Nieuws en Publicaties
02/05/2017
Bedrijfspublicaties

2016 ACTIVITEITENRAPPORT

2016 ACTIVITEITENRAPPORT

2016 was voor Coface een jaar vol uitdagingen. We moesten het hoofd bieden aan een sterke stijging van de risico's in de opkomende landen en aan de overdracht naar de Franse staat van onze historische activiteit waarbij Franse overheidswaarborgen worden beheerd. Dit zette ons ertoe aan om onze strategie en organisatie ingrijpend te herzien en de doelstellingen die we bepaald hadden voor 2016, bij de beursintroductie van Coface in 2014, achter ons te laten.

Ondanks deze moeilijkheden was ik, bij mijn aankomst als CEO in februari, onder de indruk van de aanzienlijke troeven waarover de Groep beschikt: een fantastisch merk, een stevige reputatie, een uitgebreide internationale voetafdruk, geëngageerde klanten en partners en teams over heel de wereld die een diepgaande expertise bezitten. Ik was er al snel van overtuigd dat Coface deze troeven kon aanwenden om zich aan te passen aan een steeds complexer, volatieler en risicovoller economische en politiek klimaat.

Om de onderneming en haar uitdagingen voor de komende jaren nauwkeurig te kunnen beoordelen, lanceerde ik kort nadat ik mijn functie als CEO op mij nam, een uitgebreide diepgaande consultatie-oefening. Ik heb vele van onze klanten en partners in meer dan 15 landen en meer dan de helft van de medewerkers van de Groep ontmoet.

In september 2016 hebben we op basis van deze analyse Fit to Win gelanceerd, ons nieuw en ambitieus, maar realistisch strategisch plan dat zich uitstrekt over drie jaar en het resultaat is van deze uitgebreide consultatieronde. Fit to Win streeft ernaar om Coface tot de meest alerte wereldwijde kredietverzekeringspartner binnen de sector te maken, terwijl gewerkt wordt naar een efficiënter kapitaalmodel.

Het welslagen van het plan hangt af van de betrokkenheid van onze 4.300 medewerkers en partners wereldwijd en van vier essentiële waarden: klantgerichtheid, expertise, samenwerking en moed & verantwoordingsplicht. Fit to Win wordt ook geschraagd door een proactief beleid om te investeren in onze informatie- en risicobeheertools, in digitalisering en de efficiëntie van processen, maar ook door een groeistrategie die een verschil maakt binnen de markt. Parallel hiermee hebben we ons managementteam aanzienlijk versterkt om zo de verandering met vertrouwen en vastberadenheid te kunnen aanvatten.

De implementatie van Fit to Win ligt mooi op koers en in 2016 zagen we aanzienlijke vooruitgang met betrekking tot de hoofdprioriteiten van het plan. We hebben ons risicobeheer en de kwaliteit van onze informatie in de opkomende markten versterkt, onze operationele doeltreffendheid en dienstverlening aan de klant verbeterd, selectieve, gedifferentieerde groeistrategieën geïmplementeerd die gebaseerd zijn op de karakteristieke van de markt waarin we actief zijn en onze kapitaalintensiteit afgebouwd. Naargelang het werk vordert, zullen de gevolgen van de ondernomen acties geleidelijk volledig aan de oppervlakte komen.

Daarom betekent 2016 het begin van de noodzakelijke transformatie van Coface om zich voor te bereiden op te toekomst. Het laatste kwartaal van het jaar hebben we globaal genomen onze doelstellingen behaald, hetzij in termen van bedrijfsinkomsten, hetzij wat betreft het afronden van de verkoop van de activiteit inzake Franse overheidsgaranties.

In 2017 zullen we ons strategisch plan strikt blijven implementeren, waarbij we ons zullen aanpassen aan de wijzigingen in de economische en risico-omgeving. Dit is een overgangsjaar met als doel Coface voor de komende drie jaar op de juiste koers te leggen om zo onze doelstellingen inzake waardecreatie te behalen.

Deze publicatie downloaden : 2016 ACTIVITEITENRAPPORT (3,99 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English