Nieuws en Publicaties
26/03/2015
Economisch nieuws

Trimestrieel bijgewerkte beoordelingen van het landenrisico en het bedrijfsklimaat

Trimestrieel bijgewerkte beoordelingen van het landenrisico en het bedrijfsklimaat

Coface werkt de beoordelingen van het landenrisico van twee Europese landen bij en plaatst Brazilië op "negative watch"

De rating van het bedrijfsklimaat in Rusland wordt verlaagd naar C 

De verbeteringen van het landenrisico zijn steeds duidelijker merkbaar in ontwikkelde landen waar verwacht wordt dat de groei in 2015 zal toenemen (+2,1%). De eurozone laat, onder aansturing van Duitsland en Spanje, twee positieve wijzigingen optekenen met Nederland en België die een stapje hoger klimmen. De wijzigingen lopen evenwel sterk uiteen in de opkomende landen (neerwaartse groeiherziening tot 4,2%). Brazilië en Ecuador worden onder "negative watch" geplaatst en het bedrijfsklimaat in Rusland krijgt een ratingverlaging. 

 

De rating van België en Nederland wordt verhoogd naar A2, een bevestiging van het herstel in de eurozone

De opwaartse herziening van de rating vanBelgiëenNederlandtot A2 volgt op die van Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk in 2014 en Portugal bij het begin van 2015. Hierdoor wordt de geleidelijke terugkeer naar groei binnen de regio bevestigd (wordt door Coface geschat op +1,3% in 2015 na +0,9% in 2014). 

In beide landen hebben de uitgaven van de gezinnen, de export en de investeringen een positieve bijdrage geleverd aan de groei. Het aantal faillissementen blijft dalen. In België is het politieke landschap stabieler geworden, waarbij de regering zich toespitst op fiscale consolidatie. In Nederland werd het begin van het jaar gekenmerkt door een verhoogd vertrouwen onder bedrijven in de bouwsector, wat in lijn is met de stijging van de vastgoedprijzen (+3,6% in januari 2015 in vergelijking met hun dieptepunt in 2013).

 

Latijns-Amerika vertraagt

De opkomende landen vertonen sterk uiteenlopende tendensen.

 

De koplopers op het vlak van goed nieuws zijn Tunesië, waarvan de B-rating nu gekoppeld is aan een "positive watch", en Cambodja, waarvan de rating verhoogd is tot C.

 • In Tunesië is het bedrijfsklimaat tegen het einde van de politieke transitie verbeterd en het is weinig waarschijnlijk dat het in gevaar wordt gebracht door de dreiging van terroristische aanslagen. Verwacht wordt dat Tunesië groei zal kennen in 2015 (+3%), een half punt meer dan in 2014, vooral dankzij de stijging van de landbouwproductie en het versterken van de economische activiteit binnen de industriële sector. Ook zal het land significant profiteren van de verbetering van het internationaal economisch klimaat, inclusief lage olieprijzen en het herstel in Europa, de belangrijkste exportregio van het land. Het toerisme zal waarschijnlijk te lijden hebben onder het veiligheidsrisico op korte termijn.  
 • Cambodja blijft de weg van de groei opgaan. De economische activiteit van het land is robuust, met een groei van het bbp van meer dan 7% sinds 2011, vooral dankzij de toeristische sector, de kracht van de textielexport en de bevoorrechte toegang tot de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada. De buitenlandse rechtstreekse investeringen blijven toenemen als gevolg van relocaties van Chinese en Vietnamese fabrieken in het land, alsook de publiek-private partnerschappen die worden opgericht binnen de context van energie-infrastructuurprojecten.

 

Latijns-Amerika werd zwaar getroffen door de economische en politieke onzekerheid, maar ook door de daling van de grondstoffenprijzen en de terugval van de Chinese vraag. Venezuela en Argentinië, die in 2014 zwaar geleden hebben onder grote externe liquiditeitsrisico's, zijn niet de enige landen die getroffen zijn. De A4-rating van Brazilië en de B-rating van Ecuador zijn nu onder "negative watch" geplaatst. 

 • In Brazilië lijken de vooruitzichten van herstel in 2015 onwaarschijnlijk (groeiprognose van -0,5%), als gevolg van de daling in de uitgaven en de investeringen. Verwacht wordt dat de industrie zal blijven lijden onder het gebrek aan infrastructuur en gekwalificeerd personeel, met een hoog risico op watertekort en een mogelijke rantsoenering van de elektriciteit. De auto-industrie zal lijden onder de economische vertraging in Argentinië, de belangrijkste markt van het land, terwijl ook de bouwsector en de offshore olieactiviteit waarschijnlijk beïnvloed zullen worden door de afname van het aantal investeringen na het corruptieschandaal rond Petrobras. 
 • Ecuador is na Venezuela het land binnen de regio dat het zwaarst te lijden heeft onder de dalende olieprijzen. Het begrotingstekort van het land neemt toe en de groei is aanzienlijk vertraagd (tot 1,5% in 2015 tegenover 3,8% in 2014). Het land heeft een olieprijs van $ 120/vat nodig om zijn fiscale stabiliteit te kunnen handhaven. De dollarisatie van de economie maakt het moeilijk om te devalueren en zo de overheidsfinanciën te saneren. Ook de niet-oliegerelateerde export is minder competitief, vooral naar Europa.

 

Het Russische bedrijfsklimaat kwetsbaarder dan ooit

Na de ratingverlaging van het land naar C in oktober 2014, werd de rating van Rusland opnieuw verlaagd, maar nu voor het bedrijfsklimaat van het land. Het bedrijfsklimaat, dat nu een C-rating heeft , is zwak en heeft vooral te lijden van de falende bescherming van de eigendomsrechten. Ook de zwakke governance en bedrijfstransparantie hebben aan deze ratingverlaging bijgedragen, net als de sancties die in 2014 werden opgelegd en die de activiteiten van bedrijven in sommige sectoren bemoeilijken. Ter herinnering: Rusland staat op plaats 176 (van de 2015) in de governance-indicator voor corruptiecontrole van de Wereldbank, wat een blijvend zwak punt vormt.

 

 

INFOGRAPHICS : WORLDWIDE RISK MAP

Download this infographics :

Worldwilde Risk Map infographics

 

 

 

 

 

 

  

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION

Table of Content
 • Research paper Advanced countries: stagnation is not destiny for all of them!
 • Demographics
 • Innovation
 • Inequalities
 • Total debt
 • External trade
 • Barometer Country risk and business climate assessments changes

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dit persbericht downloaden : Trimestrieel bijgewerkte beoordelingen van het landenrisico en het bed... (345,70 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English