Nieuws en Publicaties
19/06/2015
Economisch nieuws

Sub-Saharisch Afrika: drie Oost-Afrikaanse economieën zijn beschut tegen de economische storm

Sub-Saharisch Afrika: drie Oost-Afrikaanse economieën zijn beschut tegen de economische storm

Hoewelde groei werd versneld door de hoge grondstoffenprijzen waarvan Sub-Saharisch Afrika uiterst afhankelijk is, heeft de regio nu te maken met de gevolgen van dalende olieprijzen. De 45 door Coface gescreende landen worden in uiteenlopende mate getroffen. Drie van deze landen hebben alle ingrediënten die nodig zijn voor een dynamische groei op korte en lange termijn. Ze werden relatief gespaard door de daling van de grondstoffenprijzen op de wereldmarkt en hun economieën zijn aan het diversifiëren. 

 

13 landen zijnzo goed als niet beïnvloed door de recente neergang van de grondstoffenprijzen op de wereldmarkt 

Een uitzonderlijke combinatie van positieve factoren hebben de groei doen versnellen in Afrika (gemiddeld ongeveer 5% per jaar sinds 2008). Deze factoren houden een structurele aanpassing in die gepaard gaat met het relatief lage initiële inkomen per capita, hoge buitenlandse investeringen, een stabielere politieke omgeving en talrijke schuldkwijtscheldingen. De opleving werd ook versterkt door de hoge grondstoffenprijzen waarvan de regio uiterst afhankelijk is. Brandstoffen (voornamelijk olie) zijn goed voor 53% van de Sub-Saharische exportverkoop, ruim voor de ertsen, metalen en edelstenen (17%) en de voedingsmiddelen en landbouwgrondstoffen (11%). Voor sommige landen, zoals Nigeria, Tsjaad, Equatoriaal-Guinea en Angola bedraagt het aandeel van brandstoffen in de exportverkoop tussen 60% en 100%. 

De regio is dan ook verzwakt door de aanzienlijke omvang en de lange duur van de daling van de grondstoffenprijzen. De situatie varieert van land tot land, afhankelijk van het feit of ze netto-exporteurs van niet-hernieuwbare bronnen (ruwe olie en basismetalen in vrije val) of netto-exporteurs van hernieuwbare bronnen zijn (voedsel en landbouwproducten, waarvoor de daling van de prijzen beperkt is). Uit de score voor elk van de vijfenveertig onderzochte landen (zie bijlage) bleek dat dertien landen zo goed als geen impact hebben ondervonden: Ethiopië, Sao Tomé, Oeganda, Malawi, Kaapverdië, Kenia, Burundi, de Seychellen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mauritius, Tanzania, Swaziland en Togo. De daling van hun exportprijzen is lager dan die van hun geïmporteerde producten. 

De grootste winnaars: Kenia, Ethiopië en Oeganda 

Om een stap verder te gaan met de beoordeling van de risico's op lange termijn in Sub-Saharische Afrikaanse landen, hielden Coface-economen ook rekening met het criterium van de diversificatie van hun economieën. Diversificatie vermindert kwetsbaarheid, ondersteunt groei op lange termijn en vergroot de weerbaarheid tegen externe invloeden. Slechts drie landen kennen een bevredigende mate van economische diversificatie, zonder op korte termijn te lijden onder de lagere grondstoffenprijzen. Dit zijn Ethiopië, Oeganda en Kenia. Uit recente cijfers komt hun potentieel voor dynamische groei aan het licht, met een groei van het BBP van bijna 7% gemiddeld in 2014, vergelijkbaar met die van China.

  • In Ethiopië en Oeganda wordt diversificatie mogelijk gemaakt door de verwerkende industrie, waarvan de groei gekoppeld is aan een succesvolle integratie in wereldwijde waardeketens (zoals de voorbije economische bloei in enkele Zuidoost-Aziatische landen). Er worden meer dan honderd verschillende producten geëxporteerd – een aantal dat meer dan verdrievoudigd is tussen 2000 en 2013. Twee sectoren, textiel en de verwerking van agrarische producten, dragen in het bijzonder bij tot de diversificatie van de economie.

Rwanda, dat ook aan het diversificatiecriterium voldoet, wordt beïnvloed door schommelingen in grondstoffenprijzen en staat daarom niet tussen de "winnaars".

  • Kenia heeft gekozen voor een ontwikkelingsmodel op basis van diensten, die instaan voor meer dan 60% van het BBP van het land. In tegenstelling tot andere economieën van Sub-Saharisch Afrikaanse landen die traditioneel gericht zijn op handel, transport/opslag en openbare diensten, vertoont Kenya een positieve dynamiek in telecommunicatie (voornamelijk wat betreft mobile banking) en besteedt het land zakelijke diensten uit, omwille van goedkope arbeidskrachten.

Kenya is het enige land dat de vruchten plukt van zowel de toename van de invloed van deze dienstensectoren met relatief hoge toegevoegde waarde op de economie (transport/communicatie en financiële diensten) als de toename van het aandeel van de dienstenexport ervan (meer dan 40% van de totale overzeese verkoop). 

"Deze positieve constatering en het onmiskenbare potentieel van de regio betekenen echter niet dat er helemaal geen risico bestaat. De politieke stabiliteit in de regio blijft fragiel. Andere bekende kwetsbaarheden zijn het gebrek aan infrastructuur, het grote tekort op de lopende rekening en de toenemende overheidsschuld", waarschuwde Julien Marcilly, hoofdeconoom van Coface.

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION (only in english)

 

  • Research paper Sub-Saharan Africa: sunny in the east, cloudy in the centre
  • Part 1 The region is still highly dependent on raw materials
  • Part 2 The drive to diversify the economy is underway in several countries
  • Barometer Country risk assessment changes

  

   

 

 

 

 

Infographics: Country risk assessments June 2015

 

 

 

 

 

  

 

  

Dit persbericht downloaden : Sub-Saharisch Afrika: drie Oost-Afrikaanse economieën zijn beschut te... (262,49 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English