Nieuws en Publicaties
07/02/2019
Economisch nieuws

Twee valkuilen voor bedrijven in 2019: de economische achteruitgang en politieke risico's

Twee valkuilen voor bedrijven in 2019: de economische achteruitgang en politieke risico's

 

 

Verhoogd kredietrisico's voor europese bedrijven

Steeds meer valkuilen, zoals escalerend politiek risico, de hoge volatiliteit van grondstoffenprijzen en aanbodbeperkingen, begonnen de wereldgroei eind 2018 te vertragen, en werpen een schaduw over de vooruitzichten voor 2019 (3% in 2019, na 3,2% in 2018 en 2017). Deze keer is West-Europa verzwakt voor de Verenigde Staten, in tegenstelling tot eerdere omkeringen in economische trends. Coface verwacht dat het aantal bedrijfsfaillissementen zal toenemen in twintig Europese landen  (van de 26 die geanalyseerd zijn) - met +1.2% in de eurozone en +6.5% in Centraal-Europa. Dit toegenomen kredietrisico voor bedrijven vloeit voort uit een cyclische vertraging en aanhoudende politieke onzekerheden.
 
Vooral de automobielsector is getroffen. Na een groeicyclus van ongeveer acht jaar, vertoont het nu tekenen van vertraging. De noodzaak van investeringen, meer concurrentie, veranderende levensstijlen van consumenten en de noodzakelijke aanpassing aan nieuwe milieunormen voor vervuiling moeten worden bereikt in de context van een volwassen wordende Chinese markt en groeiend protectionisme. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Coface de automobielsector een tomediumrisico heeft toegebracht in bijna alle West-Europese landen en in Centraal- en Oost-Europa, en tot hoog risico in Latijns-Amerika en Noord-Amerika.
Politiek risico blijft een probleem in Europa in 2019. De sociale risico-indicator van Coface is het hoogst sinds 2010. Deze risico's komen vaak tot uiting tijdens verkiezingen, en verkiezingen in Griekenland en mogelijke vroege verkiezingen in Italië, Spanje en Duitsland moeten in het oog gehouden worden. Het verspreiden van maatschappelijke onvrede en de toenemende populariteit van anti-Europese partijen zullen naar een zeer versnipperd Europees Parlement leiden na de Europese verkiezingen in mei 2019.
'Voor het eerst sinds de staatsschuldencrisis in 2011-2012 moeten bedrijven dit jaar op hetzelfde moment door twee valkuilen navigeren: de cyclische vertraging en de politieke risico's', zei Julien Marcilly, Chief Economist van Coface. 

 

Emerging countries NOG steeds kwetsbaar

Dit wereldwijd klimaat heeft tegengestelde effecten op opkomende economieën. De groeivertraging in de eurozone (+1,6% voorspelling voor 2019) en de Verenigde Staten (+2,3%) stelt opkomende markten bloot aan besmettingseffecten, voornamelijk door handelsstromen. Als dusdanig zal de groei van de wereldhandel dit jaar naar verwachting vertragen (Coface verwacht dit jaar nog slechts +2,3% te zijn). De demping van de groei in de Verenigde Staten heeft echter ook een positief effect: door het minder waarschijnlijk maken van renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve is het risico van kapitaaluitstroom uit opkomende markten beperkt.
 
Talrijke politieke risico's zullen dit jaar moeten worden gemonitord in de rising markets, ook in Afrika, waar mensen nu meer middelen hebben om hun frustraties te uiten (internettoegang is verdrievoudigd sinds 2010) in de context van een zware verkiezingskalender (inclusief Nigeria, Zuid-Afrika en Algerije).
 
Ondanks de fragiele politieke en veiligheidssituatie, noteert Coface een gunstiger vooruitzichten voor Mozambique (nu D), waarvan de deviezenreserves op hun hoogtepunt zijn sinds 2014 en de groei groter is dan 3%, en Ruanda (A4), waar het ondernemingsklimaat voortdurend verbeterd en het momentum voor hervorming gehandhaafd is.
 
Coface werkt de landenbeoordelingen van olie-afhankelijke economieën bij , ondanks stabiele olieprijzen met een hoge volatiliteit, naar een hoger niveau: Angola (nu C), Azerbeidzjan (B), Canada (A2), de Verenigde Arabische Emiraten (A3) en Trinidad & Tobago (B).
 
Libanon is het enige land dat dit jaar is gedegradeerd (nu D), gestraft door aanhoudende economische problemen

 

Download the publication 
Mini-Panorama-BARO

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Twee valkuilen voor bedrijven in 2019: de economische achteruitgang en... (253,12 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt?
 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen.

 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English