Nieuws en Publicaties
27/02/2018
Economisch nieuws

NAFTA-onderhandelingen - zou de "zeer risicovolle" automotive industrie van Mexico kunnen wegzinken in een crisis?

mexican stamp with car

De automotive industrie van Mexico speelt een belangrijke rol in de economie van het land. De representativiteit van de sector steeg van 1,5% van het bbp van het land en 8,5% van zijn productie-output in 1993 naar 3% van het bbp en 18% van de productie-output in 2015. Bovendien telt Mexico 28 fabrieken waar voertuigen worden vervaardigd, die rechtstreeks en onrechtstreeks jobs voor 1,7 miljoen mensen genereren. De retoriek van president Donald Trump sinds het begin van zijn verkiezingscampagne heeft de sector nog geen schade berokkend, maar de risico's zijn groter geworden door de NAFTA-onderhandelingen en door de verkiezingsagenda van Mexico.

 

DE automotive sector is EEN VAN DE MEEST controversIËLE ONDERWERPEN VOOR NAFTA BESPREKINGEN

Sinds het begin van zijn verkiezingscampagne in 2016 heeft president Donald Trump de NAFTA-overeenkomst voortdurend met kritiek overladen. Zo krijgt de overeenkomst de schuld toegeschoven voor het handelstekort dat de Verenigde Staten heeft met Mexico en voor het vernietigen van banen. Een van de meest controversiële onderwerpen waarover wordt onderhandeld, is de automotive industrie. Momenteel vereist de overeenkomst dat 62,5% van de onderdelen van afgewerkte voertuigen afkomstig moeten zijn van partnerlanden om in aanmerking te komen voor belastingvrije invoer. In het kader van de onderhandelingen willen de VS dit percentage optrekken naar een totaal van 85%, waarbij 50% gegarandeerd is voor Amerikaanse producenten. Dit voorstel werd volledig van tafel geveegd door Canada en Mexico. Mocht het toch doorgaan, zou het niet gunstig zijn voor de Mexicaanse export aangezien 60% van de auto's die in Mexico worden geproduceerd, geëxporteerd worden naar de Verenigde Staten.

 

Ondanks de retoriek tegen een vrijhandelsverdrag vanwege de VS en het uitstellen van de NAFTA-heronderhandelingen, verwacht Coface dat het meest waarschijnlijke scenario een handelsakkoord zal zijn waarbij het grootste deel van de grensoverschrijdende handelsrelaties tussen de drie landen zullen worden behouden.

 

De diepgeworteldheid van de handelsrelatie tussen de VS en Mexico is een van de factoren die ertoe bijdraagt dat dit scenario zich naar alle waarschijnlijkheid zal voltrekken. Mocht de Amerikaanse regering beslissen de NAFTA-overeenkomst te verlaten, zou ze sterke tegenkanting krijgen van bedrijven en individuele Amerikaanse staten.

DE RisICO's zijn groter geworden door de verkiezingsagenda en de consumptietendensen in mexico

De consumptiebeslissingen van huisgezinnen zullen waarschijnlijk beïnvloed worden door de onzekerheden die verbonden zijn aan de Mexicaanse presidentsverkiezingen die gepland staan voor 1 juli 2018 - en die waarschijnlijk zullen samenvallen met de NAFTA-heronderhandelingen. Op het einde van 2017 steeg de inflatie tot 6,8%.  De benchmark rentevoet is sinds december 2015 met 450 basispunten gestegen tot 7,5% per jaar vanaf februari 2018. In 2017 is het aantal voertuigregistraties in Mexico gedaald met 4,6% jaar op jaar.

 

Een regeringswissel zou een impact kunnen hebben op de pro-business economische houding, wat aanleiding zou kunnen geven tot een opmerkelijk verschuiving van het standpunt van Mexico betreffende de NAFTA-onderhandelingen. De ontevredenheid onder de bevolking van het land, met een toenemende misdaad (2017 was het jaar met het meeste geweld in twee decennia) en corruptie hebben een klimaat gecreëerd waarbij men zich afkeert van de gevestigde orde. Hierdoor zijn de kansen toegenomen dat een populistische kandidaat de presidentsverkiezingen zal winnen.

VERDER DENKEN DAN DE AMERIKAANSE HANDELSRELATIE 

Mexico beschikt momenteel over een netwerk van tien buitenlandse handelsakkoorden met 45 landen. Het land lijkt op zoek te gaan naar bijkomende akkoorden, maar ook naar het updaten van de bestaande (zoals het handelsakkoord met de Europese Unie). Indien de NAFTA-onderhandelingen zouden uitmonden in het allerslechtste resultaat voor Mexico, zou het land zich toeleggen op het versterken van haar eigen bedrijfsklimaat aangezien de recente toename van het geweld en het zwakke rechtssysteem investeringen belemmeren. Volgens de 2017-2018 Rule of Law Index of The World Justice Project (WJP), bekleedt Mexico de 92e plaats van de 113 beoordeelde landen (nipt voor Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia en Venezuela in de 30 geanalyseerde Latijns-Amerikaanse economieën). 

Download deze publicatie

De automotive sector is een van de meest controversiële onderwerpen voor NAFTA-besprekingen

Dit persbericht downloaden : NAFTA-onderhandelingen - zou de "zeer risicovolle" automoti... (341,15 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English