Nieuws en Publicaties
06/04/2021
Economisch nieuws

Verenigde Staten: Stimuleringsplan maakt weg vrij voor record handelstekort

Country risk united states america stimulus plan usa

Als 's werelds grootste importeur en op één na grootste exporteur van industrieproducten hebben de Verenigde Staten al sinds het begin van de jaren zeventig een handelstekort. De toenemende handelsspanningen - met name met China - en de COVID-19-pandemie, die de handelsstromen heeft verstoord, hebben de handelsbalans het afgelopen jaar negatief beïnvloed. Het handelstekort heeft in 2020 een recordhoogte van meer dan 900 miljard USD bereikt.

 

In zijn meest recente economische analyse voorspelt Coface dat het Amerikaanse BBP, na een krimp van 3,5% in 2020, dit jaar met 5,7% zal opveren, waardoor de Amerikaanse economie al medio 2021 zou kunnen terugkeren naar het niveau van voor de crisis, nog vóór de meeste geavanceerde economieën. Nu president Joe Biden halverwege zijn eerste 100 dagen in functie is, is deze krachtige opleving van de Amerikaanse economie deels te danken aan de ongekende budgettaire reactie op de crisis. Het in maart 2021 goedgekeurde steunpakket bedraagt 1,9 biljoen USD en brengt de totale budgettaire reactie op de crisis op een bedrag dat gelijk is aan 27% van het BBP van de VS, meer dan in welke andere ontwikkelde economie dan ook. Aan de hand van een analyse op basis van historische ramingen van een potentiële handelsbalans raamt Coface dat het tekort als gevolg van het stimuleringsplan met 56 miljard dollar zou kunnen toenemen.

 

EEN BEPALEND TEKORT GEVOED DOOR DE AMERIKAANSE CONSUMPTIE

Historisch gezien wordt het tekort van de VS verklaard door de aanzienlijke invoer om aan de Amerikaanse consumptie te voldoen. Sinds 2015 is de belangrijkste verandering de afname van het volume van industriële producten en materialen in het handelstekort. Volgens de Energy Information Administration is het land in 2017 een netto-exporteur van aardgas geworden, en eind 2019 van ruwe olie en aardolieproducten.

Hoewel kapitaalgoederen de belangrijkste exportsector zijn (34% van het totaal tussen 2010 en 2020), groeiden zij minder dan de invoer, grotendeels als gevolg van de problemen met de Boeing in de afgelopen twee jaar, en vervolgens door de COVID-19-pandemie.

 

VS - CHINA: EEN HANDELSOORLOG MET GEMENGDE RESULTATEN

Het presidentschap van Donald Trump heeft het aanzienlijke gewicht van China in het handelstekort van de VS benadrukt. Tussen 2010 en 2020 was China goed voor ongeveer 44% van het saldo. Hoewel dit daalde van een recordhoogte van bijna 420 miljard USD in 2018, slaagde Trump er echter niet in zijn campagnedoelstelling van 2016 te bereiken om het totale tekort aanzienlijk te verminderen, dat hoger eindigde dan toen hij aantrad. Hoewel de tarieven van invloed waren op het bilaterale tekort met China, dat in 2019 met 18% daalde, werd bijna driekwart van deze daling gecompenseerd door de handelsbalans met de rest van de wereld. In 2020 is de situatie vergelijkbaar. De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, die een toename van de handelsbelemmeringen met zich meebracht, had gemengde resultaten.

Het effect van de "fase één"-handelsovereenkomst, die op 15 januari 2020 door Trump en de Chinese vicepresident Liu He is ondertekend, is moeilijk in te schatten, gezien de COVID-19-pandemie. Tegen eind 2020 heeft China zijn doelstelling om bijna 64 miljard USD meer aan landbouw-, energie- en industrieproducten te kopen dan in 2017 niet gehaald. Van de in totaal 159 miljard USD aan beloofde goederenaankopen had China aan het eind van het jaar slechts 59% van dit doel bereikt.

