Nieuws en Publicaties
11/05/2021
Economisch nieuws

Duitsland: meer bedrijfsfaillissementen in het vooruitzicht, ondanks aanzienlijke steun

Communiqué de presse pour le Focus de Coface sur les défaillances en Allemagne. La photo montre une femme portant un masque, assise seule à la terrasse d'un café à Cologne, en Allemagne.

Het aantal wanbetalingen in Duitsland is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019, ondanks de ergste recessie sinds 2009. Dit is grotendeels te danken aan steunprogramma's van de overheid. De vroegtijdig bij de rechtbanken aangekondigde aanvragen voor regelinsolventieprocedures (Regelinsolvenzverfahren) zijn in februari en maart echter al sterk gestegen, wat wijst op een dreigende toename van het aantal faillissementen van ondernemingen in de komende maanden.

Uit het prognosemodel van Coface blijkt dat in 2020 tot 4030 insolventies konden worden vermeden dankzij staatssteun (die nu gedeeltelijk wordt ingetrokken), maar dat dit in 2021/22 wel het geval zou kunnen zijn. Vanuit zakelijk oogpunt is de crisis nog lang niet voorbij.

 

BALANS 2020 : DE INSOLVENTIECIJFERS ZIJN GEDAALD, MAAR NIET OVERAL

In 2020 zijn in Duitsland 15 840 bedrijven in gebreke gebleven. Dankzij de overheidssteun was dit het laagste insolventieniveau sinds 1993, en de grootste daling (-15,5% ten opzichte van 2019) sinds 1975. Het jaar 2021 is begonnen zoals 2020 eindigde, met zeer lage insolventiecijfers.

 

Niet alle sectoren en regio's hebben van deze gunstige situatie geprofiteerd. Om overheidssteun te krijgen, moesten de bedrijven aantonen dat hun bedrijfsmodel werkte vóór de pandemie, d.w.z. in december 2019. Aangezien de metaal- en automobielsector zich sinds eind 2018 in een recessie bevonden, voldeden sommige bedrijven niet aan dit criterium en kregen zij geen staatssteun. Het aantal faillissementen in de metaalsector is in 2020 met 7,1% gestegen, terwijl de stijging in de automobielsector 31,6% bedroeg. Deze stijgingen in specifieke sectoren hebben het algemene patroon van faillissementen in Duitsland echter niet veranderd: de meeste faillissementen doen zich voor in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca, en de detailhandel en het vervoer, waarbij de metaalsector in 2020 slechts 3% van alle faillissementen voor zijn rekening neemt en de automobielsector slechts 0,5%.

 

EEN TOENAME VAN HET AANTAL INSOLVENTIES

De insolventies zijn geconcentreerd in micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Maar het aantal insolventies alleen al geeft geen informatie over de economische schade. Het Duitse bureau voor de statistiek (Destatis) heeft immers geraamd dat, hoewel het aantal insolventies aanzienlijk is gedaald, de verwachte vorderingen als gevolg van bedrijfsfaillissementen in 2020 44,1 miljard euro zullen bedragen, het hoogste niveau sinds de recessie van 2009.

In 2020 zijn de claims met 65% gestegen ten opzichte van 2019. Sommige sectoren hebben zich bijzonder onderscheiden, zoals de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT). Ook in de horecasector steeg het aantal claims, evenals in de sectoren handel en detailhandel en financiën en verzekeringen. Daarentegen zijn de vorderingen in de bouwsector met slechts 7% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl die in de vervoersector zijn gedaald.

 

ZIJN DE STEUNMAATREGELEN VOLDOENDE?

De Duitse federale regering heeft maatregelen genomen om het bedrijfsleven tijdens de pandemie te ondersteunen. 49 miljard (1,5% van het BBP). Het leningsprogramma was aanvankelijk alleen gericht op middelgrote ondernemingen, maar bij de start van de tweede inperking in november 2020 werd het aanbod uitgebreid tot zeer kleine ondernemingen.

Het fonds voor economische stabilisatie van grote ondernemingen, een van de belangrijkste steuninstrumenten, is slechts marginaal gebruikt (van de beschikbare 600 miljard euro is slechts 8,4 miljard euro gebruikt) en dan nog hoofdzakelijk door de reissector.

Hotels en detailhandel lijken twee sectoren te zijn waar de financiële steun uitgeput is en waar meer faillissementen te verwachten zijn, vooral na een stillegging van zes weken in het voorjaar van 2020 en nog eens vijf tot zes maanden stillegging in de winter/voorjaar van 2021.

Volgens de simulatie van de Coface-groep zou het totaal aantal wanbetalingen in 2020 met 6% zijn gestegen ten opzichte van 2019. In werkelijkheid daalden de wanbetalingen met 15,5%. Als gevolg daarvan zou tot 21,5% (of 4030 insolventies) in de pijplijn kunnen zitten (deze raming omvat ontslagen, maar laat alle andere steunmaatregelen buiten beschouwing). Het merendeel van deze insolventies zal naar verwachting komen uit de horecasector, waar ongeveer 660 "verborgen insolventies" worden verwacht, gevolgd door het vervoer en de bouw met elk ongeveer 420, de be- en verwerkende industrie (230) en de detailhandel (190). Hieruit blijkt dat, ook al is het aantal faillissementen in 2020 laag, de rekening van de pandemie in feite nog niet door de bedrijven is betaald.

 

Klik hier om de studie te downloaden (alleen beschikbaar in het Engels):

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Duitsland: meer bedrijfsfaillissementen in het vooruitzicht, ondanks a... (592,91 kB)

Contact


Kris Degreef

Media Contact
Vorstlaan, 100 Boulevard du Souverain
B-1170 Brussels
BELGIUM
Mail: Kris.degreef@coface.com 

Naar boven
  • Nederlands
  • Français
  • English