Nieuws en Publicaties
04/05/2018
Economisch nieuws

Toetreding van \Westelijke Balkan tot Europese Unie erg waarschijnlijk, gezien strategisch belang

map Westelijke Balkan

Op 17 mei 2018 vindt in Sofia (Bulgarije) de topconferentie tussen de EU en de Westelijke Balkan plaats. Het doel van deze bijeenkomst is om het engagement van de EU over een toetreding van de Westelijke Balkan tot de EU te bekrachtigen. Volgens de economisten van Coface is deze toetreding erg waarschijnlijk, want het zou zorgen voor het nodige tegenwicht tegen de invloed van Rusland en China in de regio.

  

nauwe integratie op economisch en handelsvlak

Sinds de ontwrichtende oorlogen van de jaren 90 en de financiële crisis van 2008-2011 hebben de landen van de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) hun economische banden met de Europese Unie gestaag versterkt. De EU is nu de belangrijkste handelspartner van de regio, goed voor 83% van haar uitvoer en 67% van haar invoer. Het handelsvolume tussen de EU en de Westelijke Balkan is sinds 2008 met 80% gestegen, mede dankzij de Europese stabilisatie- en associatieovereenkomsten. Het hoge handelstekort van de regio is een gevolg van haar kleine productiebasis met lage toegevoegde waarde. De regio wordt vooral gefinancierd door haar emigranten (bijna een vierde van de bevolking woont in het buitenland) en door buitenlandse directe investeringen, vooral dan van West-Europa. Financiële overmakingen van emigranten maken ongeveer 15% van het bnp van Kosovo uit en 10% in Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, maar slechts 4% in Macedonië. De Europese aanwezigheid is bijzonder belangrijk in de bankensector, telecommunicatie, energie, toerisme en - in mindere mate - in de verwerkende sector. Buitenlandse directe investeringen maken 70% uit van het bnp van Servië, 40% in Albanië, Bosnië en Macedonië en 113% in Macedonië. Het veelvuldige gebruik van de euro in de regio betekent dat ze erg afhankelijk zijn van de economisch cyclus en het monetaire beleid van de eurozone.

 

CORRUPTIe, HoGe werkeloosheid en laag bnp per capita: de weg zal lang zijn

Wegens de strategische geografische positie van de regio, de vrees van de Europese Unie voor een verspreiding van conflicten tussen buurlanden, en de nood aan tegengewicht tegen de invloed van Rusland en China, is een toetreding van de Westelijke Balkan tot de Europese Unie erg waarschijnlijk. De twee landen die het meeste vooruitgang hebben geboekt, namelijk Servië en Montenegro, zullen waarschijnlijk nog voor 2025 toetreden. Een toetreding zou voor de Europese Unie beperkte bijkomende financiële kosten met zich meebrengen. De Europese financiële steunt bedraagt voor de periode 2014-2020 ongeveer 7 miljard euro (waarvan het merendeel bestemd is voor het ondersteunen van administratieve en institutionele hervormingen) en, wanneer de toetredingsprocedure is opgestart, zal dit worden aangevuld door bijkomende fondsen van ongeveer 2% van het budget van de EU-28 voor 2017.

 

Toch zal een toetreding tot de EU een lang proces worden, vooral dan wegens een aantal ernstige gebreken op het vlak van goed bestuur. Corruptie is een aanzienlijk probleem in de openbare en juridische sector van de regio en de Westelijke Balkan staat onderaan de Transparancy International-rangschikking voor 2017 in Europa. Deze situatie wordt bevestigd door de governance-indicatoren van de Wereldbank, die wijzen op beperkte politieke stabiliteit in Albanië, Macedonië, Kosovo en Montenegro, institutionele fragmentatie in Bosnië en Herzegovina, en zwakke wet- en regelgeving inzake faillissementen en insolventie.

 

Het gemiddelde bnp per capita[1] in de Westelijke Balkan bedraagt amper een vierde van die van de landen van de EU-15 en ongeveer de helft van de 11 Oost-Europese lidstaten van de EU. De economische convergentie, die in de jaren na de oorlog goed op gang was, is tijdens de financiële crisis plots stilgevallen door het gebrek aan concurrentiekracht. De werkloosheid bedraagt 16,2% van de totale beroepsbevolking en 37,6% onder de jongeren. Op basis van de huidige groei in de bnp (gemiddeld net boven de 3%) schat de Wereldbank dat het ongeveer zes decennia zal duren voordat het gemiddelde bnp per capita in de Westelijke Balkan het gemiddelde van de EU zal bereiken.

[1] gebaseerd op koopkrachtpariteiten

 

Dit persbericht downloaden : Toetreding van \Westelijke Balkan tot Europese Unie erg waarschijnlijk... (201,52 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English