Nieuws en Publicaties
07/09/2017
Economisch nieuws

Overzicht faillissementen in Centraal- en Oost-Europa:

 

Central-Eastern-European-insolvencies-overview_image280x141
Minder faillissementen in 2016, maar negatieve evolutie in de bouwsector

  • Het aantal faillissementen daalde met 14% in 2015 en met 6% in 2016
  • Uiteenlopende trends, van een afname van het aantal faillissementsprocedures met 35,6% in Bulgarije tot een lichte stijging met 2,6% in Polen en een toename met 56,9% in Hongarije
  • De bouwsector blijft een van de sectoren met het grootste aantal faillissementen
  • Coface verwacht dat het aantal faillissementen in de regio afneemt met 3,9% in 2017 en met 2,3% in 2018

In 2016 daalde het aantal faillissementen in Centraal- en Oost-Europa verder met 6%, nadat het in 2015 al met 14% was teruggevallen. Alles bij elkaar gingen vorig jaar zes van de 1.000 entiteiten failliet. Die verbetering lag in het verlengde van het gunstige macro-economische klimaat, dat vooral te danken was aan de positieve situatie op de arbeidsmarkt, waar de werkloosheid daalde en de lonen stegen. Niettemin ligt het aantal faillissementen in de meeste landen nog altijd hoger dan voor de crisis van 2008. Alleen in Roemenië en Slovakije gingen minder bedrijven over de kop dan voor 2008.

 

 

Capture-1

De 14 landen uit Centraal- en Oost-Europa die in deze analyse aan bod komen, vertonen sterk uiteenlopende trends. In acht landen nam in 2016 het aantal faillissementen af.Bulgarijekende de sterkste daling met een afname van 35,6% in het aantal faillissementsprocedures en bijna geen faillissementen in de farmaceutische sector, de IT en de opleidingssector. InHongarijeis het aantal faillissementen ten opzichte van het voorgaande jaar daarentegen meer dan verdubbeld, en inLitouwenwas er een toename met 35,2%. In Hongarije hield de stijging voornamelijk verband met een groot aantal ambtshalve schrappingen van bedrijven (terwijl die in de cijfers van 2015 amper voorkwamen). In Litouwen werden de statistieken beïnvloed door acties van de belastinginspectie en de sociale zekerheid om de markt te ‘zuiveren’ van bedrijven die in werkelijkheid al enige tijd failliet waren.Polenzag het aantal faillissementsprocedures licht toenemen, met 2,6%, doordat de cijfers werden beïnvloed door wetswijzigingen die vorig jaar werden ingevoerd om faillissementen en de herstructurering van bedrijven met betalingsmoeilijkheden aan te pakken.

DE BOUWSECTOR VOERT DE LIJST VAN PROBLEEMSECTOREN AAN 

Uit een uitsplitsing per sector blijkt dat vorig jaar in sommige sectoren de situatie verbeterde, terwijl in andere de liquiditeitsproblemen toenamen. Ondanks verschillen tussen landen tekenden zich in de regio enkele gemeenschappelijke trends af. De bouwsector kampte met het moeilijkste zakenklimaat. De economieën van Centraal- en Oost-Europa werden getroffen door de overstap op de nieuwe EU-begroting en de afname van de investeringen in 2016. Daardoor vertraagde de bbp-groei (van 3,5% in 2015 tot 2,9% in 2016). De meeste landen registreerden een forse terugval van de activiteit in de bouwsector, met verslechterde liquiditeitsomstandigheden voor bouwbedrijven tot gevolg. In sommige landen, zoals Estland, Hongarije en Rusland, waren bouwbedrijven goed voor meer dan 20% van alle faillissementen.

 

POSITIEVE TRENDS VERWACHT IN DE KOMENDE JAREN 

Coface verwacht dat het aantal faillissementen in Centraal- en Oost-Europa verder afneemt met 3,9% in 2017 en nog eens 2,3% in 2018.“De aantrekkende bbp-groei en oplevende investeringen zijn positieve signalen voor het bedrijfsleven”,benadrukte Grzegorz Sielewicz, Regionaal Econoom voor Centraal- en Oost-Europa.“Een nieuwe golf infrastructuurprojecten, een stabiele bijdrage van de gezinsbestedingen en de ontwikkeling van buitenlandse markten zullen de economie ondersteunen.”

De opleving van de investeringen pakt met name wellicht gunstig uit voor sectoren als de bouw, het transport en de productie van machines, bouwmaterieel en bouwmaterialen. Tekorten op de arbeidsmarkt zullen voor heel wat groeiende bedrijven echter een obstakel blijven.

Tot slot kunnen bedrijven hinder ondervinden van ontwikkelingen in de wereldeconomie en politieke onzekerheid. Voorbeelden daarvan zijn eventuele negatieve gevolgen van de brexit en onzekerheid in West-Europa, zoals over de verkiezingsuitslag in Italië. De politiek kan ook roet in het eten strooien in Tsjechië, Polen en Roemenië.

dOWNLOAD ONZE PUBLICATIES

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Overzicht faillissementen in Centraal- en Oost-Europa: (291,96 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English