Nieuws en Publicaties
27/11/2018
Bedrijfspublicaties

Bedrijfsfaillissementen in Frankrijk: aan alle goede dingen komt een einde

Bedrijfsfaillissementen in Frankrijk

Het derde kwartaal van 2018 markeert een keerpunt voor bedrijven in Frankrijk: voor het eerst in twee jaar stegen de insolventies met 2,3% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar. Deze trendomkering gaat samen met de vertraging van de groei tot 1,6% in 2018.
Omdat deze daling van de Franse groei voornamelijk te wijten is aan de gezinsconsumptie, zijn sectoren zoals persoonlijke diensten, voedingsdetailhandel en automobiel het meest getroffen door deze insolventies. Tegelijkertijd weerspiegelt de vertraging van de activiteit in de bouwsector (27% van het totale aantal insolventies) zich ook in de recente toename van het aantal insolventies. De trend is hetzelfde in persoonlijke dienstverlening (wat neerkomt op één insolventie per vijf).
Het is niet verwonderlijk dat deze ommekeer tot nu toe micro-ondernemingen heeft getroffen met een omzet van minder dan EUR 500.000, waar een stijging van het aantal insolventies duidelijk te zien is, in tegenstelling tot grotere bedrijven. De kosten van insolventies, zowel op financieel als op werkgelegenheidsgebied, zijn daarom blijven dalen. Bovendien heeft deze opwaartse trend een invloed op twee derde van de regio's in Frankrijk.

Als gevolg hiervan zal het aantal faillissementen naar verwachting volgend jaar weer stijgen: Coface voorspelt een toename van 0,8% in 2019. Dit herstel kan in de eerste plaats worden toegeschreven aan de aanhoudende groeivertraging als gevolg van aanhoudende aanbodbeperkingen en een minder gunstige internationale milieu (minder krachtige groei onder de top landen, en meer protectionisme). Ten tweede zal het grote aantal startende bedrijven van de afgelopen jaren naar verwachting leiden tot extra insolventies, met een overlevingskans van een bedrijf van nauwelijks meer dan 50%.

 

Elders is er de afgelopen jaren een paradox in de ontwikkeling van de bedrijfsgezondheid: aan de ene kant een constant verbeterende insolventie- en rentabiliteitsratio en aan de andere kant teleurstellende internationale prestaties, zoals blijkt uit het toenemende handelsdeficit. Zullen bedrijven ervoor kiezen de concurrentiewinsten die tussen 2014 en 2016 zijn opgetekend, slechts ten dele door te rekenen in hun prijzen, om zo hun marge te verhogen. De meeste belangrijke exportsectoren, zoals de automobielsector, de farmaceutische industrie, de luchtvaart en de agrovoedingssector, zagen hun marges stijgen en hun handelsbalans verslechterde tijdens de periode. Sommige sectoren slaagden er echter in om boven water te komen en hun handelsoverschot in deze periode te vergroten, zoals de machinebouw, chemicaliën, alcoholische dranken en precisie-instrumenten. Bovendien zou dit herstel van de marges in belangrijke exportsectoren een voordeel kunnen zijn voor het herwinnen van marktaandeel in een minder gunstig klimaat. Dit herstel van de marges in belangrijke exportsectoren zou een hulp kunnen zijn voor het opvangen van de vertraging van de wereldwijde vraag in de komende jaren.

Deze publicatie downloaden : Bedrijfsfaillissementen in Frankrijk: aan alle goede dingen komt een e... (3,54 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt?
 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen.

 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English