Nieuws en Publicaties
07/09/2021
Economisch nieuws

Wat zijn de vooruitzichten voor de Verenigde Arabische Emiraten na de COVID-19-crisis?

Coface Focus: Welke perspectieven voor de VAE na COVID-19? Op de afbeelding ziet u zakenmensen discussiëren op een containerterminal.

De economie van de Verenigde Arabische Emiraten heeft in 2020 een dubbele schok te verwerken gekregen: de ineenstorting van de olieprijzen en de COVID-19-pandemie. Volgens de eerste ramingen is de economie van de VAE in 2020 met 6,1% gekrompen. Voor 2021 zijn de vooruitzichten echter gunstiger. Coface voorspelt een groei van 3,1% dankzij een snelle inentingscampagne, een krachtig herstel van de wereldeconomie en de opleving van de energieprijzen.

De omvang van dit herstel zal echter van sector tot sector verschillen. Wij verwachten dat de resultaten van het toerisme, de bouw en de detailhandel sterk zullen afhangen van de nieuwe virusvarianten. COVID zal ook van cruciaal belang zijn voor de detailhandel, een van de meest diverse en ontwikkelde sectoren in de regio.

De olie- en transportsector zullen profiteren van het sterke wereldwijde en regionale economische herstel. In juli zijn de Verenigde Arabische Emiraten met de OPEC+-groep overeengekomen de basisproductie van aardolie te verhogen. Ondanks de uitdagingen blijven de vooruitzichten voor de oliesector in de VAE positief, in overeenstemming met een aantal investeringsprojecten. Bovendien zal de positie van de VAE als draaischijf voor de regionale handel de transportsector ondersteunen.

In dit verband zal de normalisering van de betrekkingen tussen de Emiraten en Israël voor bepaalde sectoren gunstig zijn voor handel en investeringen. Er kunnen onverwachte spanningen met Saudi-Arabië ontstaan als gevolg van de concurrentie om de status van regionaal knooppunt, maar die zullen waarschijnlijk beperkt blijven tot de economische sfeer.

 

“De VAE zijn een van de meest gediversifieerde economieën in de regio en spelen een belangrijke rol als regionaal handelsknooppunt. Wij verwachten dat de groei zal worden ondersteund door hogere olieprijzen, de doortastende vaccinatiecampagne in het land en het herstel van de wereldhandelsvolumes. Deze factoren zullen leiden tot een directe verbetering van de bedrijfsomstandigheden in een aantal sectoren, zoals toerisme, energie en detailhandel, al zal het tempo van het herstel variëren. De organisatie van de Wereldtentoonstelling zal het land helpen om toeristen aan te trekken, wat op zijn beurt de bouw- en vastgoedsector zal ondersteunen. Die laatste zal echter meer tijd nodig hebben om zijn resultaten van voor de crisis te herstellen. Telewerken en de afname van de expatbevolking als gevolg van de crisis zullen de vastgoedprijzen immers onder druk blijven zetten. De wens van de overheid om begrotingsdiscipline te betrachten zal ook gevolgen hebben voor nieuwe projecten. Nieuwe regionale allianties aangaan, is voor de VAE belangrijker geworden gezien de toenemende concurrentie van Saudi-Arabië en Qatar voor de status van regionaal knooppunt.De normalisering van de betrekkingen met Israël zou voor beide landen aanzienlijke kansen moeten bieden op het gebied van handel en investeringen en voor een brede waaier van sectoren, zoals toerisme, landbouw, defensie en energie,” aldusSeltem İYİGÜN, econoom bij Coface.

 

Een duurzaam herstel na COVID?

 • Als gevolg van de olieprijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland in maart 2020 is de prijs van een vat olie gedaald tot 20 USD, tegen ongeveer 70 USD aan het begin van het jaar. Volgens de eerste ramingen is de economie van de VAE in 2020 met 6,1% gekrompen, in lijn met de krimp van de wereldeconomie. De niet-olie-economie kromp met 6,2%, waarbij de horeca met 23,6% daalde, de groot- en detailhandel met 13% en de bouwnijverheid met 10,4%. Voor 2021 zijn de groeivooruitzichten echter beter en wordt een groei van 3,1% verwacht als gevolg van verschillende factoren: het basiseffect, hogere olieprijzen, de hoge vaccinatiegraad (een van de hoogste ter wereld) en het sneller dan verwachte herstel van de wereldeconomie.

