Nieuws en Publicaties
23/05/2018
Economisch nieuws

Metaalsector wereldwijd: verdere stijging van de prijzen in 2018, maar mogelijk lichte daling in 2019

gele truck
  • Sinds midden 2016 gaan de metaalprijzen in stijgende lijn en groeit de vraag fors.
  • Het toenemende protectionisme in de VS en Europa en de tegenmaatregelen van China hebben het ondernemersvertrouwen en de investeringen onder druk gezet, maar de economische groei blijft voorlopig intact.
  • Tot eind 2019 worden uiteenlopende trends verwacht: basismetalen zullen wellicht verder in waarde stijgen, maar ferrometalen zullen naar verwachting goedkoper worden door de aanhoudende overcapaciteit.

.

stierenmarkt houdt aan, maar risico blijft groot 

Door de sterk gelijklopende economische groei wereldwijd, de fors toenemende vraag naar metalen als gevolg van de technologische vooruitgang en een ontoereikend aanbod zitten metaalprijzen sinds midden 2016 in de lift. De groei van de vraag staat op het hoogste peil sinds de economie zich is beginnen te herstellen van de crisis van 2008. Samen met de zwakkere Amerikaanse dollar heeft dat de metaalprijzen fors hoger gejaagd. Aluminium is nu 37% duurder dan aan het begin van het jaar. Ten opzichte van begin 2016 is de kobaltprijs verviervoudigd, werden koper en nikkel respectievelijk 44% en 53% duurder is de zinkprijs verdubbeld.

Hoewel de groei en de rentabiliteit weer op peil gekomen zijn in de meeste segmenten, blijft de metaalindustrie volgens de sectoranalyse van Coface een van de riskantste. Het kredietrisico van de sector is dan ook ‘hoog’. De zwakkere spelers vinden we nog altijd terug in het groothandelssegment. Deze hebben het namelijk moeilijk door hun asymmetrische relatie met grote afnemers.

 

gemengde trends IN 2018 eN 2019

Politieke en geopolitieke factoren zijn in de metaalsector altijd al belangrijke bronnen van volatiliteit en prijsstijgingen geweest. De recente protectionistische maatregelen van de VS (bijv. invoerheffingen op staal en aluminium) en de Europese Unie (bijv. antidumpingheffingen op staal en ijzer) hebben tot nu toe slechts een beperkte impact gehad op de Chinese metaalproducenten, omdat deze hun focus voor de afzet van hun productie hebben verlegd van die markten naar de binnenlandse markt. De heffingen die China heeft opgelegd als reactie op de Amerikaanse maatregelen (op stalen buizen, vliegtuigen en auto's) zullen wellicht geen grote impact hebben op de auto-industrie. Tot nu toe is de economische groei niet vertraagd, aangezien amper 1% van het Amerikaanse en het Chinese bbp op het spel staat. Een handelsoorlog zou natuurlijk wel invloed hebben het kredietrisico van bedrijven. Coface verwacht dat de investeringsbereidheid en het ondernemersvertrouwen zullen lijden onder het toenemende protectionisme in 2018.

Alles wijst erop dat de groei van de wereldeconomie over zijn hoogtepunt heen is, wat in theorie vanaf 2019 neerwaartse druk op de prijzen zal zetten. Op korte termijn zullen de prijzen echter zeker nog stijgen door de toenemende spanningen. Dat zal vooral het geval zijn voor de voornaamste basismetalen, aangezien de vraag daarnaar fors toeneemt voor de productie van batterijen en elektronische componenten. Tussen december 2017 en december 2019 zal de vraag naar aluminium naar verwachting met amper 2% groeien. Voor koper wordt dezelfde trend verwacht met een groei van 2,4%. De vraag naar nikkel en zink zou echter met respectievelijk 18% en 14% stijgen. Daardoor zullen eindgebruikers, zoals batterij- en autofabrikanten, noodgedwongen moeten uitkijken naar andere materialen als het aanbod ontoereikend wordt of de prijzen te sterk stijgen.

Staal daarentegen zal in dezelfde periode waarschijnlijk 19% goedkoper worden. Waarnemers denken namelijk dat de overcapaciteit zal toenemen, omdat Chinese staalbedrijven onvoldoende gedisciplineerd zijn om hun productie te beperken wanneer de prijzen dalen. Een andere een reden waarom we in ons basisscenario uitgaan van een daling van de ferrometaalprijzen, is de hoge schuldgraad van de bedrijven in de sector. De nettoschuldgraad is bijzonder hoog in China, waar de sector gedomineerd wordt door grote staatsbedrijven, en in de VS (15%), waar bedrijven veel kwetsbaarder zijn voor dalingen van hun kasstroom.

Download the publication

Dit persbericht downloaden : Metaalsector wereldwijd: verdere stijging van de prijzen in 2018, maa... (269,71 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English