Nieuws en Publicaties
18/04/2019
Economische Publicaties

De grote industriële rotatie zet door : Land- en sectorrisico's barometer

De grote industriële rotatie zet door : Land- en sectorrisico's barometer

Tekenen van de wereldwijde economische groeivertraging bleven zich begin 2019 ophopen: bedrijven zijn veel minder zeker dan een jaar geleden en de wereldhandel vertoont tekenen van vermoeidheid. We verwachten dat het dit jaar met 2,3% zal toenemen (vergeleken met 3,0% in 2018). Deze verandering in de internationale handelstrends gaat gepaard met een verandering in de productie: Coface verwacht dat het wereldwijde bbp dit jaar met 2,9% zal toenemen, een daling met 0,3 punten in vergelijking met 2018.

 Dit zou het laagste niveau zijn sinds 2016, het laatste jaar in welke groei in de top drie wereldeconomieën (eurozone, Verenigde Staten en China) gezamenlijk was vertraagd. In deze omgeving van tragere groei zijn bedrijven verzwakt: het aantal bedrijfsfaillissementen zal naar verwachting toenemen in 26 van de 39 landen waarvoor dergelijke gegevens beschikbaar zijn, vergeleken met slechts 19 in 2018.

In deze context van bevestiging van de downtrend in de industriële sector, zijn 14 sectorbeoordelingen negatief. Zes hiervan hebben betrekking op de chemische sector, waar bedrijven - vooral in West-Europa en de Verenigde Staten - kampen met beperkte kansen in de automobiel- en bouwsector, waardoor de marges in de komende kwartalen afnemen als gevolg van stijgende inputkosten (zoals olie), en de implementatie van strengere regels in sommige landen.
Positief is dat de vijf positieve sectorbeoordelingen,  allemaal betrekking hebben op het Midden-Oosten. De stijging van de olieprijzen (+ 29% tussen eind maart 2019 en eind december 2018 in een context van hoge volatiliteit) helpt het niveau van bedrijfskredietrisico in de regio te verlagen, vooral omdat we verwachten dat de prijs van een vat ruwe Brent olie zal dit jaar op een comfortabel niveau zal blijven voor de meeste producerende landen in de regio (USD 65 dollar gemiddeld in 2019). De koerswijziging van de Amerikaanse Federal Reserve zou ook een positief effect moeten hebben op de bankkredietvoorwaarden voor bedrijven in landen van de Gulf Cooperation Council waarvan de valuta's zijn afgestemd op de Amerikaanse dollar. Na de upgrade van de Verenigde Arabische Emiraten in het laatste kwartaal van 2018, ziet deze Barometer dat een upgrade voor Saoedi-Arabië. (van C naar B).

 

Download the Barometer

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : De grote industriële rotatie zet door : Land- en sectorrisico's barom... (4,26 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt? 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen. 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English