 

 • Het eerste effect van de snelle inzet van vaccins en de opheffing van de gezondheidsbeperkingen zal voelbaar zijn in de toeristische sector,die in 2019 goed was voor 7-8% van het BBP. Naar schatting is het aantal aankomsten uit het buitenland naar de VAE met ongeveer 70% gedaald. Dankzij het vaccin heeft de overheid de hotels weer op volle capaciteit kunnen laten draaien. Dit moet het emiraat in staat stellen het effect van de langverwachte Dubai World Expo, die zes maanden zal duren en in oktober 2021 van start moet gaan, te maximaliseren. Ongeveer 35% van het totale aantal toeristen dat in de VAE aankomt, is afkomstig uit Azië en de Stille Oceaan, 27% uit Europa en 26% uit het Midden-Oosten. Zodra deze landen hun grenzen weer openstellen en hun bevolking vaccineren, zal het toerisme weer aantrekken. Een terugkeer naar de resultaten van voor de crisis wordt echter niet onmiddellijk verwacht.De 12 miljoen toeristen die in 2021 worden verwacht, zullen onder het niveau van voor de crisis liggen en naar verwachting inkomsten genereren van 15 miljard USD, tegen 35 miljard USD in 2019. Het herstel zal gelijke tred houden met de vaccinatie in de landen van herkomst, de reisbeperkingen en de gezondheidsrisico’s die overal ter wereld blijven bestaan. Bovendien zal het besluit van de federale overheid om begrotingsdiscipline toe te passen door de uitgaven in 2021 met 5,3% te verminderen, gevolgen hebben voor de realisatie van nieuwe projecten in de toeristische sector en de hotelsector.

 

 • Deze begrotingsdiscipline zal een rem zetten op het herstel van de vastgoedsector en de bouw, die in 2020 zijn gekrompen. In het eerste kwartaal van 2021 lagen de gemiddelde verkoopprijzen en huurprijzen in Dubai nog 5% en 10% lager dan een jaar eerder. In Abu Dhabi lijken de gemiddelde verkoopprijzen zich in het eerste kwartaal van 2021 te hebben gestabiliseerd, terwijl de gemiddelde huurprijzen nog steeds 3,5% onder het niveau van 2020 lagen. Toch blijven de VAE een aantrekkelijke locatie dankzij de politieke stabiliteit en het bedrijfsvriendelijke klimaat. De overheid heeft onlangs toegestaan dat lokale bedrijven voor 100% in buitenlandse handen zijn om directe buitenlandse investeringen aan te moedigen, en heeft nieuwe visuminitiatieven voor expatriates genomen. De COVID-19-pandemie heeft echter geleid tot een massaal vertrek van buitenlandse professionals uit de VAE.

 

 • Vaccinatie en het herstel van de toeristenstromen zullen een positief effect hebben op de detailhandel, maar slechts geleidelijk. Na in 2020 met 14,3% te zijn gekelderd, zou de privéconsumptie in 2021 met 1,1% moeten groeien, gesteund door stimuleringsmaatregelen van de overheid. De maatregelen omvatten federale steun – via verlaging van belastingen en andere lasten voor het bedrijfsleven – kredietgaranties en terugbetaling van belastingen. Voor huishoudens heeft de regering uitstel van betaling van de rente op uitstaande leningen en kredietkaarten, subsidies voor water en elektriciteit en diverse bankfaciliteiten ingevoerd. De uitgaven voor voeding exclusief alcohol zullen in 2021 naar verwachting met 3,3% stijgen ten opzichte van 2020. Huishoudtoestellen vormen een ander segment dat van het herstel zal profiteren: de verkoop zal in 2021 naar verwachting met 4,9% stijgen, na in 2020 met 9,2% te zijn gedaald. Deze daling is met name te wijten aan het uitstel van belangrijke aankopen tijdens de pandemie.

Olie en vervoer in het kielzog van het herstel van de economie en de wereldhandel

 • Hogere olieprijzen zullen ook bijdragen tot het economisch herstel van de VAE, aangezien olie goed is voor ongeveer 30% van het BBP en 50% van de belastinginkomsten.Tot dusver zijn de olieprijzen in 2021 met bijna 50% gestegen ten opzichte van eind 2020, tot 73 USD per vat. Deze tendens is het gevolg van de toegenomen wereldwijde vraag en enkele verstoringen van het aanbod. De VAE exporteren ongeveer 90% van hun olie naar Azië. Het economisch herstel in Japan, Zuid-Korea en China zal daarom van cruciaal belang zijn voor de opbrengsten uit export. De voorwaarden van het in april 2020 bereikte OPEC+-akkoord – dat tot doel had een deel van de olieproductie te verminderen om de olieprijzen te ondersteunen – hebben de Emiraten aanzienlijk benadeeld. Na een mislukking van de onderhandelingen zijn de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië het eens geworden over een nieuwe productiebasis vanaf mei 2022. Deze olie-inkomsten zijn nodig om het beleid van economische diversificatie te financieren en hun capaciteiten uit te breiden naar andere segmenten. Ondanks deze uitdagingen op korte termijn blijven de vooruitzichten voor de oliesector in de VAE positief, in overeenstemming met een aantal investeringsprojecten om de productiecapaciteit van het land uit te breiden.

