 dagen in 2020 naar 86 dagen in 2021. Bedrijven in 9 van de 13 sectoren meldden een toename van de betalingsachterstanden, aangevoerd door de sector van de agrovoeding, die de grootste toename met 43 dagen noteerde, gevolgd door de hout-, vervoer- en textielsector. De voornaamste reden voor betalingsachterstand waren de financiële moeilijkheden van de klanten, die werden veroorzaakt door concurrentiedruk op de marges en, in toenemende mate, door hogere grondstofprijzen en een vertragende binnenlandse economische groei.

Meer bedrijven met betalingsachterstand merkten ook op dat de betalingsachterstand is toegenomen (van 36% tot 42% in 2021), waarbij de overgrote meerderheid binnenlands georiënteerd is. De redenen voor de betalingsachterstanden in deze gevallen hielden verband met de matige binnenlandse economische situatie en de krappe liquiditeit van de klanten.

 

Er was ook een groter aandeel van bedrijven die melding maakten van ultralange betalingsachterstanden (ultra-long payment delays – ULPD's), d.w.z. betalingen die meer dan zes maanden achterstallig zijn, een stijging van 15% naar 19% in 2021. Zorgwekkender was de aanzienlijke stijging van het aantal bedrijven dat geconfronteerd werd met ULPD's van meer dan 10% van hun jaaromzet, van 27% in 2020 tot 40% in 2021. Uit de ervaring van Coface blijkt dat 80% van de ULPD's nooit wordt betaald, wat erop wijst dat wanneer ULPD's een aanzienlijk deel van de jaarlijkse omzet uitmaken, de kasstroom van de onderneming in gevaar komt. In deze groep bleef de bouw de sector met het grootste aandeel (56%) van bedrijven met ULPD's van meer dan 10% van de omzet in een recessie op de vastgoedmarkt. Agrovoeding komt op de tweede plaats met 47%, een sterke stijging ten opzichte van de 20% in 2020.

De gemiddelde krediettermijnen in China zijn in 2021 stabiel gebleven (77 dagen), maar er zijn verschillen tussen de sectoren. Agrovoeding en energie kenden de sterkste verkrapping, met in beide gevallen een verkorting van de betalingstermijn met 23 dagen, als gevolg van toenemende kredietrisico's door de stijgende grondstofprijzen. De aanhoudende pandemie en de krappe bevoorradingsvoorwaarden hielden de bedrijven voorzichtig in hun kredietbeheer.

Nu verwacht wordt dat de economische groei in China in 2022 zal vertragen, verwachten minder bedrijven een verbetering van hun omzet en cashflow. Bedrijven wezen op macro-economische risico 's, zoals stijgende grondstofprijzen, een verzwakkende vraag op de binnenlandse markt en het voortduren van de pandemie. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen november 2021 en januari 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Enquête van Coface over bedrijfsbetalingen in China in 2022 (1,01 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English