 

"U.S. REDDINGSPLAN": EEN STERKE OPLEVING, MAAR EEN STEEDS GROTER HANDELSTEKORT

Na de schok van de COVID-19 pandemiecrisis staat een andere belangrijke verschuiving in het macro-economisch evenwicht op het punt plaats te vinden met het enorme stimuleringspakket, de zogeheten "American Rescue Plan Act". Deze wet, die in maart is aangenomen, behelst een uitgave van bijna 1,9 biljoen USD (9% van het BBP) over de komende 10 jaar, waarvan meer dan een derde rechtstreeks in de Amerikaanse economie zal worden geïnjecteerd in 2021, bovenop de bijna 4 biljoen USD die in 2020 door het Congres is goedgekeurd.

Gezien de snelle verspreiding van het COVID-19-vaccin in de Verenigde Staten (eind maart had meer dan een kwart van de bevolking ten minste één dosis gekregen) verwacht Coface een sterke opleving van de particuliere consumptie, die de groei zal opstuwen naar 5,7% in 2021, na een krimp van 3,5% vorig jaar. Volgens Coface zal het land een van de eersten zijn die tegen medio 2021 terugkeren naar het activiteitenniveau van voor de crisis.

De verwachte "boom" in de Amerikaanse consumptie zal de vraag naar invoer aanwakkeren, waarmee de basis wordt gelegd voor een record handelstekort. Volgens Coface kan het stimuleringspakket leiden tot een extra tekort van 56 miljard USD. Als gevolg daarvan zouden de bilaterale tekorten met Mexico, maar ook met Duitsland, Zuid-Korea, Brazilië en India kunnen oplopen.

Het grootste effect van het 8-jarige infrastructuurinvesteringsplan van 2 triljoen USD dat vorige week door het Witte Huis werd onthuld, zal pas na 2021 voelbaar worden. Aangezien de belastingverhogingen waarmee het plan wordt gefinancierd over 15 jaar zullen worden gespreid, zal het federale begrotingstekort de komende jaren echter toenemen, waardoor het handelstekort nog zal toenemen.

 

VAN "America First" NAAR "America is Back”

Toen Joe Biden op 20 januari 2021 Donald Trump opvolgde, kwam er een einde aan het "America First"-beleid van Trump, dat werd gekenmerkt door toenemende handelsspanningen en tariefmuren, vooral met China. Biden's campagne en vroege acties gaven aan dat het handelsbeleid deel zou uitmaken van zijn bredere buitenlandse beleid, samengevat door de slogan "America is back." De begin maart bekendgemaakte agenda voor het handelsbeleid geeft aan dat het herstel van het leiderschap van de VS in de wereld en het herstel van partnerschappen en allianties de belangrijkste prioriteiten van zijn regering zijn.

Anderzijds wijzen de eerste aanwijzingen op een assertievere houding tegenover China. Dit komt tot uiting in de handelsagenda van de regering, waarin het aanpakken van "onrechtmatige en oneerlijke" handelspraktijken tot een prioriteit wordt gemaakt. Tot dusver heeft de regering-Biden geen tariefverlagingen aangekondigd, waardoor de mogelijkheid blijft bestaan om deze als onderhandelingshefboom te gebruiken in toekomstige bilaterale besprekingen.

 

1 Following two crashes in October 2018 and in March 2019 involving the Boeing 737 Max, the aircraft was suspended from flight by certification authorities in March 2019. After modifying the aircraft, the Federal Aviation Administration (FAA), the U.S. agency regulating civil aviation, authorized its return to service in November 2020

2 Source: Chad P. Bown. 2021. US-China Phase One Tracker: China’s Import Purchases. Peterson Institute for International Economics.

 

Download the full study 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Verenigde Staten: Stimuleringsplan maakt weg vrij voor record handelst... (272,58 kB)
Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English