Nieuws en Publicaties
24/03/2014
Economisch nieuws

Verenigde Staten een van beste risico's terwijl grootste opkomende economieën problemen ondervinden

Verenigde Staten een van beste risico's terwijl grootste opkomende economieën problemen ondervinden
De opleving in de geavanceerde economieën (1,9% voorspeld voor 2014, na 1,2% in 2013) wordt weerspiegeld in de opwaartse herziening van de risicoanalyses per land voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die zich aansluiten bij de beste risicocategorie.
Het risiconiveau is in de grootste opkomende economieën echter gestegen. Zo zijn de ratings van Brazilië, Rusland, Turkije en Venezuela verminderd of kijken ze tegen een ratingverlaging aan. 
De bedrijfsomgeving blijft veranderlijk in de opkomende economieën. Van een aantal landen, zoals Oekraïne en, opnieuw, Venezuela, werd de rating reeds verlaagd. Andere, zoals Algerije, maken vooruitgang inzake bedrijfsreglementering..

Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk: Verbeterde beoordeling op basis van sterke kerncijfers

De Verenigde Staten sluiten zich aan bij de beste risicocategorie. Het land heeft nu een A1-rating zoals Japan, Canada en Zwitserland, en kent een dynamische en gebalanceerde groei (2,7% voorspeld voor 2014 door Coface), die zowel voordeel haalt uit het duurzame gezinsverbruik als uit de veerkracht van de bedrijven. Het rentabiliteitsniveau van de ondernemingen ligt nu weer op dezelfde hoogte als vóór de crisis, met een relatief lage schuldenlast. Een andere factor die bijdroeg aan de herwaardering van de Verenigde Staten, was het oplossen van de crisis in verband met het staatsschuldplafond begin 2014. 

Het Verenigd Koninkrijk is na een onderbreking van twee jaar teruggekeerd naar zijn A3-rating met uitzicht op promotie. De groei (2,1% voorspeld in 2014), tot dusver gedreven door de gezinsuitgaven, die stegen door een gemakkelijkere toegang tot krediet, zal dit jaar verder gestimuleerd worden door hogere investeringsniveaus. Het vertrouwen bij de ondernemingen stijgt, hoewel sommige sectoren, zoals die van de productie, achterop hinken op anderen, zoals de financiële diensten en de bouw.

 

Een aantal grote opkomende economieën onder druk

De vertraging van de groei door leveringsproblemen duurt voort in de grootste opkomende economieën. In het bijzonder twee BRIC-landen worden getroffen door de gedaalde investeringen.

In Brazilië,gedegradeerd tot een A4-rating, werd het groeipotentieel ook beïnvloed door een afzwakkende consumptie en door structurele problemen: ongeschikte infrastructuur, een tekort aan gekwalificeerde arbeid en bureaucratische hindernissen.

In Rusland wordt de reeds verzwakte economie nog verergerd door geopolitieke spanningen, wat ertoe geleid heeft dat Coface de B-rating van het land op de helling heeft gezet. De Oekraïense crisis en de toename van kapitaaluitstromen zullen negatieve gevolgen hebben op een al vertragende groeisnelheid (1,0% voorspeld in 2014, na 1,3% in 2013) met een daling van de beleggingen. 

Aangezien politieke kwetsbaarheid een van de door Coface toegepaste criteria is, zijn de A4-rating van Turkije en de C-rating van Venezuela, gezien de ingewikkelde politieke crises op de helling gezet. 

In Turkije kan het risico op politieke spanning niet genegeerd worden in de aanloop naar de nakende gemeenteraads- en presidentsverkiezingen (maart en augustus 2014). Coface verwacht een vertraging van de groei tot 2% in 2014 onder de invloed van een strenger monetair beleid en hoge inflatie. Volgens Coface zijn de betalingen van de ondernemingen er al sinds december 2013 aan het achteruitgaan. 

Venezuela kent een recessie en hyperinflatie tegen een achtergrond van sociale en politieke problemen. De situatie zal broos blijven tot de parlementsverkiezingen in september 2015, vooral voor de ondernemingen die het risico lopen te worden genationaliseerd en die onderworpen zijn aan importbeperkingen en aan controle op prijzen en marges. Binnen- en buitenlandse leveranciers aan de staat en aan de olie- en gassectoren ondervinden grote vertragingen in de betalingen.

 

Een uiterst gevarieerd ondernemingsklimaat 

Naast de herziening van de globale risico's per land heeft Coface ook de jaarlijkse evaluatie van hun ondernemingsklimaat uitgevoerd. 

Onder de verbeteringen vinden we Algerije,waarvan het vooruitzicht op een verlaging van zijn B-rating werd geschrapt. Het land voelt nu de voordelen van de veranderingen in de vennootschapswetgeving die in de begrotingswet van 2014 werden doorgevoerd, inclusief een versoepeling in de procedures voor de goedkeuring van buitenlandse investeringsprojecten. 

Het zal daarentegen niet verbazen dat we het ondernemingsklimaat in Oekraïne met een degradatie naar een D-rating bij de neerwaartse bijstellingen plaatsen. De situatie in het land is de voorbije jaren aanzienlijk achteruitgegaan inzake controle op corruptie en regulatorische kwaliteit. Het hoge niveau van politieke instabiliteit maakt de implementatie van enige hervorming onwaarschijnlijk.

Dit persbericht downloaden : Verenigde Staten een van beste risico's terwijl grootste opkomende eco... (361,37 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English