Nieuws en Publicaties
18/09/2015
Economisch nieuws

Is er een Chinese schaduw geworpen over Azië?

Is er een Chinese schaduw geworpen over Azië?

Het Rijk van het Midden staat aan de vooravond van een grote omslag

 

De verandering van het huidige Chinese model die momenteel aan de gang is, onthult twee belangrijke ontwikkelingen: een verslechterende prijsconcurrentiepositie ten opzichte van andere landen in Azië en een overgang naar groei door consumptie in plaats van investeringen. 

De stijging van de loonkosten per productie-eenheid, gedeeltelijk vanwege de daling van de beroepsbevolking, leidt tot een verslechtering van de prijsconcurrentiepositie, waardoor het land moet opklimmen op de waardeketen. Directe buitenlandse investeringen (DBI) in China zijn gestagneerd ten gunste van meer competitieve landen (Thailand, Maleisië, Indonesië en Vietnam). De bijdrage van investeringen tot de groei is kleiner geworden, zoals blijkt uit de geleidelijke vertraging van de groei van de investeringen in vaste activa (11,2% in Q1 2015), in de door bedrijven aangegeven winst en in de industriële productie (6,3% gemiddeld per maand vanaf het begin van het jaar tot juli 2015, vergeleken met 8,3% in 2014). Consumptie speelt daarom een belangrijke rol in de groei. Dit wordt ondersteund door de Chinese autoriteiten, die de groei opnieuw in evenwicht willen brengen en de economie efficiënter willen maken door de markt een grotere rol te geven. Op de lange termijn zal de financiële liberalisering van de Chinese economie de vertraging gerelateerd aan de zwakkere prijsconcurrentie compenseren, door consumptie te ondersteunen en het land te laten opklimmen op de waardeketen. Op de korte termijn vormt de vertraging echter risico's voor zowel de binnenlandse economie als voor andere landen in de regio.

 

Wat is het risico op besmetting voor andere Aziatische landen?

 

  • Hoog risico op besmettingvoor financiële markten en Mongolië 

Hongkong en Singapore zijn allebei op twee manieren enorm blootgesteld aan de vertraging in China. Ten eerste, via hun financiële markten, aangezien hun aandelenmarkten sterk samenhangen met de Chinese markt en als gevolg van grensoverschrijdende bankleningen zijn hun banken blootgesteld aan de verslechtering van de kredietwaardigheid van Chinese bedrijven. Ten tweede, via hun handel, omdat de proporties van hun export naar China in risicovolle sectoren aanzienlijk is: 74% van het BBP in Hongkong en 15% ervan in Singapore. 

Mongolië exporteert ook zeer grote volumes naar China en zal daarom naar alle waarschijnlijkheid lijden onder de vertraging van de Chinese economie en wordt dubbel bestraft met een negatief prijseffect (risicovolle export staat in voor 43% van het BBP). Getroffen door lagere grondstoffenprijzen, alsook minder Chinese investeringen in gerelateerde sectoren, zal het volume van de vraag naar mineralen, metalen en brandstoffen van het land afnemen.

 

  • Gematigde besmetting: Thailand, Maleisië, Indonesië en Vietnam

 

De financiële en commerciële blootstelling is aanzienlijk in deze groep landen, aangezien het aandeel van de export naar China groot is. Risicovolle export vertegenwoordigt echter minder dan 10% van het totale BBP. Deze landen zijn dan ook voldoende solide om te voorkomen dat hun groei ontspoort als de Chinese economie erin slaagt een zachte landing te maken: een daling van 10% van de export in deze landen naar China zou tot een groeiverlies van minder dan één punt leiden in deze economieën. Tot slot plukken deze landen de vruchten van China’s dalende concurrentiekracht, gezien de eruit voortvloeiende toename van het aantal DBI.

  • Landen met de grootste immuniteit: India en de Filippijnen

 

Handelsbetrekkingen tussen deze landen en China zijn beperkt, net als het risico op financiële besmetting. Ze profiteren ook van de daling van de grondstoffenprijzen. India zou echter later getroffen kunnen worden door een reboundeffect als de golfstaten zouden gaan lijden onder de vertraging van China. De Filippijnen kunnen negatieve gevolgen ondervinden van de lage loonkloof met China. Maar alleen een scherpe vertraging die de recente stijging van de arbeidskosten in China ondermijnt, zou een noemenswaardig effect kunnen hebben op de DBI in de Filippijnen.

Download the panorama "Asia challenged by China’s slowdown" 

Dit persbericht downloaden : Is er een Chinese schaduw geworpen over Azië? (155,59 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English