Nieuws en Publicaties
13/04/2021
Economisch nieuws

Geen gemakkelijk einde aan huidige spanningen China-Australië

Pas de fin facile aux tensions actuelles entre la Chine et l'Australie

De bilaterale relatie tussen China en Australië is in de loop van 2020 sterk verslechterd, waarbij China formele en informele handelsbeperkingen heeft opgelegd aan een aantal Australische exportproducten, waaronder steenkool, gerst, rundvlees, wijn en katoen. Coface verwacht echter dat het Australische BBP al dit jaar terugkeert naar het niveau van 2019. Er bestaat echter groeiende bezorgdheid dat China bij een escalatie van de bilaterale spanningen zijn houding ten opzichte van Australië zou kunnen verharden en zich misschien zou kunnen gaan richten tegen de Australische dienstenexport, met name op het gebied van toerisme en onderwijs, waardoor 2% van het Australische BBP in gevaar zou kunnen komen.

 

 

Redenen voor bilaterale spanningen tussen China en Australië
De bilaterale relatie tussen China en Australië heeft vele facetten, variërend van nationale veiligheid, buitenlands en binnenlands beleid tot economie en handel. De handelsbetrekkingen tussen China en Australië zijn verslechterd toen de Australische Antidumpingcommissie op 28 februari 2020 de antidumpingrechten op Chinese roestvrijstalen spoelbakken verlengde, na een onderzoek naar Chinese aluminiumextrusies. Tussen maart en juli vorig jaar waren er acht andere antidumpingacties tegen Chinese producten, zoals staal. Op 19 april 2020 drong Australië aan op een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, waardoor de druk op China in verband met de aanpak van de uitbraak van Covid-19 nog verder werd opgevoerd.
In mei 2020 heeft China antidumping- en antisubsidierechten ingesteld op de invoer van Australische gerst in China, onder verwijzing naar onderzoeken die in 2018 zijn begonnen. China stelde vervolgens tarieven in op andere Australische exportproducten, zoals wijn, en legde formele en informele verboden op voor producten variërend van rundvlees en hout tot katoen en steenkool.

 

 

Een veerkrachtige Australische economie
Aangezien China meer dan een derde van de totale uitvoer van Australië voor zijn rekening neemt, worden de toenemende handelsspanningen gezien als een potentiële bedreiging voor de economische vooruitzichten van het land. IJzererts, de steunpilaar van de Australische uitvoer naar China, is echter gespaard gebleven van het lopende handelsgeschil wegens het gebrek aan geschikte alternatieven. Ondertussen heeft de Australische economie ondanks de Chinese handelsmaatregelen haar robuuste herstel na de pandemie voortgezet en in de tweede helft van 2020 twee opeenvolgende kwartaalgroei van het bbp laten optekenen, waarbij de handelsvoorwaarden na de versoepeling van de beheersingsmaatregelen weer normaler zijn geworden.

 

 

Bilaterale betrekkingen kunnen verder verslechteren
Tot dusver hebben de Chinese handelsbeperkingen een matig effect gehad op de Australische economie in ruimere zin als gevolg van twee belangrijke factoren: ten eerste zijn sommige getroffen sectoren in staat gebleken alternatieve markten te vinden, zoals Saoedi-Arabië voor gerst en Zuidoost-Aziatische landen voor katoen, en ten tweede waren belangrijke exportproducten zoals ijzererts en aardgas niet het doelwit van China. Aangezien beide partijen het geschil interpreteren in termen van nationale soevereiniteit, ziet het er niet naar uit dat de situatie op korte termijn zal verbeteren. Wij verwachten dat het Australische bbp al dit jaar terugkeert naar het niveau van 2019. Toekomstige ontwikkelingen in de spanningen tussen China en Australië zullen door de Aziatische landen nauwlettend in het oog worden gehouden om aanwijzingen te krijgen over de omvang van de potentiële economische schade, mochten zij in een soortgelijke situatie terechtkomen. Bovendien zullen de Aziatische landen, in de context van de huidige strategische concurrentie en politieke meningsverschillen tussen de VS en China, heel wat te verduren krijgen indien zij gedwongen worden tussen de twee partijen te kiezen.

 

Download onze volledige studie, alleen beschikbaar in het Engels

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Geen gemakkelijk einde aan huidige spanningen China-Australië (669,90 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English