Nieuws en Publicaties
08/11/2017
"Event news", Product nieuws

Embargo met betrekking tot Qatar: een moment beheerbaar maar niet eeuwigdurend

Embargo met betrekking tot Qatar: een moment beheerbaar maar niet eeuwigdurend

Op 5 juni 2017 hebben Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein (gekend onder de naam van "kwartet") aangekondigd dat ze de diplomatieke relaties met Qatar verbraken naar aanleiding van banden met Iran en van beschuldigingen van ondersteuning van het extremisme. Het embargo heeft verschillende gevolgen gehad maar Qatar is erin geslaagd om het effect van de crisis tot op heden tot een minimum te beperken. Wel is de mogelijkheid dat de crisis enkele maanden zou aanhouden het grootste gevaar dat weegt op de Qatarese economie.

een situatie onder controle dankzij de steun van de overheid 

Ondanks de crisis die veroorzaakt is door de embargomaatregelen tot op heden, heeft Qatar, de grootste wereldwijde producent van vloeibaar gemaakt aardgas - de gevolgen van de crisis weten te beperken, vooral dankzij haar geld- en goudreserves. De overheid heeft onmiddellijke en doeltreffende maatregelen genomen die, parallel met de stijging van de energie-export, de problemen die voortvloeien uit de crisis hebben afgezwakt. Coface voorziet een groei van 3,4% in 2017 en van 3% in 2018 voor Qatar.

De steun van de overheid heeft de Qatarese economie geholpen om het hoofd te bieden aan de negatieve gevolgen van de crisis, vooral door miljarden dollars in het lokale bankensysteem te pompen om het opdrogen van liquiditeiten te voorkomen naar aanleiding van de terugtrekking van spaargelden door de inwoners van de Golf. Een andere maatregel bestond uit het reorganiseren van de bevoorradingsketen in samenwerking met andere regionale en internationale actoren, zoals Turkije. Parallel hiermee blijft de export van koolwaterstoffen van Qatar pieken. Gedurende het eerste halfjaar van 2017 is de export van aardgas van Qatar met 19,3% gestegen in vergelijking met vorig jaar en is de olie-export met 31,6% toegenomen.

veerkracht van het nationale bankensysteem 

De overheidsdeposito's blijven een essentiële financieringsbron voor de Qatarese banken. Hun aandeel in het totaal van de bankdeposito's is gestegen van 32% in juni tot 38% in augustus aangezien de overheid geld in het bankensysteem pompte om de daling van de buitenlandse financiering te compenseren. De financiering van de commerciële banken door de centrale bank van Qatar (QCB) speelt ook een belangrijke rol in de ondersteuning van de liquiditeit van het bankensysteem. Voor de onmiddellijke toekomst, zelfs al blijft de uitstroom van kapitaal aanhouden als gevolg van de diplomatieke crisis, toch zal de kwaliteit van de activa van het bankensysteem hoog blijven aangezien de banken kunnen terugvallen op de immense reserves van de overheid, wat de liquidititeit op een comfortabel niveau handhaaft.

potentiële problemen op middellange termijn wanneer geen snelle oplossing wordt gevonden voor de crisis 

Wanneer de partijen langer dan enkele maanden nodig hebben om tot een akkoord te komen, zal de kostprijs van de import voor Qatar nog toenemen. Dit zal de groei van verschillende sleutelsectoren belemmeren, zoals de bouwsector die te lijden zou krijgen onder een escalatie van de prijzen als gevolg van het duurder worden van materialen. De groei van het land zou erdoor worden afgeremd, ondanks de interventies van de overheid om de financiële en fiscale risico's te verkleinen. Bovendien zou de aanhoudende politieke onzekerheid leiden tot een daling van de investeringen, vooral buiten de sector van de koolwaterstoffen. In een dergelijke situatie zouden een verstrakking van het monetair beleid (gelet op de indexering van de munt op de Amerikaanse dollar) en een afbouw van de overheidssteun de economische groei, buiten koolwaterstoffen, verlagen.

Het bankensysteem zou eveneens lijden onder een minder gunstig economisch klimaat, onder een minder groot vertrouwen van investeerders en van een terugtrekking van deposito's. Bijgevolg zou de liquiditeit van het Qatarese bankensysteem het voorwerp uitmaken van een voortdurend toezicht.

Kort samengevat: elke verslechtering van de huidige relatie zou aanleiding geven tot bijkomende kosten voor de economie van Qatar. Deze negatieve gevolgen zouden kunnen worden afgezwakt wanneer de prijs voor energie zijn herstel zou verderzetten. Anderzijds zou de ontwikkeling van de bouwsector en van andere infrastructuurprojecten de andere verwerkende activiteiten op hun elan handhaven. Deze wijzigingen zouden de economische groei exclusief koolwaterstoffen ondersteunen. 

Dit persbericht downloaden : Embargo met betrekking tot Qatar: een moment beheerbaar maar niet eeuw... (201,56 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English