Nieuws en Publicaties
21/10/2019
Economisch nieuws

Vooruitzichten voor de agrovoedingssector: wat is de toekomst in een wereldeconomie die gekenmerkt wordt door protectionistische spanningen?

Agri-food sector outlook: in a global economy marked by protectionist tensions, what does the future hold?
Centraal in de huidige handelsspanningen, tussen de VS en China, staat de wereldwijde agrovoedingssector die te maken heeft met een domino-effect, met name via een neerwaartse trend op de prijzen van belangrijke agrovoedingsgrondstoffen, zoals soja. Coface heeft een diepgaande analyse uitgevoerd van de toekomstige trends in deze markt.

Een bijzonder strategische sector, de agrovoedingssector (samen met ICT), is een van de sleutelsectoren van de huidige handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.
Onlangs hebben de Chinese autoriteiten stappen ondernomen om alle invoer van voedingsmiddelen uit de Verenigde Staten te verbieden, als reactie op de door de Trump-regering aangekondigde tariefverhogingen.

 

Commerciële spanningen + prijzen voor soja die dalen

De bewegingen rond soja zijn een perfecte illustratie van de situatie. Soja is een product dat op grote schaal wordt gebruikt voor zowel menselijke consumptie als voor veevoeder (zoals maïs of tarwe) en de prijzen van soja hebben een grote volatiliteit en een neerwaartse trend gekend.
Dankzij haar statistisch model dat de geselecteerde grondstoffenprijzen voorspelt, schat Coface dat de sojaprijzen in 2019 met 9% zullen dalen ten opzichte van het jaar ervoor, zowel als gevolg van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten als van de ernstige uitbraak van Afrikaanse varkenspest (ASF). Dit laatste heeft ertoe geleid dat Chinese varkensvleesproducenten een groot deel van hun veestapel hebben geslacht om de verspreiding ervan te beperken, en dus minder soja hebben gekocht om ze te voeden.

Tegelijkertijd heeft deze situatie rechtstreekse gevolgen gehad voor de wereldwijde varkensvleesproductie, waarvan de helft in China wordt geproduceerd. De Chinese consumenten zullen zich dus moeten wenden tot andere dierlijke eiwitten, zoals gevogelte en rundvlees, waardoor de vraag van grote wereldexporteurs als Argentinië en Brazilië zal toenemen.
Een ander gevolg van de handelsspanningen tussen de VS en China voor de wereldwijde agrovoedingssector is de transformatie van de "exportroutes" voor bepaalde grondstoffen, waaronder sojabonen en varkensvlees. Hoewel sommige van 's werelds grootste sojaproducenten en -exporteurs, zoals Brazilië en Argentinië, op middellange termijn enigszins kunnen profiteren van de situatie, blijven de risico's voor de agrovoedingssector als geheel hoog.

 

Andere risico's die wegen op de wereldwijde vooruitzichten voor de agrofoodsector

Naast de bovengenoemde mondiale protectionistische contexten zijn er andere potentiële risico's voor agro-voedingsbedrijven, zoals de Afrikaanse varkenspest-epidemie of de valleiworm die een bedreiging vormt voor de wereldwijde maïsmarkt. Wat het structurele risico betreft, is de sector kwetsbaar voor weersomstandigheden die de gewassen kunnen aantasten, zoals ernstige droogte of het fenomeen El Niño.
Ten slotte is de agrovoedingssector, ook al wordt hij sterk beïnvloed door een wereldwijde economische omgeving die gekenmerkt wordt door protectionistische spanningen, vaak ook een sleutelsector in vrijhandelsovereenkomsten, zoals blijkt uit de recente overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de MERCOSUR.
Regeringen onderhandelen vaak over deze overeenkomsten om de handel in producten te vergemakkelijken, wat met name hun binnenlandse agrovoedingssector ten goede zou komen. De lokale boeren steunen deze echter niet noodzakelijkerwijs en worden door een deel van de publieke opinie steeds sceptischer ontvangen, wat soms leidt tot vertragingen bij de ratificatie van deze vrijhandelsovereenkomsten door de overheid.

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Vooruitzichten voor de agrovoedingssector: wat is de toekomst in een w... (145,39 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt? 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen. 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English