Nieuws en Publicaties
10/04/2018
Economisch nieuws

Landen- en sectorrisico's wereldwijd - 1ste kwartaal 2018

wereldmap

Nu in de Verenigde Staten en Europa het hoogtepunt van de groei bereikt is, bereiden bedrijven zich voor op tekorten aan aanbodzijde en dreigend protectionisme

  • In de ontwikkelde landen duiken signalen op dat het einde van de cyclus nadert
  • Het gevaar voor protectionisme neemt toe
  • De stijgende grondstoffenprijzen zijn gunstig voor Nigeria, Zuid-Afrika en de energiesector in Brazilië, Argentinië en Chili

 

de dreiging van een handelsoorlog begint het ondernemersvertrouwen aan te tasten

De bijzonder sterke groei van de wereldeconomie (Coface voorspelt 3,2% groei in 2018) lijkt zijn hoogtepunt te hebben bereikt en in de ontwikkelde landen duiken de eerste tekenen van verzwakking op. Het aantal faillissementen bevestigt dat. In 2017 viel dat sterker terug dan ooit, maar in 2018 verzwakt die neerwaartse trend wellicht: -7% in de eurozone en -5% in de Verenigde Staten. VanPortugal, waar de economie het uitstekend doet, werd de risicobeoordeling verhoogd naar A2.

Meestal loopt de conjunctuur in de VS voor op die in de eurozone en de opkomende landen. Gelet op het ondernemersvertrouwen en de benutting van de productiecapaciteit in de Verenigde Staten kan dit weliswaar de langste cyclus ooit worden, maar de dalende bedrijfswinsten (-10,3% jaar op jaar eind 2017) en de dreiging van een oververhitte arbeidsmarkt luiden een kentering in. In de eurozone blijkt uit de indices van het ondernemersvertrouwen, die in 2017 de records aan elkaar regen, nu duidelijk dat de piek in de economische groei achter ons ligt. Dit keerpunt gaat gepaard met aanzienlijke tekorten aan aanbodzijde en aanhoudende politieke risico’s.

Een deel van de verklaring voor het slinkende ondernemersvertrouwen ligt mogelijk in de wereldwijde opstoot van protectionisme sinds de verkiezing van Donald Trump en het doembeeld van een mondiale handelsoorlog. Coface verwacht dat president Trump in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november 2018 nog meer protectionistische maatregelen zal aankondigen, wat de bedrijfsresultaten kan drukken. Op korte termijn zal de recente invoering van invoerrechten op een reeks Chinese producten geen grote invloed hebben op de reële economie of de ontwikkeling van de wereldhandel (Coface voorspelt 3,7% groei in 2018). Op langere termijn dreigt in een aantal sectoren, zoals ICT, echter een open handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

per saldo minder bedrijfsrisico 

Tegen de achtergrond van de stijgende vraag wereldwijd heeft Coface gezien de hogere olieprijzen de risicobeoordeling vanNigeria, de achtste olie-exporteur ter wereld, een trapje verhoogd tot C, en de score van de energiesector opgetrokken in Brazilië (‘middelmatig risico’), Argentinië (‘middelmatig risico’) en Chili (‘laag risico’). De verhoging van de risicoscore vanZuid-Afrikanaar B is gebaseerd op dezelfde argumenten én op de versnelling van het economische herstel, die de productie heeft aangezwengeld in dechemie(nu ‘middelmatig risico’) en depapiersector(‘middelmatig risico’) en de omzet doet toenemen in dedetailhandel(‘middelmatig risico’). Duurdere grondstoffen zijn daarentegen nadelig voor importlanden, zoalsTunesië, waarvan de score werd verlaagd naar C.

Ondanks de westerse sancties zet het herstel inRuslandzich door, in de eerste plaats dankzij de gezinsbestedingen en in mindere mate de aantrekkende bedrijfsinvesteringen, wat leidt tot betere risicoscores in drie sectoren:chemie(nu ‘laag risico’),papier (‘middelmatig risico’) enbouw(‘hoog risico’).

----

De landenbeoordelingen van Coface (160 landen)krijgen een score op een schaal van acht in stijgende volgorde van risico: A1 (zeer laag risico), A2 (laag risico), A3 (redelijk aanvaardbaar risico), A4 (aanvaardbaar risico), B (aanzienlijk risico), C (hoog risico), D (zeer hoog risico) en E (extreem hoog risico).

De sectorbeoordelingen van Coface (13 sectoren in 6 geografische regio's, 24 landen die bijna 85% vertegenwoordigen van het wereldwijde bbp)krijgen een score op een schaal van vier: laag risico, middelmatig risico, hoog risico en zeer hoog risico.

 

Dit persbericht downloaden : Landen- en sectorrisico's wereldwijd - 1ste kwartaal 2018 (358,22 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English