Nieuws en Publicaties
14/09/2021
Economische Publicaties

Enquête over de betalingen van bedrijven in Duitsland 2021

Enquête over de betalingen van bedrijven in Duitsland 2021: leren leven met de pandemie. Foto van een vrouw met een mondmasker op een strand.

 

 

Deze studie is alleen beschikbaar in het Engels.

 

 

In juli en augustus 20211 voerde Coface de vijfde enquête uit naar het betaalgedrag van bedrijven in Duitsland. Er namen 819 bedrijven deel. Dit is ook de tweede studie bij Duitse bedrijven – naar het betaalgedrag van hun klanten – in de context van de covidpandemie. Een van de belangrijkste conclusies van de editie 2021 is dat Duitse bedrijven zich aan de pandemie lijken te hebben aangepast. Opmerkelijk is dat opnieuw meer bedrijven uitstel van betaling geven (74%). Vorig jaar was dat aantal nog sterk gezakt, van 80% voor covid naar 62% in 2020. Toch blijven de bedrijven voorzichtig en willen ze hun facturen het liefst zo snel mogelijk betaald zien. De voorkeur voor korte betaaltermijnen is dus onveranderd: de helft van de bevraagde bedrijven vroeg een betaling binnen 0 tot 30 dagen, ultralange betaaltermijnen (van meer dan 120 dagen) zijn een uitzondering geworden.

 

De verrassing uit de enquête van vorig jaar werd dit jaar bevestigd: hoewel Duitsland een zware recessie doormaakte, daalden het aantal uitgestelde betalingen en de termijn daarvan. In 2021 ging de betaaldiscipline er zelfs op vooruit in vergelijking met de toch al goede resultaten van 2020. Slechts 59% van de bevraagde bedrijven signaleerde laattijdige betalingen, tegenover 68% vorig jaar2. Bovendien is ook de gemiddelde betaaltermijn met een week ingekort en teruggevallen van 35,9 dagen in 2020 naar 27,7 dagen in 2021. Alle sectoren, met uitzondering van de machinebouw en de groot- en kleinhandel, lieten een afname optekenen van de looptijd van laattijdige betalingen. In de farma-chemie en ICT3 is dit zelfs met meer dan 3½ week ingekort. Met een gemiddelde van 17,5 dagen tekenen bedrijven in de ICT-sector de kortste betaaltermijnen op. Bedrijven in de machinebouw moeten wat langer geduld oefenen, gemiddeld 35,8 dagen.

 

De commerciële vooruitzichten van de bevraagde bedrijven voor 2021 en 2022 zijn heel positief. Toch moeten we dat wat relativeren, want ze komen er na de recessie van 2020. 41% van de deelnemers heeft een positieve kijk op 2021, 11% ziet de situatie van zijn bedrijf in vergelijking met 2020 achteruitgaan. Het aantal respondenten met een positieve kijk op 2022 blijft hoog, maar valt wel terug naar 32%, wat wijst op minder zekerheid (11% blijft pessimistisch). Hoewel de gevolgen van covid op de binnenlandse en wereldwijde markt nog steeds een groot risico zijn, zien bedrijven de schommelingen in de wereldwijde productieketen toch meer als hoofdrisico voor hun export in 2021. Het is een interessante vaststelling dat dat risico de bedrijven er niet van weerhoudt weer actiever te zijn op de internationale markt, vooral dan in de EU/ het VK, China en de VS. Tussen de opmerkelijke resultaten van onze enquête 2021 zien we dat het duidelijk is dat overheidssteun voor de bevraagde bedrijven een belangrijke factor blijft. 48% van de deelnemers bevestigde dat ze de voorbije 12 maanden een beroep hebben gedaan op overheidssteun, zoals begeleiding, subsidies, leningen of garanties. Volgens de huidige wetgeving lopen deze steunmaatregelen ten laatste eind 2021 af. Het zal dus interessant zijn om op te volgen of het uiterst positieve betaalgedrag in Duitsland het resultaat is van een economische heropleving of van grote overheidssteun en een hogere schuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De enquête liep van 28 juni tot 15 augustus 2021.

2 Dit is een heel positief resultaat, ook in vergelijking met internationale cijfers. Zo signaleerde 97% van de bevraagde bedrijven in Polen een betaalachterstand in 2020, zie Coface Corporate Payment Survey Poland 2021. Tijdens de pandemie zijn de betaaltermijnen in het kader van de steunmaatregelen ingekort.

3 ICT: Informatie- en communicatietechnologie

Deze publicatie downloaden : Enquête over de betalingen van bedrijven in Duitsland 2021 (913,55 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Enquête over betalingen van bedrijven in Polen 2021

Dankzij steunmaatregelen is de betaaltermijn tijdens de pandemie ingekort.

Focus Germany 2021: meer faillissementen in de pijplijn, ondanks grootschalige steun https://www.coface.com/News-Publications/News/Germany-More-insolvencies-in-the-pipeline-despite-significant-aid

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English