Nieuws en Publicaties
26/01/2016
Economisch nieuws

Landenrisicoconferentie 2016

Landenrisicoconferentie 2016

Drie risico's om in de gaten te houden in 2016: zwakke groei, politieke spanningen en bedrijfsschulden in opkomende economieën

 

 

 • Geavanceerde economieën: veel redenen tot bezorgdheid, waaronder de volatiliteit van de financiële markten, goedkope olie en de Chinese groeivertraging
 • Opkomende landen: naast de trage groei een toenemende schuldenlast bij bedrijven
 • Hogere politieke risico's die het ondernemersvertrouwen in alle regio's vermoedelijk zullen beïnvloeden

Een nieuw jaar van politieke onzekerheid

In 2016 zal er een voorzichtige aanpak nodig zijn wat betreft de evoluerende landenrisico's. Verwacht wordt dat, in een context van een milde wereldwijde groei, die naar schatting van Coface 2,7% zal bedragen (na 2,5% in 2015), de in 2015 opgedoken risico's ook dit jaar nog aanwezig zullen zijn. Op het voorplan staan de politieke spanningen die beginnen op te lopen in zowel geavanceerde als opkomende landen.

 

De verkiezingen in de Verenigde Staten en in de eerste plaats het risico op een "Brexit" door het Verenigd Koninkrijk (twee geavanceerde landen die in 2015 beter presteerden dan de eurozone), zullen naar alle waarschijnlijkheid wegen op het ondernemersvertrouwen. Wat betreft de opkomende wereld blijft de politieke onzekerheid groot in het Midden-Oosten. Het risico op terrorisme zou tot sterkere nationalistische bewegingen kunnen leiden. Volgens de politieke risico-index van Coface [1] steken vooral Turkije en Brazilië er bovenuit, vanwege hun groeiende politieke instabiliteit tussen 2007 en 2015, naar aanleiding van de aanzienlijke verslechtering van hun economische situatie.Brazilië, waarvan de politieke crisis en recessie naar verwachting zullen aanhouden in 2016, zag haar landenrisicobeoordeling daarom voor de tweede keer in minder dan een jaar verlaagd, naarC.

[1] De politieke risico-index van Coface is gebaseerd op twee soorten indicatoren: de druk van veranderingen (inflatie, werkloosheid, corruptiebeheersing, enz.) waarmee de intensiteit van sociaal-politieke frustraties wordt gemeten in een bepaald land en instrumenten van verandering (onderwijs, sociale netwerken, aandeel van jeugd, rol van vrouwen, enz.), waarmee het vermogen van deze samenlevingen in beeld wordt gebracht om frustraties in politieke actie om te zetten.

 

Geavanceerde landen: herstel onder druk

Coface op 2% geschat. De grootste bekommernissen zijn hun afhankelijkheid van grondstoffenprijzen, de Chinese groeivertraging en de volatiliteit op de financiële markten.

 

De trend van lage olieprijzen zal in 2016 waarschijnlijk worden voortgezet, vanwege het aanhoudende overaanbod aan olie - gedeeltelijk toe te wijzen aan de terugkeer op de markt van Iran. Zwaar getroffen door de afname van de investeringen in de oliesector, als gevolg van de daling van haar inkomsten, isCanadavan de beste risicocategorie naar een beoordeling vanA2gezakt. De aanhoudende daling van de olieprijzen heeft echter een gunstig effect op huishoudens en bedrijven in een aantal geavanceerde landen. Met uitzondering van Japan en Italië, heeft de goedkopere energiefactuur bijgedragen tot de heropleving van bedrijfsinvesteringen, vooral in Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

 

Japanbehoort ook tot de mogelijke slachtoffers van de Chinese groeivertraging, die groter is dan verwacht, aangezien 18% van haar export bestemd is voor China. Een zwakke groei (geschat op 0,9% voor 2016), het blijvende risico op deflatie en de onmisbaarheid van begrotingsconsolidatie verklaren waarom deA1-beoordeling van het land ondernegative watchis geplaatst. Niet verrassend zal de daling van de vraag en het toerisme van het vasteland van China de activiteit inHongkongenTaiwanblijven beïnvloeden, die ook ondernegative watchstaan.

 

In de eurozone (met een verwachte groei van 1,7% in 2016) is de situatie van bedrijven zich stilaan aan het verbeteren. Dit blijkt uit de faillissementstatistieken voor Frankrijk, Duitsland,Italië(een daling van -3,5% tot -5% gedurende de eerste negen maanden van 2015 ten opzichte van dezelfde periode in 2014) en vooral Spanje (-26%). De Italiaanse groei zal worden gesteund door haar binnenlandse vraag, die de vruchten plukt van het herstelde vertrouwen en de vooruitgang wat betreft structurele hervormingen. Daarom heeft Coface beslist om deB-beoordeling van Italië onderpositive watchte plaatsen.

 

Buitensporige bedrijfsschulden: een nieuwe malaise in opkomende landen

De situatie voor opkomende landen, waarvan de groei in vijf jaar tijd is gehalveerd (3,9% verwacht in 2016), wordt verder bemoeilijkt door de groeiende schuldenlast van bedrijven die zowel getroffen zijn door de dalende grondstoffenprijzen en het uiterst expansieve monetaire beleid na de Lehman Brothers-crisis. Alleen Centraal-Europa blijft in dit stadium onaangetast.Hongarije(waarvan de beoordeling met één notch is verhoogd,naarA4)enLetland(Bonder positive watch) steken erboven uit vanwege hun solide groei, ondersteund door de consumptie van huishoudens, en de toegenomen export naar andere Europese landen, eerder dan naar Rusland.

 

Volgens de economen van Coface behoren Chinese bedrijven tot de bedrijven met de zwaarste schuldenlast. Hun schuld bedraagt meer dan 160% van het BBP en 60 punten meer dan in 2008. Na China volgen Turkije (+30 punten), Brazilië (+17 punten), Rusland (+14 punten) en Maleisië (+11 punten). Turkse bedrijven, waarvan één derde van hun schulden is uitgedrukt in Amerikaanse dollar, blijken het meest te zijn blootgesteld aan valutarisico's. Het grootste sprankeltje hoop op de middellange termijn is het toegenomen concurrentievermogen als gevolg van de recente depreciatie van opkomende valuta.

 

In deze context van toegenomen risico's voor bedrijven kent Coface een verlaging met één notch toe voor de beoordelingen van verschillende opkomende landen die al onder negative watch stonden. Tot deze landen behoren:

 

 • Algerije(B) enGabon(C), vanwege de lage prijs voor koolwaterstoffen
 • Zuid-Afrika(B), negatief beïnvloed door een trage groei en oplopende sociale spanningen
 • Tanzania(C) enMadagaskar(D), waarvan de groei belemmerd wordt door politieke onzekerheid

 

 

photo1

 

DOWNLOAD THE PANORAMA "Country Risk Barometer Key challenges of 2016"

 

 • No take-off of growth despite global oil prices at the lowest
 • Businesses in emerging countries: the new subprimes of the global economy?
 • Renewal of the political landscape in Latin America – what changes await the region?

  

 

 

  

 

 

 

infographics : country risk assessment map - january 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Landenrisicoconferentie 2016 (292,94 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English