Nieuws en Publicaties
25/04/2014
Economisch nieuws

Nieuwe spelregels in de Aziatische elektronicasector

Innovatie, groeimotor en risicogenerator tegelijkertijd 

De elektronicasector is geëvolueerd van internationaal productienetwerk naar internationaal innovatienetwerk (de ontwikkeling van producten en onderzoeksactiviteiten buiten de geografische grenzen) en zou nog tot in 2017 een jaarlijkse groei op moeten tekenen van meer dan 3%. De Aziatische groeilanden vormen het nieuwe epicentrum op het gebied van elektronische innovatie, waardoor de plaatselijke bedrijven voortaan inzetten op de internationalisatie van productie en onderzoek.

Het dynamisme in de sector dient echter het hoofd te bieden aan twee nieuwe risico’s. Dit blijkt uit de geleidelijke toename van achterstallige betalingen die Coface optekende in de regio. In 2013 kreeg nagenoeg 3 op 4 bedrijven uit de elektronica/IT-sector uit de Aziatisch-Pacifische regio te maken met betaalachterstanden, met name in de subsector van elektronische componenten en de distributie van elektronicaproducten voor het grote publiek. 
Drie grote risico’s bedreigen de Aziatische elektronicasector 

Risico n°1: de toenemende kloof op het gebied van O&O-investeringscapaciteit tussen middelgrote bedrijven en sectorgiganten 

We zien hoe twee marktuitersten zich toeleggen op innovatie. Het betreft enerzijds de fabrikanten van semiconductoren, die steeds complexere producten aanbieden, en anderzijds de “Over-The-Top” bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen (zoals Google met Android). De overheersing van deze sectorgiganten, waarvan het marktaandeel blijft groeien, vertaald zich in een verlaagde rendabiliteit en kleinere winstmarges van deze eerstvernoemde, kleinere bedrijven. Dit is ongunstig voor de fabrikanten van semiconductoren, die een essentiële rol spelen bij innovatie. Zij dienen steeds meer te investeren in O&O om te kunnen inspelen op snelle veranderingen. 

Risico n°2: de steeds groter wordende risico’s in de elektronicasector van Continentaal China 

Continentaal China produceert meer dan een derde van ‘s werelds elektronicaproducten. De Chinese sectorbedrijven worden echter sterk getroffen door deze kosten- en margedruk. Dit wordt bevestigd door de studie van Coface inzake het betalingsgedrag. Hieruit blijkt dat de betalingen in de Chinese elektronicasector langer uitblijven: in 2013 bedroeg 44% van de betaalachterstanden meer dan 60 dagen (in vergelijking met 25% in 2012). 
In de elektronicasector is er sprake van dubbel zoveel betaalachterstanden van meer dan 150 dagen dan gemiddeld in andere sectoren. Deze achteruitgang is met name te wijten aan de kasproblemen van de bedrijven en de vertraging van de Chinese economie. Assemblagebedrijven zien een verhoogd risico. 

 

Risico n°3: de concurrentie van continentaal China weegt op de Aziatische spelers, met name Hong Kong en Taiwan 

De economie van Hong Kong en Taiwan, die afhangen van de Chinese economie, zijn bijzonder gevoelig voor de vertraging van hun grootste afzetgebied. In Hong Kong wordt deze afhankelijkheid nog versterkt omdat de plaatselijke industrie momenteel wordt overgeheld naar China. Dit geldt met name voor de IT-/ elektronicasector. In Taiwan zijn de bedrijven uit de elektronicasector groter dan hun tegenhangers uit Hong Kong en zijn ze in grotere mate upstream betrokken bij de productieketen. Ze hangen sterk af van het activiteitsniveau van hun opdrachtgevers, die zelf bijzonder getroffen zijn door het tempo van de binnenlandse (China) en exportvraag (USA, Europa en steeds meer Azië). 

Ondanks een toename van de risico’s, hefbomen voor groei 

Om komaf te maken met deze negatieve spiraal, dient de Aziatische elektronicasector zich opnieuw uit te vinden. De sector beschikt over voldoende troeven. Het belang dat aan innovatie wordt besteed in plaats van aan steeds sneller verouderende producten, de capaciteit van middelgrote bedrijven enerzijds om zich aan te passen aan de versatiliteit van de consument en anderzijds om de kloof te overbruggen met grote spelers biedt hen de nodige wapens om aan het hoofd van het peloton te blijven. 
Op middellange termijn zal de groei van de sector onder andere worden aangevoerd door boordelektronica (auto- en luchtvaartsector) en medische elektronica ten gevolge de verouderende bevolking in de ontwikkelingslanden. Bovendien plant de Chinese overheid maatregelen die langetermijninvesteringen alsook de samenwerking tussen Chinese en buitenlandse bedrijven bevorderen. 

Dit persbericht downloaden : Nieuwe spelregels in de Aziatische elektronicasector (251,07 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English