Nieuws en Publicaties
01/03/2019
Economische Publicaties

De economische vertraging van Turkije zet zich door, maar de export biedt steun

De economische vertraging van Turkije zet zich door, maar de export biedt steun

Turkije maakt een ernstige economische vertraging mee, gekoppeld aan een stijging van de inflatie, als gevolg van de sterke depreciatie van de lire in 2018. Deze sterke depreciatie heeft geleid tot een daling van de consumptie, en heeft de investeringsdynamiek op de binnenlandse markt beïnvloed. De importafhankelijke productiestructuur heeft de inflatie naar steeds hogere niveaus geduwd, wat de centrale bank dwong om in september een grote renteverhoging door te voeren. Hoewel deze renteverhoging heeft bijgedragen aan het herstel van de Turkse lire (historisch laag), zorgde dit ervoor dat de financieringskosten extreem hoog opliepen, waardoor financiering extreem duur was voor zowel bedrijven als huishoudens. De groei zal naar verwachting zeer gematigd blijven en de inflatie met dubbele cijfers zal aanhouden.
Deze omstandigheden hebben de export als een belangrijke bron van inkomsten benadrukt, maar er zijn veel hindernissen. Overheidssteun blijft van vitaal belang voor exporteurs om nieuwe marktaandelen te verwerven. Deze ondersteuning was meestal in de vorm van incentives voor beurzen en voor toegang tot nieuwe markten. Beperkte compexiteit en concurrentiekracht zijn echter beperkende factoren voor verdere expansie van de Turkse export. De barrièrekracht van klanten en het lage niveau van technologie dat is verwerkt in geëxporteerde goederen beperken de winst uit export.

 

Industriële productie verzwakt door valutaschok

Deze crisis heeft de productie- en consumptiedynamiek van Turkije verslechterd. In 2018 noteerde de industriële productie een annemische groei van 1,6% terwijl de PMI van deze industrie in september daalde tot 42,7, wat aangeeft dat de bedrijfsomstandigheden uitdagend blijven. Inderdaad, van de PMI tot andere enquêtes onder consumenten en bedrijven zijn alle indicatoren afgenomen, wat wijst op een scherpe daling van het betrouwbaarheidsniveau voor zowel bedrijven als consumenten in het land. Met een hoge inflatie (met een hoogste punt ooit van 25,24% in oktober 2018), verhoogde leenkosten en een stijgende werkloosheid, zal de vraag van huishoudens naar verwachting laag blijven in de eerste helft van 2019.

 

Nieuw economisch plan suggereert een nieuw evenwicht in de economie ...

 

<span class="tlid-translation translation">Volgens het nieuwe economische programma dat de regering in september 2018 heeft aangekondigd, zal Turkije tussen 2019 en 2021 een herbalanceringsperiode ingaan, gebaseerd op sterke groeipercentages en kleinere tekorten op de lopende rekening. Recente gegevens weerspiegelen dit perspectief, aangezien het land tussen augustus en november 2018 een totaal overschot op de lopende rekening van  7,3 miljard <span>USD</span> boekte. Het totale tekort op de lopende rekening nam af tot  47,3 miljard  <span>USD</span> in 2017 (5,5% van het BBP) tot USD 27,6 miljard in 2018 ( dicht bij naar schatting 3,3% van het bbp). Deze daling van het tekort houdt echter vooral verband met de daling van de binnenlandse activiteit in plaats van een lagere afhankelijkheid van het Turkse productiesysteem op ingevoerde halffabrikaten en grondstoffen. De financieringszijde van het tekort op de lopende rekening duidt er echter op dat de investeringen in de portefeuille een uitstroom van  3 miljard <span>USD</span> hebben gerealiseerd
1 - De Purchasing Manufacturer Index (PMI) is een indicator voor de economische gezondheid en de prestaties van de verwerkende industrie, die verschillende sectoren bestrijkt die hoofdzakelijk verband houden met industriële productie. De PMI is gebaseerd op vijf belangrijke indicatoren: nieuwe orders, voorraadniveaus, productie, leveranciersleveringen en de werkgelegenheidsomgeving. Het doel van de PMI is informatie te verstrekken over de huidige bedrijfsomstandigheden binnen een aantal</span>
Download the publication

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : De economische vertraging van Turkije zet zich door, maar de export bi... (585,35 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt? 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen. 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English