Nieuws en Publicaties
17/06/2015
Economisch nieuws

Is de economische opleving van India te danken aan de Modi-regering?

Is de economische opleving van India te danken aan de Modi-regering?

In mei 2015 bestempelde het IMF India als "een van de lichtpuntjes in de globale economie", voornamelijk dankzij een doeltreffender beleid en het einde van de politieke onzekerheid. Coface verwacht dat het BBP van het land met 7,5% zal groeien. Maar in hoeverre hebben de hervormingen van Modi bijgedragen aan het recente groeiherstel? Zijn er risico's verbonden aan deze economische verbeteringen? 

In mei 2014, na 5 weken van parlementsverkiezingen, werd de leider van de Bharatiya Janata-partij (BJP) van India – Narendra Modi – premier. Aangezien de partij verkozen is bij absolute meerderheid en er dus geen bondgenoten nodig waren, is dit de eerste niet-coalitieregering van het land sinds 25 jaar. De verkiezing van Modi, die bekendstaat als voorstander van ondernemerschap, heeft de hoop op hervormingen versterkt in een land waarin bureaucratische belemmeringen en een slechte infrastructuur jarenlang privé- en openbare investeringen in de weg stonden. Na slechts één jaar aan de macht heeft de Modi-regering al belangrijke maatregelen ingevoerd, zoals de 'Goods & Services Tax'-wet die de groei en belastinginkomsten een duwtje in de rug moet geven, maar ook de verhoging van het plafond van directe buitenlandse investeringen in verschillende sectoren.

 

Stijging van het ondernemersvertrouwen

Het afgelopen jaar heeft de Indiase economie de vruchten geplukt van een toegenomen vertrouwen, zoals blijkt uit de groei in DBI (Directe Buitenlandse Investeringen) in grafiek 1. De nieuwe regering heeft wetgeving aangenomen om de volledig buitenlandse eigendom van spoorweginfrastructuren en bouwbedrijven toe te staan, met het oog op de ontwikkeling van infrastructuren en de verhoging van de productie. Ze heeft ook het DBI-plafond voor verzekering en defensie verhoogd van 26% tot 49%. Het hervormingsprogramma van de premier moet een geleidelijk herstel inluiden. Aangezien de inflatie nu onder controle is, is er een geleidelijke monetaire versoepeling mogelijk. 

"Al vanaf het begin voert de regering een reformistisch programma door dat gericht is op de heropleving van investeringen en het verlichten van belemmeringen aan aanbodzijde, terwijl begrotingsconsolidatie een prioriteit blijft. De regering profiteert van de gunstige macro-economische situatie, met lage olieprijzen en een gecontroleerde inflatie, wat een monetaire versoepeling toestaat", aldus Charlie Carré, Coface-econoom voor Opkomend Azië."Het is vermeldenswaardig dat privéinvesteringen nog steeds hun volledige potentieel niet hebben bereikt en dat de bijdrage van investeringen aan het BBP beperkt blijft. Dit is te wijten aan de schuldafbouw van bedrijven, vastgelopen projecten en algemene onzekerheid." 

Toch heeft India volgens de DBI-index van de OESO nog steeds grote wettelijke beperkingen op het gebied van DBI's.  De acties van de Modi-regering hebben het vertrouwen van investeerders helpen herstellen, maar de obstakels voor DBI's zijn nog steeds aanzienlijk. Veel sectoren zijn afgetopt en/of hebben overheidsgoedkeuring nodig.  

 

Vooruitzichten voor de staalindustrie en de IT-sector 

Aangezien India vastbesloten is om vooruit te gaan en haar concurrentiepositie als producent te verstevigen, zal de bouwsector de vruchten plukken van de sterke vraag gecreëerd door de infrastructuurplannen van het land. Deze wijdverbreide infrastructuurinvesteringen zullen de vraag naar materialen, waaronder maar niet beperkt tot staal, stimuleren. 

"Hoewel de vooruitzichten wat betreft de vraag naar staal in India positief zijn door de behoeften ernaar omwille van uitgebreide infrastructuurplannen, zal de sterke opwaartse trend van de invoer van staal, voornamelijk vanuit China, druk blijven uitoefenen op de binnenlandse staalprijzen. Gezien het plaatsvervangende karakter van staalproducten, brengt het prijsverschil van 20% tussen binnenlandse staalproducten en geïmporteerde producten van China binnenlandse staalfabrieken in de problemen", zei Rocky Tung, Coface-econoom voor Azië-Stille Oceaan.  

Volgens de India Brand Equity Foundation (IBEF) zijn de IT-services van India goed voor ongeveer 52% van het wereldwijde marktaandeel.  De relatief lage arbeidskosten, van ongeveer een kwart tot een derde van die in de VS, dragen enorm bij aan de industrie. "Hoewel de IT-sector wereldwijd competitief zal blijven zolang de loonkosten niet wezenlijk worden verhoogd, mogen de toekomstige uitdagingen van China, Maleisië en de Filippijnen niet genegeerd worden", aldus Tung.

 

Politieke onzekerheden om in de gaten te houden 

Kortom, de overwinning van Narendra Modi als premier en de economische hervormingen die zijn regering heeft ingevoerd, hebben het vertrouwen van investeerders gesterkt. Recente beleidsmaatregelen, zoals de versoepeling van de grondverwervingseisen bij ordonnantie, verlichten de belemmeringen aan aanbodzijde, maar er zijn verdere hervormingen nodig om de broodnodige investeringen en groei te stimuleren. De Modi-regering heeft getoond dat ze haar beloften ten sterkste wilt nakomen. De begonnen hervormingen, alsmede het 'Make in India'-programma, zullen de infrastructuur en de staalindustrie van het land ten goede komen op middellange termijn, terwijl de IT-sector van overheidssteun zal genieten (met name door een verlaagde roerende voorheffing voor royalty's) om de komende uitdagingen aan te pakken. 

Desalniettemin stuit de regering mogelijk op protesten van het maatschappelijk middenveld en heeft de BJP nog steeds geen meerderheid in het hogerhuis van het parlement, aangezien het slechts 13 van de 29 staten en 2 unieterritoria bestuurt. Dit betekent dat potentiële problemen met beleidsuitvoering als een aanzienlijk neerwaarts risico voor de opleving van India kan worden beschouwd. De regering zou op fel verzet kunnen stuiten in het hogerhuis, waardoor N. Modi wetten zou moeten uitstellen of regeringsbesluiten zou moeten gebruiken. Ten slotte heeft de BJP-regering voordeel gehaald uit een extern gunstige macro-economische omgeving, dankzij lage ruwe olieprijzen en een geleidelijk herstel in de Europese Unie. Er heersen nog steeds algemene onzekerheden, voornamelijk wat betreft potentiële verrassingen in US Fed-verstrenging.  

 

india_graph
Dit persbericht downloaden : Is de economische opleving van India te danken aan de Modi-regering? (102,42 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English