Nieuws en Publicaties
25/05/2016
Bedrijfspublicaties

2015 ACTIVITEITENRAPPORT

2015 ACTIVITEITENRAPPORT

 

EEN WOORDJE VAN DE CEO

2015, EEN HERNIEUWD COMMERCIEEL AANBOD

Met grote trots heb ik in februari 2016 de functie als CEO van Coface op mij genomen. Het is inderdaad zo dat Coface een wereldwijd vermaard merk is, net zoals dit ook het geval is voor haar knowhow, ervaring en de expertise van haar teams. Maar de Groep beschikt nog over een andere belangrijke troef: een geografisch bereik dat zijn gelijke binnen de kredietverzekeringssector niet kent.

Na een periode die duidelijk nodig was, waarin de activiteit opnieuw gefocust werd op kredietverzekering en onze processen zijn georganiseerd en verbeterd, staan we voor de komende jaren voor grote uitdagingen.

Ik heb drie prioriteiten geïdentificeerd. De eerst is om onze risico's zorgvuldig te blijven beheren en om onze klanten te helpen bij het aanpassen van hun risicoportefeuille met het oog op de voortdurend evoluerende economische omgeving. De tweede is om onze operationele doeltreffendheid te verbeteren, met name door onze kostenstructuur aan te passen. Tot slot bestaat mijn derde prioriteit erin om een nieuw hoofdstuk te openen van een dynamische omzetgroei voor onze Groep en om de middelen te identificeren die noodzakelijk zijn om dit te bereiken. Onze actielijnen en de middelen die we moeten aanwenden om onze doelstellingen te behalen, zullen worden uiteengezet in een nieuw strategisch plan, terwijl onze visie van het Coface van morgen voor onze klanten, partners en aandeelhouders wordt verduidelijkt. Het plan zou onze medewerkers in staat moeten stellen zich aan te sluiten bij, zich in te zetten voor en steun te verlenen aan onze actie.

We moeten nog efficiënter worden in het begeleiden van onze klanten te midden van een uitdagend macro-economisch klimaat.

2015 werd gekenmerkt door een verslechtering van de wereldwijde economische omgeving en daardoor was het een moeilijk jaar voor ondernemingen. Wegens een gebrek aan vertrouwen waren ondernemingen minder dynamisch en vertoonden ze de neiging om cash op te bouwen in plaats van nieuwe projecten te ondernemen. Onze omzet, die in grote mate afhankelijk is van die van onze klanten, zijnde bedrijven, zijn desondanks met 3,4% gestegen bij de huidige perimeter en wisselkoersen (1,2% bij constante perimeter en wisselkoersen). Deze groei werd geschraagd door onze activiteit in de opkomende landen. Zo konden we een netto-inkomen laten noteren van € 126 miljoen, iets hoger dan het niveau dat we in 2014 lieten optekenen. Gelet op de moeilijke economische omgeving steeg onze netto verliesratio op mechanische wijze, hoewel op een relatief aanhoudende manier (van 50,4% tot 52,5%) als gevolg van ons doeltreffend risicobeheer.

Een van de hoogtepunten van 2015 was ons aanhoudende werk om onze productlijn te perfectioneren, met in het bijzonder de lancering van TradeLiner, een innovatief contract dat vooral geschikt is voor de veranderende noden van bedrijven. We hebben ons bonding-aanbod ook uitgebreid naar Duitsland en Frankrijk. We beschikken nu over een product- en dienstengamma dat gestructureerd, modulair en op maat gemaakt is om te beantwoorden aan de noden van alle ondernemingen, ongeacht hun omvang, activiteitssector of nationaliteit. Daarnaast hebben we een organisatie op poten gezet die gewijd is aan financiële instellingen om zo relaties uit te bouwen met banken en verzekeringsmaatschappijen met het oog op de verkoop van onze producten. Als voorbeeld zou ik de businesspartnerschappen willen aanhalen die we in 2015 hebben afgesloten met AXA Insurance Singapore, Dubai Export, Barclays in het VK en Kutxabank in Spanje.

Het wereldwijde economische klimaat zal in 2016 ongetwijfeld volatiel en uitdagend blijven, zoals dat ook in 2015 het geval was. Daarom zijn we het aan onszelf verschuldigd om nog efficiënter te zijn met het helpen en ondersteunen van onze klanten in deze onzekere tijden. Via ons professionalisme en onze expertise, zullen we ook ondernemingen, en meer algemeen gesproken alle actoren binnen de internationale handel, moeten blijven overtuigen van de waarde en het nut van onze waarborgen en dienstenaanbod.

Deze publicatie downloaden : 2015 ACTIVITEITENRAPPORT (3,61 MB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English