Nieuws en Publicaties
24/10/2014
Economisch nieuws

Geactualiseerde beoordeling landenrisico

Geactualiseerde beoordeling landenrisico
 Een traag maar zeker herstel in de eurozone, politieke en financiële instabiliteit in grote ontwikkelingslanden
Mondiale groei herstelt zich traag maar zeker

Het is bevestigd dat de wereldeconomie zich in een trage en ongelijke herstelfase bevindt. De moeizame aard van het herstel na de crisis kan worden verklaard door vele factoren. Zo is onder meer sprake van hoge particuliere en overheidsschulden, een dynamiek van kredieten die lager is dan voor de crisis, een nieuw risico op deflatie in de eurozone en een verzwakt vertrouwen op lange termijn bij de economische spelers.

 

Coface voorspelt een mondiale groei van 2,8% voor 2014, een stijging met 0,1 punten in vergelijking met 2013. Dit is de eerste stijging sinds 2010, maar ze blijft onder het groeiniveau van voor de crisis (tussen 4 en 4,5% in 2006 en 2007). De ontwikkelde economieën zijn de drijvende krachten geworden achter die versnelling (verantwoordelijk voor 1,6% of 0,3 punten meer dan in 2013) terwijl ontwikkelingslanden een vertraging van gelijkaardige omvang vertonen (4,3%, of 0,3 punten minder). In 2015 zal deze algemene versnelling zich geleidelijk aan verderzetten met een mondiale groei van 3,2%.

 

De kaart met landenrisico's, die Coface momenteel actualiseert, weerspiegelt dit evenwichtsherstel van de groei. De meerderheid van de positief herziene beoordelingen betreft ontwikkelde landen. De door Coface negatief gewijzigde beoordelingen van dit kwartaal zijn allemaal voor ontwikkelingslanden.

 

Ondanks ontgoochelingen blijft het landenrisico in de eurozone positief evolueren

Na een externe schok in het eerste kwartaal leven de Verenigde Staten weer op met een solide groei (naar verwachting 2% in 2014). Het Europese landschap onderscheidt zich dan weer door een grote ongelijkheid wat betreft herstel. De groei wordt enigszins naar beneden bijgesteld tot 0,9% omwille van minder gunstige vooruitzichten voor Duitsland (1,6%), Frankrijk (0,4%) en Italië (-0,2%). In de eurozone zien we in het tweede kwartaal een sterke daling in het zakelijke vertrouwen, gevoed door geopolitieke spanningen in Oekraïne en het risico op deflatie.

 

In Spanje wordt de opwaartse dynamiek van het herstel bevestigd met een voorspelde groei van 1,2% voor 2014 en 1,7% voor 2015. De heropleving van de binnenlandse vraag, de verbetering van de financiële situatie van bedrijven, de dynamische exporten en het lagere aantal faillissementen (eind juni 30% minder dan een jaar eerder) voeden de daling van de Spaanse risico's. Deze verbeteringen hebben ertoe geleid dat Coface zijn B-beoordeling, die sinds juni onder positief toezicht stond, verhoogt naar A4.

 

De A3-beoordeling van Nederland (naar verwachting 0,7% in 2014) en België (naar verwachting 1% in 2014) gaat nu gepaard met een positief toezicht. In beide landen is de groei terug op gang gekomen, gesterkt door de export, en we zien een herstel in investeringen en een sterke daling van het aantal failliete bedrijven.

 

Door de confrontatie met de uitdagingen van macrofinanciële en politieke schokken worden de beoordelingen van Rusland, Turkije en Venezuela negatief bijgesteld

 Coface kondigt drie grote negatieve bijstellingen aan als reactie op recente wijzigingen in de politieke en sociale context, rekening houdend met hun impact op de bedrijfsactiviteit.

 

De landenbeoordeling voor Rusland wordt negatief bijgesteld tot C. De crisis in Oekraïne heeft zeker een negatieve impact gehad op de groei (naar verwachting 0% in 2014), voornamelijk door de sterke daling in investeringen en de achteruitgang van de consumptie. Bovendien waren in 2013 al investeringsmoeilijkheden zichtbaar waaruit het gebrekkige vertrouwen van de Russische economische spelers in het zakelijke klimaat blijkt. De grote uitstroom van kapitaal in Rusland sinds 2008 is daar het bewijs van. We houden er ook rekening mee dat Russische bedrijven massaal schuldplichtig zijn in termen van valuta. Bedrijven hebben een beperkte toegang tot markten door de huidige sancties en sommigen zijn getroffen door de sterke daling van de roebel. Ze dragen het komende jaar een enorme terugbetalingslast.

 

De beoordeling van Turkije is negatief bijgesteld tot B. Hoewel de economische activiteit in Turkije een zeker herstellingsvermogen vertoont (naar verwachting 3,3% in 2014), blijven de buitenlandse schulden van de bedrijven hoog waardoor de blootstelling aan valutarisico’s groter wordt. De lira blijkt erg onstabiel te zijn en is gevoelig voor wijzigingen in het monetaire overheidsbeleid. Cofaces betalingservaring met Turkse bedrijven is dan ook sterk verslechterd. Op politiek vlak zullen de groeiende spanningen aan de landsgrenzen waarschijnlijk de interne stabiliteit aantasten.

 

Venezuela bevindt zich nu in de D-categorie. Het land is verzonken in een recessie (-2,5%) en hyperinflatie (64% in 2014), gevoed door een tekort aan goederen in een context van politieke en sociale spanningen. Het risico op nationalisatie en vooral de rantsoenering van de import en controle van prijzen en marges werpen een schaduw op een erg moeilijk zakelijk klimaat voor bedrijven.

The A3 assessment ofthe Netherlands(0.7% forecast in 2014) and inBelgium(1% forecast in 2014) is now accompanied by a positive watch. In both countries, growth has returned, buoyed by exports, and we observe an upturn in investment and a fall in company insolvencies.

 

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION

Table of content
  • World Trade: A Sluggish Spell?
  • World Trade disrupted bu the crisis
  • Global value chains: Trade's new backbone
  • Regional trade: A missing link, except in Asia
  • Coface country Risk Updates October 2014

 

 

Dit persbericht downloaden : Geactualiseerde beoordeling landenrisico (266,61 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English