Nieuws en Publicaties
24/06/2013
Economisch nieuws

Er is een sprankeltje hoop voor sommige ontwikkelde landen: Japan, IJsland, Ierland

Er is een sprankeltje hoop voor sommige ontwikkelde landen: Japan, IJsland, Ierland

Coface meldt een verbetering in enkele ontwikkelde landen. De Japanse groei profiteert van de aankondigingen van eerste minister Abe en dat geeft de activiteit een boost, in ieder geval op korte termijn. De groei is gestabiliseerd in Ierland, een lid van de eurozone dat zijn financiële crisis beetje bij beetje te boven komt. In IJsland ten slotte is de activiteit heel dynamisch. De verzwakking van de activiteit, de financiële moeilijkheden en vooral de toename van de politieke en sociale spanningen verhogen de risico’s in Zuid-Afrika en Tunesië.

 

Verbeteringen in de ontwikkelde landen: Japan, IJsland, Ierland
 • Het negatieve toezicht met betrekking tot de A1-evaluatie van Japan wordt opgeheven. De aangekondigde monetaire en budgettaire stimuli hebben een voelbare impact gehad op het verbruik van de gezinnen. Dankzij de waardevermindering van de yen sinds eind 2012 heeft de Japanse export ook een nieuwe dynamiek gekregen met een mogelijke vooruitgang van meer dan 3% in 2013. De Japanse situatie verbetert in ieder geval op korte termijn (het BBP zou in 2013 met 1,4% moeten groeien) en daardoor blijft het aantal ondernemingsfaillissementen stabiel.
 • Hoewel sommige landen het heel erg moeilijk hebben om te ontsnappen uit de West-Europese crisis, slagen andere landen daar wel in. IJsland kent een erg dynamische groei (3,8 % in het eerste trimester van 2013, 2,3% voorzien voor heel het jaar 2013), een daling van de inflatie en een stabilisering van het werkloosheidscijfer. Dit land werd in de klasse A3 geplaatst.
 • Ierland komt de zware bankcrisis langzaam maar zeker te boven. De groei was positief in 2012 en zal dat ook blijven in 2013 (+0,9% voor de twee jaren). Het land heeft een comfortabel overschot op de lopende rekening en de interne vraag trekt stilaan weer aan. Het hervormings- en bezuinigingsprogramma dat gecontroleerd wordt door de ‘Troïka’ verloopt zonder problemen en zou eind 2013 succesvol afgerond moeten worden. Het vertrouwen van de investeerders is toegenomen en het land mag opnieuw aandelen uitgeven op de internationale obligatiemarkt. In deze context werd de A4-evaluatie van Ierland onder positief toezicht geplaatst.

De sociopolitieke risico’s in de opkomende landen houden aan: Zuid-Afrika en Tunesië zijn twee landen waarvan de evaluatie gedegradeerd werd
 • In Zuid-Afrika, gedeclasseerd naar A4, verzwakt de groei geleidelijk aan en voor 2013 zou die lager eindigen dan 3%. De schulden van de gezinnen, de inflatie en het bijzonder hoge werkloosheidspercentage beperken de consumptie. Bovendien verliezen de ondernemingen aan competitiviteit en leiden ze onder de recessie van de eurozone, die een belangrijke partner is. De sociale spanningen blijven hevig binnen een context van grote verwachtingen vanwege de bevolking. Nieuwe stakingen zijn dan ook niet uit te sluiten.
 • Tunesië, waarvan de evaluatie verlaagd werd tot B, krijgt af te rekenen met hevige politieke en sociale spanningen en dat vertraagt de uitwerking van de grondwet en de organisatie van parlements- en presidentsverkiezingen in deze maatschappij waar de verdeeldheid steeds groter wordt. De buitenlandse rekeningen en het liquiditeitsniveau in deviezen, rekening houdend met de daling van de inkomsten uit toerisme, zijn gespannen. De toepassing van het nieuwe IMF-programma zal dus een hele uitdaging worden voor de huidige regering.

Opkomende landen: een gemengde situatie 
 • In Centraal-Europa leiden de Tsjechische Republiek en Slovenië, gedeclasseerd tot A4, heel sterk onder de inkrimping van de activiteit binnen de eurozone. In de Tsjechische Republiek treft langdurige werkloosheid 37% van de actieve bevolking. In Slovenië worden de ondernemingen – die massaal en zwaar in de schulden zitten (85% van het BBP) – geconfronteerd met een toename van de faillissementen en met een ontoereikend banksysteem en dubieuze schulden.
  In tegenstelling tot de buurlanden kent Polen geen recessie en de vertraging is er cyclisch. De activiteit zou er tussen nu en het einde van 2013 moeten kunnen profiteren van het expansionistische monetaire beleid, wat de opheffing van het negatieve toezicht van de A3-evaluatie verklaart. 
 • In Latijns-Amerika komt het goede nieuws uit Ecuador. Coface verbetert de evaluatie van het land tot B. De groei is er sterk en stabiel. De overheidsschuld is sterk gedaald en bedraagt vandaag 22% van het BBP. De politieke situatie is gestabiliseerd en de regering lijkt zich wat meer open te stellen voor buitenlandse investeerders.   
 • In het opkomende Azië geraken de Filippijnen voor het eerst voorbij de B-evaluatie en krijgen een A4 dankzij schitterende macro-economische prestaties, een groei van 7,8% in het eerste trimester van 2013 (6,5% voorzien voor het hele jaar), een sterke consumptie en een overschot op de lopende rekening dat ondersteund wordt de transfers van stabiele en dynamische geëxpatrieerden, een gecontroleerde inflatie en een verbetering die gesteund wordt door overheidsfinanciën.
Dit persbericht downloaden : Er is een sprankeltje hoop voor sommige ontwikkelde landen: Japan, IJs... (252,47 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
 • Nederlands
 • Français
 • English