Nieuws en Publicaties
23/11/2017
Economisch nieuws

Rapport over faillissementen in Polen: Ondanks een robuuste economie neemt het aantal faillissementen en herstructureringen toe

Poolse vlag
  • Het aantal faillissementen en herstructureringen is in de eerste drie kwartalen van 2017 met 14% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar
  • De meeste sectoren kenden een toename van het aantal procedures
  • De binnenlandse vraag, gecombineerd met een sterkere export die ondersteund wordt door een verbeterde globale handelsdynamiek, houdt de groei van het Poolse bbp de komende kwartalen op een solide niveau
  • De bbp-groei steeg tot 3,9% in 2017

het aantal procedures is met +14% gestegen en treft de meeste sectoren

 De Poolse bedrijfssector profiteert van een versnelling van de economische activiteit. Dit betekent een ommekeer in vergelijking met de situatie vorig jaar, toen het economische groeitempo lager lag. Polen liet in 2015 een groei van het bbp van 3,8% optekenen, maar deze groei daalde tot 2,7% in 2016. Dit was toe te schrijven aan de trage start van de nieuwe programmeerperiode voor EU-fondsen, die bijdroeg aan een daling van investeringen in vaste activa. De groei van het bbp heeft nu opnieuw aan kracht gewonnen en bereikte in de eerste helft van 2017 4,0% op jaarbasis. De investeringen zijn opnieuw beginnen aantrekken dankzij beide infrastructuurprojecten, ondersteund door de door de EU medegefinancierde projecten en een hogere bedrijfscapaciteit. Wel blijven de gezinsbestedingen de grootste drijver. Polen geniet van nog een jaar van verbeteringen van de arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage blijft recorddieptes opzoeken en daalde in augustus 2017 tot 4,7%. Dit is aanzienlijk lager dan het EU-gemiddelde van 7,6%. Ook de lonen zijn blijven stijgen. Sinds 2014 hebben de lonen een solide groeipercentage laten optekenen van minstens 3% per jaar. Daarnaast genieten de Poolse huisgezinnen van de laagste rentevoeten van de centrale bank in de geschiedenis. Het gevolg hiervan is dat de binnenlandse vraag, samen met een sterkere export die ondersteund wordt door het versterken van de globale handelsdynamiek, de groei van het Poolse bbp de komende kwartalen op een solide niveau zal houden. 

Ondanks de robuuste economische expansie van Polen, is het aantal faillissementen en herstructureringen gedurende de drie eerste kwartalen van 2017 met 14% toegenomen (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar).

“Wijzigingen aan de faillissementswetten waren slechts één van de redenen - maar niet de enige factor die heeft bijgedragen,”verklaarde Grzegorz Sielewicz, regionaal econoom van Coface voor Centraal- en Oost-Europa. “Een lagere rentabiliteit, hevige concurrentie, druk op de marges, betalingsachterstanden en een tekort aan arbeidskrachten zijn uitgegroeid tot beperkingen die vaak resulteren in een krimp van de liquiditeit van bedrijven”.

Uit de sectorale onderverdeling blijkt dat vrijwel alle sectoren gedurende de drie eerste kwartalen van 2017 te kampen hebben gehad met een groter aantal procedures. De toenemende populariteit van herstructureringsprocedures die dit jaar algemeen werd opgetekend, kan ook worden toegepast op sectoren. Het grootste aantal faillissementen en herstructureringsprocedures vond plaats binnen productiebedrijven en was goed voor bijna 28% van alle opgetekende procedures.

het aantal faillissementen is op weg naar een meer stabiele situatie 

Coface voorspelt dit jaar een bbp-groei van 3,9% en voor 2018 wordt een groei van 3,5% verwacht. De positieve economische activiteit van het land zal een boost zijn voor bedrijven - maar de eerste tekenen van een oververhittende economie, zoals aanbodbeperkingen en tekorten aan arbeidskrachten, zullen nieuwe uitdagingen inhouden voor bedrijven en voor het tempo van de expansie.

De komende kwartalen zullen de statistieken beïnvloed blijven door de wetswijzigingen die afgelopen jaar zijn geïmplementeerd. Coface voorspelt dat het totale aantal faillissements- en herstructureringsprocedures op het einde van 2017 8% hoger zal liggen dan in 2016 met een totaal van 820. De robuuste bbp-groei zal aangewakkerd worden door een stabiele stijging van de gezinsbestedingen, een opveren van de investeringen in vaste activa en de bedrijfsactiviteiten van Poolse ondernemingen op buitenlandse markten. In de loop van volgend jaar zal het aantal herstructureringsprocedures licht stijgen, terwijl het aantal faillissementen een neerwaartse trend zal blijven aanhouden. Coface verwacht dat het totale aantal faillissements- en herstructureringsprocedures in de loop van 2018 met 0,7% zal dalen. Retailers zullen blijven profiteren van solide gezinsbestedingen, maar de zware concurrentie en de druk op de marges zal tal van entiteiten treffen, en in het bijzonder de kleinere. Hoewel de handelssector geniet van een gunstig klimaat dankzij de robuuste private consumptie, zal deze ook een vaste waarde blijven in de faillissements- en herstructureringsstatistieken.

Dit persbericht downloaden : Rapport over faillissementen in Polen: Ondanks een robuuste economie n... (259,69 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English