Nieuws en Publicaties
15/04/2015
Economisch nieuws

Twee sectorbeoordelingen bijgesteld door impact van lagere olieprijzen

Twee sectorbeoordelingen bijgesteld door impact van lagere olieprijzen
Verliezer: Noord-Amerikaanse energiesector getroffen door een onevenwicht tussen vraag en aanbod

Na de duidelijke verbetering van het sectorrisico in Noord-Amerika op het einde van 2014 (drie sectoren opnieuw geclassificeerd als ‘laag risico’: Textiel en kleding, Transport en Chemicaliën), reageerde Coface op de daling van de aardolieprijzen door de energiesector neerwaarts bij te stellen tot ‘matig risico’.

De productie van schalieolie en ruwe olie blijft stijgen, terwijl de prijzen sinds de zomer van 2014 gehalveerd zijn en het te grote aanbod ten opzichte van de vraag weerspiegelen. De olieopslagplaats in Cushing, de grootste in de VS, bereikte eind maart 2015 haar verzadigingsniveau van 77% van de capaciteit. Aangezien de winningskosten voor niet-conventionele olie hoog blijven (gemiddeld tussen 50 en 70 dollar per vat), nemen de investeringen af. Aannemingsbedrijven in de oliesector worden hierdoor getroffen. Er vinden nu ontslagen en fusies-overnames binnen de sector plaats, met de bedoeling synergieën te realiseren en de kosten te drukken.

“Noord-Amerika werd heel zwaar getroffen door de daling van de aardolieprijzen die de leefbaarheid van veel investeringsprojecten in schalieolie ondermijnt. Hoewel de stijging van het risico niet uniform is, afhankelijk van het feit of men zich stroomopwaarts of stroomafwaarts bevindt in de sector, heeft de situatie een impact op alle componenten van de sector, aangezien de aardolieprijs de marges voor zowel de producenten als de operators bepaalt. De ‘groteren’ zien hun rentabiliteit dalen, wat op zijn beurt een invloed heeft op hun relaties met onderaannemers die het moeilijk hebben omdat de ‘groteren’ hun investeringen terugschroeven als gevolg van het lagere investeringsrendement”, aldus Guillaume Baqué, economist bij Coface.

 

Winnaar: Europese chemische sector wordt opnieuw competitief

Als er één sector is die echt profiteert van de daling van de olieprijzen, is het de chemische sector in Europa. Lagere prijzen helpen om de concurrentiekloof met de Amerikaanse sector (beoordeeld als ‘laag risico’) te verkleinen en de marges te herstellen. De waardevermindering van de euro, die gunstig is voor de export van Europese chemische producten, levert ook een positieve bijdrage. In Frankrijk verbeterden de prestaties van de sector aanzienlijk, met in 2014 een stijging van de omzet met +1,9% op de export- en de binnenlandse markten.

Rekening houdend met deze positieve indicatoren, heeft Coface de Europese chemische sector geüpgraded naar ‘matig risico’.

Ook andere sectoren profiteren van deze aanhoudende trend maar komen niet voor een herziening in aanmerking. Dat is specifiek het geval voor het zeetransport, aangezien de productiekosten dalen. Een eventuele upgrade van de waardering zou echter voorbarig zijn, aangezien de aanhoudende economische groeivertraging in China resulteert in een geringere vraag. Een andere sector die hiervan zou kunnen profiteren, is de Europese autosector die zich verder herstelt – een herstel dat gesymboliseerd wordt door meerdere opeenvolgende maanden stijging van het aantal geregistreerde nieuwe voertuigen.

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION (only in english)

 

Sommaire
 • Sector barometer
 • Sector risk assessment
 • Agrofood 
 • Chemicals 
 • Construction
 • Energy 
 • Metals 
 • Transportation

 

 

  

Dit persbericht downloaden : Twee sectorbeoordelingen bijgesteld door impact van lagere olieprijzen (351,19 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English