Nieuws en Publicaties
20/11/2018
Economisch nieuws

KMO's in China: monetaire versoepeling zal niet voldoende zijn om de kredietdruk te verminderen

Coface's focus on China

Bij het overwegen van risico's in de Chinese economie, was de discussie vooral gericht op grote staatsbedrijven (SOE's) of grote privé conglomeraten. De risico voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) mag echter niet worden verwaarloosd. KMO-bedrijven zoeken naar toegang tot financiële middelen voor hun werkkapitaal en hun lange termijn uitbreidingsbehoeften, te midden van een dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten en snel verslechterende financieringsvoorwaarden. Gezien hun belang in de Chinese economie, zullen beleidsmakers waarschijnlijk stappen ondernemen om te voorkomen dat KMO's de zwakke schakel worden. Verschillende maatregelen kunnen nuttig zijn: voorzichtige fiscale voordelen, een rationele benadering van het reguleren van schaduwbankieren en een verschuiving naar meer marktgerelateerde rentetarieven om underwriting procedures te belonen die adequate risicorendementen geven.

 

KMO's kenden in Q1 2018 strengere financiele omstandigheden

De kmo's zijn de ruggengraat van de Chinese economie: zij vormen 97% van de totale ondernemingen, 60% van het bbp en 80% van de totale stedelijke werkgelegenheid. Bovendien zijn ze prominenter aanwezig in de sectoren productie, groothandel en detailhandel. Deze sectoren zijn onlangs onder de loep genomen uit vrees dat ze nadelig kunnen worden beïnvloed door het toenemende tegenwind. Productie omvat activiteiten die zijn onderworpen aan nieuwe tarieven als gevolg van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. de KMO's in deze sectoren kunnen moeite hebben om de stijging van de kosten op te vangen, wat leidt tot hogere kredietrisico's. De groot- en detailhandel zijn niet vrijgesteld van een vergelijkbare druk, omdat veel van deze bedrijven de kosten van hun productiemiddelen zullen zien stijgen, waardoor de marges dunner worden. Bovendien zullen deze bedrijven ook moeten worstelen met een restrictievere financiële omgeving, in navolging van een strakkere liquiditeit van de centrale banken wereldwijd.
Hoge schuldniveaus en verkeerde kapitaalallocatie zijn risico's voor de Chinese groei geworden, iets waar beleidsmakers zich van bewust zijn. Vanaf de eerste helft van 2018 besloot China om bedrijven te stimuleren schulden te verminderen door risicovolle alternatieve financiering ('schaduwbankieren') te verminderen. Hoewel schaduwbankieren soms aan de randen van het bestaande regelgevingskader ligt, vormt het niettemin een belangrijke financieringsbron voor KMO's. Het stoppen ervan had zeer nadelige gevolgen voor de financieringsbehoeften van de reeds gestresste KMO's: de kredietgroei van KMO's vertraagde, met slechts 20% van de bankleningen die naar KMO's gingen in Q1 2018, een daling van 30% vergeleken met Q1 2017. Toegang tot werkkapitaalleningen kan nog moeilijker worden dan normale leningen, gezien de hogere kredietrisico's en de geringe wil van de banken.

 Een minder negatief beeld van schaduwbankieren zou de druk op kmo's helpen vermidneren

Beleidsmakers in Beijing zijn teruggekeerd naar een strict monetaire beleid, terwijl regelgevers hun steun voor KMO's uitspreken. Dit is echter niet voldoende om de onzekerheid rond kmo's volledig te verminderen, aangezien banken waarschijnlijk nog steeds terughoudend zijn om leningen te verstrekken aan segmenten van de particuliere sector met zwakkere kredietreferenties. Bovendien wordt verwacht dat strengere acceptatierichtlijnen de kredietwaardigheid van KMO's zullen beperken. Deze drijven momenteel handel met de Verenigde Staten, en de onzekerheden op dit gebied blijven bestaan.

Een minder negatief beeld over schaduwbankieren zou de druk op kmo's helpen verlichten. Deze vormen een aanvulling op de banksector door diensten aan te bieden die niet geschikt zijn voor staatsbanken. Een verschuiving naar flexibelere rentetarieven zou ook bevorderlijk zijn voor het wegnemen van enkele van de belemmeringen voor kmo-leningen.

 

Download the publication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : KMO's in China: monetaire versoepeling zal niet voldoende zijn om de k... (256,41 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Zie ook


Weet U hoe een kredietverzekering werkt?
 
Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet wordt benadeeld door het onvoorzien falen van één of meer van uw klanten; het is ook een hulpmiddel om u te helpen uw risico's te beheersen.

 

Er staat bij Coface een professioneel team  klaar om al uw vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English