 

 • De kracht van het economisch herstel zal ook afhangen van de rol van de VAE als regionaal knooppunt. De toegenomen internationale handelsvolumes als gevolg van de heropening van de economieën en de wereldwijde inspanningen om immunisering te bereiken zullen een steun in de rug zijn voor de handel van de VAE, die in 2021 naar verwachting 540 miljard dollar zal bedragen, tegen 478 miljard dollar in 2020. Koolwaterstoffen zijn goed voor ongeveer 20% van de totale exportinkomsten uit goederen. Aangezien de belangrijkste wederuitgevoerde goederen van het land mineralen, kunststoffen, chemicaliën, metalen en vervoermiddelen zijn, zijn die bijzonder gevoelig voor de wereldprijzen van grondstoffen. Het herstel van al deze categorieën zal leiden tot een toename van het vrachtvervoer over de weg. Ook de luchtvracht zal naar verwachting groeien door de gestegen binnenlandse vraag, de organisatie van Expo 2020 en het vervoer van medische noodproducten. In dit nieuwe economische klimaat is het opbouwen van allianties van cruciaal belang geworden om kansen te grijpen. De inspanningen om de betrekkingen tussen de VAE en Israël te normaliseren en de recente meningsverschillen met Saudi-Arabië in het kader van de OPEC+-onderhandelingen moeten daarom worden geanalyseerd.

 

Regionale kansen en uitdagingen

 • In september 2020 werden de Verenigde Arabische Emiraten het derde Arabische land dat ermee instemde de betrekkingen met Israël te normaliseren. Deze overeenkomst biedt beide landen belangrijke handels- en investeringsmogelijkheden. Voor de VAE zou dit een belangrijke stap kunnen zijn om hun diversificatie-inspanningen een impuls te geven. Toerisme, defensie, landbouw en energie zouden er het meeste baat bij hebben. De invoer van ruwe aardolie en andere vloeistoffen door Israël zou met 5,9% kunnen stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. De overeenkomst zou de VAE in staat stellen een deel van deze extra vraag voor hun rekening te nemen. De normalisering van de banden zou de VAE ook in staat stellen te profiteren van de Israëlische competentie in technologie en innovatie. In april 2021 kondigden de VAE de structurering aan van een investeringsfonds van 10 miljard dollar om te investeren in strategische sectoren in Israël, waaronder energie, water, productie, ruimtevaart, landbouwtechnologie en gezondheid. De twee landen hebben in juni ook een bilaterale overeenkomst voor economische en commerciële samenwerking ondertekend. De overheid verklaarde dat de bilaterale handel in de tien maanden na de ondertekening van de normalisatie-overeenkomst 675 miljoen dollar bedroeg.

 

 • De voornaamste reden voor het conflict tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië houdt verband met hun wens om hun economieën te diversifiëren en niet langer afhankelijk te zijn van olie. Momenteel hebben de VAE de status van regionaal handelsknooppunt. Daarentegen heeft Saoedi-Arabië, waar de economie afhankelijker is van olie dan in de VAE, een strategie ten uitvoer gelegd om het land om te vormen tot een zaken- en handelscentrum. Deze wedijver moet echter beperkt blijven tot economische domeinen, want politiek gezien moeten de twee landen bondgenoten blijven, vooral in een tijd van onzekerheid over de stabiliteit in de regio. De banden tussen de landen van de Samenwerkingsraad van de Golf en de Amerikaanse regering lijken af te koelen. Bovendien overwegen de VS het nucleaire akkoord met Iran, waaruit zij zich in 2018 hebben teruggetrokken, op te zeggen. Deze onzekerheden zouden een breuk in de politieke banden tussen de twee regionale zwaargewichten moeten voorkomen.

Hier vindt u de volledige studie (alleen beschikbaar in het Engels)

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Wat zijn de vooruitzichten voor de Verenigde Arabische Emiraten na de ... (445,48 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English