Nieuws en Publicaties
03/01/2019
Economisch nieuws

Strictere liquiditeit en Azië: licht aan het einde van de tunnel in 2019?

Strictere liquiditeit en Azië: licht aan het einde van de tunnel in 2019?

Azië stond onder druk door strengere wereldwijde liquiditeiten in 2018. De Coface-index voor het meten van de kwetsbaarheid voor kapitaaluitstromen wijst op toenemende divergentie in Azië. Enkele markten zullen profiteren van sterke fundamentals, het proactief monetair beleid en de ruime buffers om uitstroom te weerstaan, maar andere zullen onder druk staan. Vooral de duurzaamheid van de externe positie is de belangrijkste factor. Ten slotte kunnen landen die niet over flexibele wisselkoersregimes beschikken, moeite hebben om valutaschommelingen op te vangen.

 

het STRENGERE monetaire beleid heeft de liquiditeit van Aziatische markten doen afnemen

Nu centrale banken wereldwijd de normalisatie van het monetaire beleid hervatten, zijn er de risico's van liquiditeitsuitstromen. Om de bijbehorende risico's te beperken, zijn centrale banken in de regio genoodzaakt geweest om de aanscherping van het monetaire beleid van de VS te volgen, ondanks het feit dat ze zich in een zeer verschillende fases van hun respectieve business cyclus bevinden. Aziatische opkomende markten hebben tijdens het grootste deel van 2018 ook een verzwakkende druk ondergaan. Als gevolg hiervan hebben de Filippijnen, Indonesië en India maatregelen genomen op de valutamarkten om wisselkoersschommelingen tegen te gaan. Indonesië en Pakistan hebben maatregelen genomen om de invoer te beperken, om zo de druk te weerstaan die wordt veroorzaakt door de toename van handelstekorten, als gevolg van de zwakkere valuta's. Dit alles heeft doen herinneren  aan eerdere gevallen, waarin de regio worstelde met prortofolio outflows, namelijk de Aziatische financiële crisis van 1997 en de 'Taper Tantrum' van 2013.

 

Noch gesynchroniseerd herstel noch gesynchroniseerde ondergang

De regio is beter in staat om de uitstroom te weerstaan als gevolg van vele factoren, waaronder zwevende wisselkoersen, overschotten op de lopende rekening, een toename van de instroom van buitenlandse directe investeringen (FDI) en de emigratie van expats. De deviezenreserves zijn ook toegenomen en blijven in de meeste gevallen op een adequaat niveau. De relatieve duurzaamheid van de werkelijke externe positie blijft echter in sommige gevallen een punt van zorg. FX-reserves kunnen worden gebruikt om deze externe positie te financieren, maar dit is geen duurzame oplossing en Coface verwacht dat sommige Aziatische opkomende markten het moeilijk zullen hebben als gevolg van dergelijke onevenwichtigheden.

 

De Coface-index voor het meten van de relatieve kwetsbaarheid voor uitstromen wijst op een verschil in blootstelling aan externe druk tussen Aziatische opkomende markten. Het niveau van blootstelling varieert afhankelijk van bestaande kwetsbaarheden, evenals de mate waarin buffers deze risico's kunnen afweren. Waarschijnlijk hebben beleggers in sommige gevallen een voorsprong genomen. De huidige waarderingen zijn mogelijk niet gerechtvaardigd in de context van sterke fundamentals, een proactief monetair beleid en het feit dat sommige van deze markten over voldoende munitie beschikken, met name de FX-reserves, om de kapitaaluitstroom in de nabije toekomst te weerstaan.

Dat gezegd zijnde, zullen sommige Aziatische opkomende markten de dreiging meer voelen dan andere, omdat de regio onderhevig blijft aan deze druk. Markten worstelden opnieuw met risk-on modes, een gevolg van escalerende handelsoorlogsbedreigingen tussen de VS en China. Dit verklaart de kapitaaluitstroom in landen die het anders goed deden. Bovendien droeg de hogere olieprijs in 2018 bij tot een tragere groei, een scenario dat niet kan worden verdisconteerd in 2019. Coface verwacht dat de Brent-prijzen gemiddeld rond de 75 USD per vat zullen blijven in 2019. De dynamiek van de kapitaaluitstroom zal ook bepaald worden door het tempo van de strengere maatregels van het monetaire beleid in de VS. Ons basisscenario impliceert een vertraging van het tempo van de Fed-stijgingen (twee stijgingen in 2019 in vergelijking met vier in 2018), aangezien de inflatie al is vertraagd onder het streefcijfer van 2% van de Fed.

 

Download de publicatie

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Strictere liquiditeit en Azië: licht aan het einde van de tunnel in 2... (255,93 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt?
 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen.

 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English