Nieuws en Publicaties
13/11/2018
Economisch nieuws

Windenergie-industrie: de productiekosten zullen toenemen onder invloed van de handelsoorlog en de liquiditeitsqueeze

Windenergie-industrie: de productiekosten zullen toenemen onder invloed van de handelsoorlog en de liquiditeitsqueeze

EUROPESE FABRIKANTEN VAN WINDENERGIE ZULLEN WAARSCHIJNLIJK DE KOMENDE 10 JAAR HUN LEIDENDE POSITIE BLIJVEN BEHOUDEN

Naast andere hernieuwbare energiebronnen heeft windenergie sinds het midden van de jaren 2000 over de hele wereld een sterke groei doorgemaakt, onder impuls van sterke steun van overheden, de gunstige kosten-competitiviteitsratio's (vergeleken met kerncentrales of steenkoolfaciliteiten) en een minder schadelijke milieu-impact. In tegenstelling tot de sector van zonnepanelen kon China met windenergie niet beter presteren dan Europa, omdat Chinese turbinemakers in hoge mate afhankelijk zijn van de lokale markt en kwetsbaar zijn voor eventuele veranderingen in overheidssteun. Europa's befaamde kwaliteit is afhankelijk van een groot ecosysteem, waar innovatie en concurrentie bevorderd worden. Coface verwacht dat Europese fabrikanten het volgende decennium zullen blijven domineren, vanwege hun technische voorsprong en sterke nationale / Europese financiële ondersteuning.
De handelsoorlog en het einde van de gemakkelijke financiering zetten in 2019 de industrie onder druk.

Windenergie groeit snel als gevolg van de dalende verkoopprijzen van windturbines, maar dit voordeel is een probleem voor fabrikanten, omdat het hun winstgevendheid aantast en mogelijk druk uitoefent op potentiële investeringen. Bovendien stijgen de grondstoffenprijzen en zullen de productiekosten dienovereenkomstig omhoog gaan, aangezien de industrie ondertussen met veel uitdagingen wordt geconfronteerd:

Aanhoudende handelsoorlog
Windmolens worden voornamelijk van staal gemaakt, de industrie zal lijden onder de protectionistische maatregelen die sinds juni 2018 worden uitgevoerd. Extra kosten als gevolg van de aanhoudende handelsoorlog zullen dit jaar niet voelbaar zijn dankzij afdekking en de contracten met leveranciers, maar in 2019 zullen deze prijzen waarschijnlijk stijgen. Hogere kosten zullen niet worden vertaald in de verkoopprijzen, maar zullen van invloed zijn op de winstcijfers van fabrikanten.

Goedkope financiering lijkt voorbij
Tot dusverre is de ontwikkeling van windparken gebaseerd op overheidssubsidies en gemakkelijke toegang tot financiering. Gezien de aanscherping van het Amerikaanse monetaire beleid, kwantitatieve verruiming door de ECB, en enkele regeringen die hun subsidies stopzetten, zal de toegang tot liquiditeit naar verwachting moeilijker worden. Deze situatie zal de concurrentie tussen fabrikanten van windturbines intensiveren en de prijzen opnieuw doen verlagen. Coface voorspelt verschillende fusies binnen de industrie waardoor fabrikanten voldoende omvang kunnen bereiken om grondstof- en apparatuurkosten naar lagere niveaus te brengen.
Download de publicatie

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Windenergie-industrie: de productiekosten zullen toenemen onder invloe... (211,36 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt?
 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen.

 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English