Nieuws en Publicaties
21/10/2019
Economische Publicaties

Economische vertraging in de eurozone: Bewijs van de activiteitsindicatoren van COFACE

Economische vertraging in de eurozone: Bewijs van de activiteitsindicatoren van COFACE

Sinds het begin van 2019 zijn de signalen die waarschuwen voor een vertraging van de wereldwijde groei vermenigvuldigd. Hoewel alle economen het eens zijn over deze neerwaartse trend, na de cyclische piek in 2017, is er nu een vraagteken te plaatsen bij de omvang van deze vertraging, vooral in de eurozone. Terwijl sommige commentatoren wijzen op de kans op een recessie in 2020, voorspellen de meeste economen "slechts" een lichte daling.In deze onzekere periode is het nog moeilijker en belangrijker om de groei te voorspellen. Daarom heeft Coface besloten om haar eigen prognose-instrument te ontwikkelen: het CRAFT (Coface Research Activity Forecasting Tool), dat wij in deze publicatie presenteren.

Deze activiteitenindicator is samengesteld met behulp van de statistische methode die bekend staat als Principal Component Analysis (PCA), die Coface in staat stelt om gemeenschappelijke signalen die door een groot aantal variabelen worden uitgezonden te extraheren door deze te reduceren tot "gemeenschappelijke factoren" of hoofdbestanddelen.De variabelen die het meest waarschijnlijk van invloed zijn op de economische activiteit worden geselecteerd via automatische leermodellen. De behouden variabelen - tussen dertig en vijftig voor elk land - kunnen worden gegroepeerd in vier verschillende categorieën: harde gegevens, enquêtegegevens, monetaire en financiële variabelen en internationale indicatoren. Aan deze vier soorten variabelen die gewoonlijk worden gebruikt voor de samenstelling van activiteitsindicatoren, heeft Coface het door Coface verzekerde wanbetalingspercentage voor handelsvorderingen, geaggregeerd per land, toegevoegd. Door de wijze waarop de CRAFT is samengesteld, is er een sterke correlatie tussen de CRAFT en de driemaandelijkse groei van het BBP en kan het BBP voor het lopende kwartaal (nowcasting) en het volgende kwartaal (prognoses) correct worden geprojecteerd.

Volgens de resultaten van dit model zal Duitsland in het derde kwartaal in een recessie terechtkomen (-0,1% na -0,1% reeds in het vorige kwartaal), alvorens in de laatste drie maanden van het jaar te stagneren. De Franse economie blijft veerkrachtig, maar zal ook in het derde kwartaal een vertraging vertonen (+0,2%) en aan het eind van het jaar weer aantrekken (+0,3%). In Spanje daarentegen zal de groei in het derde kwartaal weer aantrekken (+0,6%),voordat het licht vertraagt (+0,5%). Ten slotte zal de activiteit in Italië zwak blijven: na een lichte opleving in het derde kwartaal met 0,1%, zal ze in het vierde kwartaal opnieuw stagneren.

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Economische vertraging in de eurozone: Bewijs van de activiteitsindica... (694,53 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt? 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen. 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English