Nieuws en Publicaties
15/04/2015
Economisch nieuws

Is de Amerikaanse autosector veilig in de hoogste versnelling geschakeld?

Is de Amerikaanse autosector veilig in de hoogste versnelling geschakeld?
Een herstel ondersteund door de binnenlandse consumptie en, sinds kort, door meer investeringen

Na een daling met 35% toen de crisis toesloeg, bereikte de autoverkoop in de Verenigde Staten in 2014 opnieuw de niveaus van 2007. De recente daling van de olieprijzen (-48% in 2014) droeg hier ontegensprekelijk toe bij. Maar het herstel van deze sector die zulke rake klappen kreeg tijdens de crisis, wordt ook bevorderd door twee kernfactoren.

De eerste factor is het herstel van de Amerikaanse economie, waardoor de gezinnen konden profiteren van zeer lage rentevoeten: de vlotte toegang tot krediet heeft hun koopkracht vergroot en hen de kans geboden om hun voertuigen te vervangen. Deze verbetering van de levensstandaard wordt ook bevorderd door de lonen die sneller stijgen dan de prijzen. Door de daling van de werkloosheid verhogen de bedrijven het loon van hun geschoolde arbeiders. Dat alles helpt om het vertrouwen van de Amerikaanse gezinnen in de economie te versterken.

De tweede factor is de positieve economische situatie die bedrijven in de sector aanmoedigt om hun productie opnieuw in het land te vestigen. Investeringen in een grotere automatisering van het productieproces verkleinen de correlatie tussen arbeidskosten en locatie. Als resultaat hiervan zijn alle toonaangevende auto- en auto-onderdelenfabrikanten op wereldvlak – op enkele uitzonderingen na – nu gevestigd in de Verenigde Staten. Federale en deelstaatoverheden hebben de sector sterk gesteund door de beleidsrente laag te houden en ondersteunende beleidsmaatregelen te nemen: ‘sloopprogramma’s’ en financiële steun voor twee grote Amerikaanse autobouwers (injectie van bijna 80 miljard dollar in GM en Chrysler).

 
Auto uit de gratie?

De daling van de werkloosheid heeft echter de neiging de jongere generatie over te slaan. De ‘Millennials[1]’ zijn niet volledig geïntegreerd in deze jobcreatiecyclus en studeren langer om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hierdoor hebben ze een hoge schuldenlast als gevolg van studieleningen: ofwel stellen ze hun aankoop van een voertuig uit, ofwel worden ze risicovolle kredietnemers. Bovendien lijken ze minder belang te hechten aan het bezit van een auto en maken ze meer gebruik van alternatieve vervoerwijzen, wat verrassend is in het land waar de auto koning is. In de groep van 20- tot 29-jarigen daalde het aantal rijbewijshouders tussen 1995 en 2010 met 9%. Een teken dat de auto enigszins uit de gratie is geraakt.

Er is ook een keerzijde aan de vlottere toegang tot kredieten met lage rentevoeten: de banken verlenen meer kredieten aan klanten uit de ‘subprime’ categorieën, met de bedoeling de rentabiliteit van hun uitstaande leningen te verhogen. Tot deze categorieën behoren de zogenaamde ‘risicovolle’ gezinnen, waardoor het aantal wanbetalingen aanzienlijk gestegen is en in 2015 verder zal stijgen.

Een andere mogelijke bron van spanning is dat de Fed de rente dit jaar zou kunnen verhogen. Dat zou extra druk betekenen voor de gezinnen met een hoge schuldenlast en leningen met een variabele rentevoet, waardoor ze mogelijk verplicht zouden zijn om hun voertuigen snel te verkopen.

 

Een sector gefocust op verandering

De fabrikanten moeten hun aanbod aanpassen en een model definiëren voor deze veranderende vraag. De kracht van de R&D-investeringen zal cruciaal zijn in een sector die gestuurd wordt door de vraag zoals de autosector, waar nieuwe modellen een rechtstreekse rol spelen in de bevordering van de verkoop door het verlangen van de consument te stimuleren.

[1] Of Generatie Y.

 

INFOGRAPHICS : THE US AUTOMOTIVE SECTOR

 

 

 

Download the US automotive sector infographics

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION

 

Table of contents
  • Strong recovery
  • A strong recovery, but not without risks
  • A sector which is adapting to these risks
  • What are the prospects for 2015 ?

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Is de Amerikaanse autosector veilig in de hoogste versnelling geschake... (201,26 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English